(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně. Vezmu to po těch částech, jak jste se na ně ptala. Ano, pamatuji si na interpelaci ohledně programu Můj klub v minulém roce a mohu s potěšením říct, že co se týká programu Můj klub, tak jsme práce na něm zrychlili takovým způsobem, že v letošním roce je výplata uspíšena o více než dva měsíce oproti roku předchozímu. V minulém roce tento program podpořil 4,5 tis. klubů a bylo jim vyplaceno asi 960 mil. korun, pokud se nepletu. V letošním roce tím, že jsme předsadili tu výzvu do podzimu roku 2018, nechali jsme lepší čas, než minulý rok ponechalo ministerstvo, a je to více známo mezi kluby, tak se přihlásilo téměř 6 tis. klubů. Ta částka, která půjde do klubů, dosahuje téměř 1,4 mld., pokud ty žádosti budou samozřejmě všechny v pořádku.

Co se týká vypisování a hlavně výplaty, která je důležitá, tak první etapa byla zveřejněna 21. ledna 2019. Jedná se o 583 klubů, které v tuto chvíli prošly poradou vedení ministerstva, a budou jim distribuovány ty prostředky. Další část by měla být, a jedná se cca o 700 klubů, začátkem února. Naším cílem je, abychom v čtrnáctidenních intervalech ty peníze skutečně, protože to se jedná o kluby, které sdružují sportující děti, dostaly co nejrychleji, a jak říkám, udrželi ten předstih, který se nám podařilo díky zjednodušené administraci - to je další část toho dotazu - možná, řekl bych, výrazně zrychlit, protože dva měsíce si myslím, že je doba podstatná. Tedy od února budou probíhat platby do těch klubů v objemu stovek milionů korun, vždycky po té tranši těch jednotlivých.

Cílem pro rok 2020 je dále zjednodušit administrativu a zrychlení procesů. Ale musím říct samozřejmě, že to naráží na personální kapacity, protože se z doby, kdy ministerstvo vyřizovalo žádosti pouze svazů, se dostáváme do doby, kdy je tam 6 tis. žádostí. Ale zaplať pánbůh za to, protože to je jeden z mála nástrojů, který cílí na sportování dětí z centrální úrovně, ale i z úrovně obcí.

Co se týká těch dalších výzev, tak mohu zase říct, že reprezentace a zimní sporty, které měly ten problém, který jste avizovala, to znamená, že si musely brát úvěry, tak rovněž teď 22. ledna jsme schválili program podpory reprezentace právě proto, že ty sezóny jsou v plném proudu a potřebují ty svazy co nejrychleji dostat peníze. Takže i tam došlo ke zrychlení. Obdobně to bude i u dalších programů, které jsou, ať už na talentovanou mládež, nebo právě organizaci činnosti jednotlivých svazů.

Co se týká možná investic, které jste nezmínila, i tam dochází ke zrychlení. A ony právě mají vazbu na to, na co jste se ptala, to znamená údržba a provoz. My jdeme cestou toho, že kdysi se na program údržba a provoz dávalo 140 mil. korun vlastníkům té infrastruktury. Dnes v programu Můj klub je možné padesát procent prostředků, tedy z 1,4 mld. 700 mil. korun, použit na provoz, ale jde to těm dětem, které pak si následně vybírají tu infrastrukturu, resp. těm klubům, kde sportují děti, a ta infrastruktura, na které sportují, pak může být pronajímána. Rolí státu je právě podpora rekonstrukcí, investic oprav - a tam jsme také posílili. Tam je odhad pro rok 2019 140 projektů za 1,5 mld. To znamená, z centrální úrovně v tuto chvíli jdou peníze na rekonstrukce a investice do infrastruktury a na provoz.

Co se týká údržby, já osobně bych očekával podporu z místní úrovně, protože když si vezmu centrální úroveň, tak stát není podle mého názoru ten správný, kdo má v rovném přístupu rozdělovat, protože nezná tu potřebu na údržbu v té dané lokalitě. Myslím si, že ta hlavní role, a tam jsme upnuli svou pozornost, je podpora sportování mládeže v těch jednotlivých klubech. A jak říkám, 700 mil. versus 140 mil. předtím na provoz a údržbu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Tak já děkuji za ty odpovědi. Ještě mám tady jeden doplňující dotaz. Rozhodování a vyplácení dotací by mělo být co nejvíce transparentní. Připravuje ministerstvo nějaké opatření a řešení konkrétně této situace? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra, jestli má zájem. Má zájem.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Já děkuji za ten doplňující dotaz. Ještě jsem zapomněl u toho předchozího totiž vám odpovědět na to, co by se stalo v případě, že by nebyla zřízena sportovní agentura. Ono to souvisí s tím, na co jste se právě ptala, protože do vzniku agentury musí ministerstvo dále pokračovat ve zrychlování těch procesů. A ono to souvisí s jednou věcí, která s transparentností bytostně souvisí, a to je postupné spouštění rejstříku sportovců. To je cesta k vyšší transparentnosti.

Co se týká investic, tak tam jsme pokročili v tom, že dnes už nejsou žádosti podávány ryze papírovou formou, ale je informační systém, v rámci kterého je elektronická stopa pro podávání dotačních žádostí na investice. Takže si myslím, že jsme udělali velký kus, nebo krok dopředu od roku 2017, od té bájné kauzy, a rozhodně v tom musíme pokračovat do vzniku sportovní agentury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Golasowskou, která bude interpelovat pana ministra Brabce ve věci ovzduší v Moravskoslezském kraji. Připraví se pan poslanec Mihola. Prosím.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Přeji krásné odpoledne všem. Vážený pane ministře, v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech, ale i škodliviny ze sousedního Polska. V posledních dnech byl emisní limit, který pro průměrné 24hodinové koncentrace polétavého prachu činí 50 mikrogramů na metr krychlový, v neděli 20. ledna letošního roku překročen na všech měřicích stanicích, na většině z nich více než trojnásobně, a to na Ostravsku, Karvinsku, Frýdecko-Místecku a v Třinecku.

Několikanásobné překročení limitu přitom není ojedinělou záležitostí, ale stavem často v průběhu roku opakovaným. A já se vás, pane ministře, ptám, zda si uvědomujete závažnost situace, kdy více než milion obyvatel žije v kraji, kde jsou opakovaně překračovány místní limity, a množství prachu tak nejenže omezuje pohyb obyvatel venku, ale také se velmi negativně podepisuje na jejich zdravotním stavu, často s následkem závažných onemocnění a předčasného úmrtí. Pokud si tedy tuto situaci uvědomujete, tak mám otázku, jaká konkrétní opatření a v jakém časovém horizontu chystáte nebo už máte připravené pro zlepšení životního prostředí v tomto kraji.

A má další otázka směřuje na možnost případných kompenzací této pro zdraví obyvatel ohrožující situace, např. formou různých ozdravných či finančních benefitů pro obyvatelé, kteří jsou nuceni v tomto kraji žít. To zajímá nejen mě, která v Moravskoslezském kraji žiju (upozornění na čas), zrovna tak ten více než milion obyvatel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A prosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně. Samozřejmě, že si to uvědomuji. Mimochodem - a teď to nechci zlehčovat, ale Ministerstvo životního prostředí sídlí na křižovatce v Praze, která patří k nejznečištěnějším místům v České republice, takže vždycky, když mi někdo řekne "my jsme třetí nebo čtvrtí v tom žebříčku" (se smíchem), tak vždycky někdo řekne "pane ministře, vy si to neumíte představit", tak já mu řeknu "umím si to představit", byť chápu, že - a to je důležité, ale říkám znovu, to vůbec nechci zlehčovat - že tam nežiji celý den, nejsem tam celý víkend a nejsou tam moje děti hlavně. A to je to, co je samozřejmě klíčové.

Ten časový prostor, který mám, je příliš krátký na to, abych řekl za prvé, co všechno už jsme tam udělali, a za druhé, co všechno nás ještě čeká, co chceme ještě udělat. Já to tady maximálně zkrátím, využiji určitě těch obou lhůt, které jsou.

Všichni, to se tedy nemusíme přesvědčovat, víme, že tento region patří k nejznečištěnějším nebo nejvíce znečištěným v rámci České republiky. Také proto tam mimořádně směřují naše programy, jako je kotlíková dotace, který samozřejmě všichni známe. Ten program je úspěšný. Zatím jenom v Moravskoslezském kraji bylo schváleno víc jak 12 tis. žádostí, další budou schvalovány. A já si troufám říct, že až v roce 2022 začne platit zákaz provozu těch lokálních kotlíků první a druhé emisní třídy, ke kterému samozřejmě teď směřují naše programy včetně programu na podporu nízkopříjmových skupin obyvatel, který chceme ohlásit v únoru letošního roku také pro Moravskoslezský kraj, tak dojde k ještě většímu zlepšení kvality ovzduší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP