(10.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan premiér je dneska omluven, tak já navrhuji přerušit projednávání této interpelace do přítomnosti pana premiéra.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. O tomto návrhu bychom měli hlasovat. Ano, žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Svolám poslance ještě do sálu. Vypadá to, že počtu snad dosáhneme. Zagonguji ještě jednou... Ještě zagonguji. Potřebovali bychom, aby nás tady bylo 67, a je nás tady 66. Poprosil bych, abychom se přihlásili, protože jestli je nás tady 67, tak to myslím, že je právě ten počet. Tady se někdo odhlašuje a přihlašuje, ale snad je to teď v pořádku.

 

Takže budeme hlasovat o vašem návrhu, aby se přerušil tento bod, tato interpelace, do přítomnosti pana premiéra.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 46, přihlášeno 75 poslanců, pro 47, proti 1. Výsledek byl přijat. Takže tuto interpelaci přerušuji do přítomnosti pana premiéra.

 

Máme tady další podobný případ. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci hospodaření Kanceláře prezidenta republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 363. Takže otvírám rozpravu. Paní poslankyně Věra Kovářová, máte slovo, prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Máte pravdu, je to ten samý případ, takže zopakuji návrh, aby vzhledem k tomu, že pan premiér je řádně omluven, aby se tato interpelace přerušila do přítomnosti pana premiéra.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nechám o tom návrhu hlasovat. Jenom tady mám jednu omluvu. Omlouvá se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch od 10 hodin z pracovních důvodů. A pak tady mám ještě jednu omluvu, ale to už bylo přečteno - mezi 9.00 a 10.30 se omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Lenka Dražilová.

 

Znovu svolám poslance do sálu a budeme hlasovat o tom, aby se přerušila i tato interpelace do přítomnosti pana premiéra. Myslím, že můžeme nechat hlasovat.

Takže kdo je pro přerušení, stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 47, přihlášeno 77 poslanců, pro 47, (proti 1). Návrh byl přijat. Takže tuto interpelaci také přerušíme do přítomnosti pana premiéra.

 

Začneme další, a to je na ministra zdravotnictví Adama Vojtěch, který je, jak jsem teď nahlásil, omluven. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odpověděl na interpelaci poslance Víta Kaňkovského ve věci neprůhledného nakládání s investičními a provozními zdroji Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 370. Jestli jsem měl správnou informaci, tak pan poslanec Kaňkovský tady není, takže tuto interpelaci tím pádem odkládám.

Máme další interpelaci a je to na ministryni financí Alenu Schillerovou, která odpověděla na interpelaci poslance Vojtěcha Munzara ve věci postupu Finanční správy ČR při zjišťování informací od novomanželského páru o svatební hostině. Interpelace se spolu s odpovědí a další odpovědí, kterou ministryně financí Alena Schillerová vypracovala na základě usnesení Poslanecké sněmovny vyslovující nesouhlas s původní odpovědí na interpelaci, předkládá jako sněmovní tisk 371. Takže otvírám rozpravu a pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se paní ministryně řádně omluvila, tady avizuji, že se omluvila i mně osobně, zároveň si v té nové odpovědi postěžovala, že minule při projednávání se nemohla vyjádřit, dokončit svoji odpověď, protože tady nebyla a díky poslancům za hnutí ANO nebyla ta interpelace přerušena. Já věřím, že teď, že dnes se to podaří, a proto navrhuji přerušit do přítomnosti paní ministryně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Registruji váš návrh. Opět zagonguji a budeme o vašem návrhu hlasovat. Nechám neprodleně hlasovat.

Kdo je pro přerušení? Zahajuji hlasování, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 48, přihlášeno 78 poslanců, pro 47, proti 1. Návrh byl přijat. Takže tato interpelaci bude přerušena do přítomnosti paní ministryně.

 

Další interpelace. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Mariana Jurečky ve věci zachování dotačního programu udržování a obnova kulturního dědictví venkova. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 373. Já tedy otvírám rozpravu. Pan poslanec Marian Jurečka tady není, dobře, takže tuto interpelaci odložíme.

Dále máme další interpelaci, což už je poslední, kterou tady mám v pořadí. A je to - předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci řešení sociálně vyloučených lokalit a akutních problémů sídliště Janov. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 376. Takže otvírám rozpravu. Paní poslankyně Olga Richterová zde je, takže vás prosím o vyjádření. Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já jsem panu premiérovi dodala sedmistránkový rozklad k tomu, s čím jsem nebyla spokojena v jeho odpovědi. A protože bych ráda slyšela od něj osobně, oč jde, tak bych navrhla přerušení projednávání do přítomnosti pana premiéra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, reflektuji váš návrh. Takže bych o vašem návrhu nechal neprodleně hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení do přítomnosti pana premiéra? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 79 poslanců, pro 49, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců. A jelikož jsem nezaregistroval nějakou jinou dohodu předsedů poslaneckých klubů, tak přerušuji jednání do 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.18 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP