(16.10 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Takže toto jsou pro nás všechno věci, které musíme řešit. My se snažíme pomoct státními dotacemi jak vlastnickému bydlení na bydlení mladých. Samozřejmě že souhlasím s tím, že je to stále málo peněz, ale to vlastnické bydlení pomůže zejména mimo pražské regiony a mimo velká města, spíše na venkově. Co se týká nájemního bydlení, program Výstavba budeme spouštět kvůli nájemním, to znamená dostupným a sociálním bytům již v březnu letošního roku.

A samozřejmě musíme velmi rychle něco udělat se stavebním zákonem. Připravujeme kompletní rekodifikaci státního práva. Věřte tomu, že jsme do toho s Hospodářskou komorou šlápli velmi intenzivně a bude to velmi revoluční, ale je potřeba některé změny přijmout ihned, protože nemůžeme tak dlouho čekat. Proto například fikce souhlasu závazného stanoviska bude účinná už od září, maximálně října letošního roku, která samozřejmě pomůže ten trh s bydlením zrychlit. Ale také je potřeba si tady říct, že jakákoliv sebemenší úprava stavebního zákona nepomůže, pokud jednotlivá města, obce, zejména Praha, neodstraní stavební uzávěry a neudělá něco se svým územním plánem. Na to je stavební zákon krátký a žádné povolení nebude stačit, protože investoři nebudou mít kde stavět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana poslance o doplňující dotaz. Má zájem.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano. Nejdříve bych poděkoval za to, že jste převzali návrh ODS na fikci souhlasu, byla to ODS, která to do zákona 416 prosazovala, prosazuje a je v systému nahraný náš návrh na tuto záležitost. Takže za to děkuji.

Druhá věc. Já jsem se ptal na tu daň z nabytí nemovitosti, protože jedna věc je, že stát od daňových poplatníků peníze bere a pak je dává v rámci dotací některým vybraným, přitom tato daň reguluje právě poptávku, která se zbytečně v tomto případě reguluje. Protože nejvíc omezuje nikoliv těm investorům, ale těm mladým lidem, kteří poptávají vlastnické bydlení: Takže se chci zeptat, zda skutečně nenazrál čas na zrušení této daně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za ten doplňující dotaz. Nejprve bych chtěla, abychom netahali pokud možno do rekodifikace stavebního práva politiku, protože tady se budeme muset skutečně všichni shodnout na těch zásadních změnách, které jsou. Jinak samozřejmě materiál, teze na vládu byly už v roce 2016, věřte, že i s fikcí souhlasu závazného stanoviska, ale já jsem moc ráda, že se tady budeme takto doplňovat. Neměli bychom se trumfovat. Pojďme to řešit společně, aby to k něčemu bylo.

Daň z nemovitosti - velké téma. My už jsme ho začali rozdiskutovávat s paní ministryní financí. Skutečně se na toto téma bavíme, protože ona dokonce i zpracovává model, jak by to mohlo vlastně ulehčit těm zájemcům o bydlení jako takové. Pro mě je to samozřejmě velmi těžká situace, na jedné straně to velmi chápu a budu to podporovat, protože to usnadní přístup k bytu. Na druhou stranu neustále debatujeme o tom, kde je zdroj peněz Státního fondu rozvoje bydlení. Takže pochopte, že je to velmi těžké. Pokud všichni budeme říkat, že to půjde na úkor státního rozpočtu, ano, ale samozřejmě bylo by vhodné najít zdroj financování Státního fondu rozvoje bydlení, abychom měli více peněz právě na tu výstavbu a na bydlení jako takové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bude interpelovat pan poslanec Výborný ve věci uzavření Richtrových bud pana ministra Plagu. Připraví se paní poslankyně Hyťhová.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, obracím se na vás s dotazem a žádostí o vysvětlení, proč Národní institut pro další vzdělávání, který spadá pod vámi řízené ministerstvo, rozhodl k 31. 12. 2018 prostřednictvím ředitelky Heleny Plitzové o uzavření státem vlastněných Richtrových bud v Peci pod Sněžkou. Podle dostupných informací mají být boudy předány Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který bude řešit jejich prodej novému majiteli.

Zajímá mě, jaké skutečné důvody vedly k uzavření a zda již jsou známi noví zájemci o toto zařízení. Údajným důvodem má být ztrátový provoz tohoto zařízení. Pokud tomu tak skutečně je, nerozumím tomu, proč se tak děje právě nyní, kdy je zimní sezóna v plném proudu, kdy jsou ubytovací kapacity rezervovány na celou sezónu a zaplacené a očekává se, že od roku 2008, kdy byly boudy nově zrekonstruovány, by se mělo jednat o nejlepší sezónu a je více než zřejmé, že by zimní sezóna měla skončit ve výrazném ekonomickém plusu.

Dále pak podle tvrzení byly Richtrovy boudy před jejich uzavřením 830 tisíc korun v zisku a to je poněkud v rozporu s tvrzením ministerstva, že jsou naopak ve ztrátě přesahující 771 tisíc korun. Můžete nám tuto diskrepanci mezi tvrzeními vašeho ministerstva a provozního zařízení prosím vysvětlit? A pokud zařízení bylo opravdu tak ztrátové, proč úředníci ministerstva nezasáhli již dávno předtím? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, já musím říct, že Národní institut pro další vzdělávání byl nucen už v říjnu loňského roku z ekonomických důvodů rozhodnout o uzavření rekreačního zařízení Richtrovy boudy. Nebyl to okamžitý impuls roku 2018, ale vytíženost kapacit v období 2016-2018 sice zaznamenala rostoucí tendenci, ale byla stále pod 50 procenty celkové kapacity. Zároveň rostl i finanční vklad NIDV, aby se zařízení dalo i nadále provozovat. Navíc, aspoň dle vyjádření paní ředitelky Plitzové, zde byly neúměrné náklady ze strany bývalého vedení a k tomu kroku uzavření Richtrových bud došlo také z důvodu špatné personální politiky. Protože odešel zkušený personál ještě před zimní sezónou. To znamená, ano, já jsem zaznamenal také, že byly provedeny rezervace na zimní sezónu, ale je otázkou, jestli by ta sezóna byla zajištěna po stránce provozní.

Já mám informaci o tom, že zařízení vykázalo ztrátu v jiné činnosti v celkové výši 780 tisíc do doby uzavření za rok 2018 a i v těch letech předcházejících, tedy 2016 a 2017. Každopádně informace, že tomu bylo jinak, mě vede k tomu, že se situací budu dále zabývat, ale využiji toho času k tomu, abych vyvrátil ještě některé věci, které se objevily v médiích, to znamená, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nebo NIDV, chystá tento objekt pro nějakou komerční nabídku a jeho prodej někam jinam.

Jedinou cestou, jak se dá ten majetek dále využít, je samozřejmě prohlásit ho za trvale nepotřebný a zahájit kroky vedoucí k jeho předání na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, předtím je vždycky ještě vnitroresortní nabídka, a je velmi pravděpodobné, že pokud k tomuto kroku finálně přistoupíme, jako že v tuto chvíli se to jeví jako nejvíce pravděpodobná varianta, tak už vím od některých resortů aspoň předběžný zájem o tuto nemovitost.

Jenom podotýkám, protože samozřejmě dalším argumentem bylo, že účelové zařízení Richtrovy boudy by mělo sloužit především školám a školským zařízením, tak například zimní sezóna 2018-2019 byla v té rezervační fázi školami obsazena pouze z 19 % z celkového počtu potvrzených rezervací, tedy ne z celkové kapacity, ale z těch potvrzených pouze 19 % bylo využití pro školy.

A ještě jednou opakuji, díky tomu nesouladu těch čísel je to věc, kterou si nechám ještě od paní ředitelky detailně vysvětlit, a podívám se na ta čísla sám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem? Nemá zájem. V tom případě přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Hyťhové, která bude interpelovat ve věci financování sportu pana ministra Plagu. Připraví se paní poslankyně Golasowská.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Vážený pane ministře, už minulý rok jsem kritizovala financování sportu, viz pozdní vypisování dotačních titulů, například Můj klub 2018, kdy tento program byl úředníky vypsán v nezákonném termínu a byl vyhlášen i ukončen v nerealizovatelném termínu. Navíc od zástupců sportovních klubů bylo požadováno nadměrné množství dokumentů. Měla bych dotaz nyní na tyto tři programy, které podporují sport:

Za prvé, program podporující reprezentaci státu. Na rozdíl od ostatních velmi důležitých programů byla vypsána k dnešnímu datu alespoň výzva. Svazům zajišťujícím reprezentaci státu nebyla vyplacena ani koruna. Svazy tedy nemají na sportovní přípravu, svazy si berou drahé úvěry ve víře, že peníze někdy dostanou.

Za druhé, program na podporu servisních center, nebyla vypsána zatím ani výzva. Pracovníci, kteří musí realizovat procesně organizaci sportu, objednávají například sportovní přípravu, řeší administrativu, ekonomiku a podobně, nemají dnes stále vypsán program na své financování. Bez tohoto segmentu nemá šanci sportovní prostředí objednávat sportovní přípravu a realizovat sportovní přípravu ani sportovní přípravu vyúčtovávat.

Za třetí, program na údržbu a provoz sportovních zařízení, nebyla vypsaná zatím ani výzva. Dva roky nebyla poskytnuta podpora na údržbu a provoz sportovních zařízení, ač celé sportovní prostředí kritizuje tento stav a nic se neděje.

Chtěla bych poprosit o přesné odpovědi, jak to bude nadále s dotacemi do našeho sportu, jelikož se domnívám, že sport a podpora sportu je pro naši republiku velmi důležitá. Předem moc děkuji.

Ještě mám jednu otázku. Jak to bude s podporou sportu, kdyby náhodou Sněmovna nepodpořila Národní sportovní agenturu pana Hniličky. Děkuji za odpovědi. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP