(10.00 hodin)
(pokračuje Polanský)

A další skutečnost k zamyšlení stran navýšení příjmu státu z mýta. Mohlo by být realizováno zvýšením tarifů za kilometr, které stále patří k těm nejnižším v Evropské unii. Na to, že jsme tranzitní země, je to škoda. Jejich zvýšení např. o 4 % by zvedlo výnosy o 1 mld. Kč bez nutnosti dodatečných investic nebo změn.

Teď si ještě neodpustím takové futurologické okénko aneb dlouhodobé řešení systému mýta podle Pirátů. Z mého pohledu bych současný systém provozoval dál dalších, řekněme, pět až deset let s tím, že by se tlačilo neustále na snižování provozní ceny. Momentálně, tuším, 1,54 mld. z vybraných 10 mld. Přitom by Ministerstvo vypracovalo věcný záměr zákona o mýtném, který bude především upravovat principy a dlouhodobou koncepci zpoplatňování silniční sítě v České republice, principy výpočtu kilometrické sazby tak, aby rozumně reflektovala situaci v Evropské unii, opotřebovávání infrastruktury, technologický rozvoj a ostatní faktory.

Za druhé, Ministerstvo by zpracovalo technologickou studii realizovatelnosti systému beznákladové varianty mýtného systému vycházejícího z technologického rozvoje. Tady ta myšlenka vychází z toho, že do pěti, deseti let z každého automobilu bude v podstatě informační uzel. Kooperativní systémy typu C-ITS, jednotek eCall, V2V komunikace, Vehicle-2-Infrastructure a dalších, mobilních aplikací, udělá z auta jeden velký informační uzel, který bude neustále komunikovat nejen s infrastrukturou, ale i s ostatními vozy vedle sebe. Ty technologie jsou už na spadnutí. Vizí je, aby mýtný systém v České republice byl realizován pouze jakousi aplikací do tohoto systému, jakousi naprosto beznákladovou verzí, kdy nebude třeba udržovat drahý systém distribuce palubních jednotek a dalších.

Teoreticky řečeno, prakticky by systém mýtného mohl již dnes být realizován mobilním telefonem. Ta technologie umožňuje všechno, co od výběru mýtného požadujeme, a v ideálním světě, z mého pohledu, by mýtný systém byla jenom jedna aplikace, kterou si řidič stáhne a jede. Do deseti let totiž předpokládám, že jak mikrovlnný, tak ale i satelitní systém bude koncepčně morálně zastaralý, tudíž nevidím důvod v tom, proč bychom před koncem životnosti obou systémů, které bych řadil spíše do 20. století, měli měnit jeden za druhým.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobré dopoledne. Přeje si reagovat pan ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, nechci už prodlužovat debatu, ale mám dvě nebo tři krátké poznámky.

K té futurologii. Víte, to, co jste tady popsal, že by stát mohl ještě pět let provozovat ten systém provozovat a snižovat jeho náklady, je trošku problém. Aby se toto dalo udělat, tak byste museli zneplatnit zákon o veřejných zakázkách. Neexistuje žádný nástroj, jakým to můžete legálně udělat. Předpokládal jsem a předpokládám, že Poslanecká sněmovna stále trvá na tom, abychom jednali podle zákona, a toto fakt udělat nešlo. Jestli takový nápad máte, on to sice popisoval Kapsch velmi pečlivě a některé věty, které jste tady četl, tak jako by vypadly z projevu této firmy, ale řekněme si na rovinu, to zásadní, co tam Kapsch říká, tam bylo, že velmi cudně zamlčel, jakým způsobem bychom servisní smlouvu s ním udělali na dalších pět let. To je první věc.

Druhá věc, když jste říkal, že tento systém, co máme, je podmnožina toho, který už tady máme, ona to není pravda. A kdyby to byla pravda, tak chci jenom připomenout jednu podmínku ze soutěže a ta podmínka ze soutěže byla, že všechno, co stát vlastní nebo vlastnil, nabízející může bezplatně použít. Jinými slovy, jestliže tady dneska Kapsch říká, že tady byl systém za 700 milionů, který fungoval a byl funkční, mohl ho použít a tím způsobem velmi radikálně snížit svoji nabídku, což evidentně neudělal, protože v té soutěži neuspěl. Říkejme věci tak, jak jsou, opravdu pravdivě. Je to opravdu nový systém a není to nic starého.

K těm vizím. K těm vizím se víceméně hlásím a myslím si, že to takto fungovat může a že aplikace vypadají hezky. Musíme k tomu říci ono b), a to b) je, že průměrné stáří vozového parku v České republice se nám zvyšuje, už je, myslím, skoro sedmnáct let. Představa, že všechny vozy budou tím informačním centrem posílat všechny informace, od toho jsme ještě setsakra daleko, a než se k tomu dostaneme, to bude docela složité. Souhlasím s vámi, že můžeme kamionům nařídit, že ty věci budou mít rychleji, ale pokud bychom to chtěli aplikovat na všechny i osobní vozy tak, jak jste vy v té vizi zmiňoval, myslím si, že toto je nezanedbatelná věc, protože změna aut na taková, která budou komunikovat, je otázka v našem případě možná jedné a půl generace, ona je to docela dlouhá věc. Ale jedině, že by potom Sněmovna řekla, že všem přikazuje si změnit auta rychle, ale to si myslím, že by bylo politicky velmi nepopulární. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jinak jsem dostal požadavek, že je v sále zima, abych zařídil, aby bylo tepleji. Jenom vzkazuji, že už jsem to zařídil, prý se více zatopí. Ten požadavek byl od více poslanců. Chtěl jsem vám to jenom říci, ale upřímně, co nevím, je, kdy ucítíte výsledek. Asi se na tom pracuje.

Pane poslanče, vy chcete doplnit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji. Schválně jsem zmínil právě, že je to otázka do budoucnosti, že by to byla jedna a půl generace, než se nám tady vymění auta za nějaká komunikující, nevím. Před deseti lety, určitě si vzpomínáte, neexistovaly smartphony. Dneska ho má úplně každý. Rozvoj ve chvíli, kdy možnost informační jednotky na palubě přinese nějakou velkou výhodu pro uživatele, třeba rychlejší projetí křižovatky nebo něco podobného, ono se to rozšíří velice rychle.

Možná jednu věc k těm větám, jak jste říkal, že vypadají jako od Kapsch. Poprosil bych vás, jestli byste řekl který, protože jestliže jsem odněkud citoval, byly to především zprávy NKÚ. Z těch bylo citováno asi nejvíce.

Poslední věc je k systému, jak poradit, jakým způsobem bych pokračoval dále, aniž bych porušil zákon o veřejných zakázkách. Jednoduše bych nevypisoval zakázku na dodávku nového mýtného systému, ale tehdy před těmi lety, už v roce 2016, mohla padnout zakázka na nového provozovatele toho daného systému. Každý by byl asi ve výhodě ve chvíli, kdy by se účastnil, nicméně i tak by se to řízení dalo dělat otevřeně. Měli jsme o tom poměrně dlouhý hovor s panem Kopřivou na ministerstvu.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Polanský a opět pan ministr si přeje reagovat. Máte slovo. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Nechci prodlužovat, jenom úplně poslední a krátká věta. Navrhoval jsem to a vláda mě poslala pryč, že chce soutěž na mýto.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Táži se, zda je nějaký další zájem o vystoupení. Není další zájem o vystoupení. Pokud se již nikdo nehlásí, končím rozpravu a táži se poslance Ivana Adamce, zdali navrhuje nějaké usnesení. Nenavrhujete žádné usnesení. Končím tento bod.

Dostaneme se tedy k další interpelaci a týká se předsedy vlády. Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci plánovaných investic na rok 2019 a desetiletého investičního plánu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 361. Otevírám rozpravu a předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP