(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Valachové, a než udělím slovo přihlášenému ministru kultury Antonínu Staňkovi s přednostním právem, eviduji přihlášku pana kolegy Profanta. Požádám znovu sněmovnu o klid! Vzhledem k tomu, že paní kolegyně Valachová byla přihlášena k faktické poznámce, tak jsem jí nechtěl ubírat čas k faktické poznámce. Opravdu není možné, abychom v takovém hluku pracovali, a nechte stenografy alespoň, když si nevážíte jeden druhého, aby oni mohli odvádět svou práci!

Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji za slovo. Já si samozřejmě vážím pohledu pana Bendy, protože opravdu nejsem odborníkem na předkládání tohoto zákona, nicméně bych si dovolil učinit několik poznámek, když jsem se připravoval na předložení tohoto zákona.

Rozhodně se nepředpokládá skutečně změna Ústavy. Naopak v souvislosti s potřebou předložit tento zákon se předpokládá vést vhodná politická jednání právě s vedením Senátu, aby se našel společný kompromis. Krom toho proti původnímu návrhu dochází rovněž k podrobnějším věcným modifikacím zohledňujícím dosavadní zkušenosti z probíhající implementace zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a požadavky připomínkových míst, jako je rozšíření využití elektronického systému, elektronického procesu i předkládání návrhů legislativních aktů apod.

Ještě snad bych doplnil, že pokud jde o aktuální stav realizace projektu eSbírka a eLegislativa, pak Ministerstvo vnitra vybralo v otevřených zadávacích řízeních vítěze veřejných zakázek na implementaci systému eSbírka a eLegislativa a na verifikaci jeho datové báze a uzavřelo smlouvu s dodavateli. Dodavatelská realizace již byla zahájena a bude trvat 24 měsíců. Předpokládaným datem dokončení realizace projektu je 31. prosinec 2020. Možná pro zajímavost, rozpočet je 482 milionů.

Takže já si myslím, že je tu prostor, aby případné připomínky, tak jak zaznívají během prvního čtení, byly realizovány a uplatňovány během druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru kultury Antonínu Staňkovi a nyní pan poslanec Ondřej Profant, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Krásné dopoledne všem. Já se trošku z té věcné roviny, co tu měli kolegové, vrátím do té politické, protože bych chtěl zdůraznit, že podle mě je absolutní ostuda, že tu ještě něco takového nemáme, že opravdu nejsou zákony běžně občanům v autoritativním znění jednoduše přístupné, že vlastně i třeba soudy apod. rozhodují podle soukromých softwarů, které často nesou i chyby apod. A základní otázka je, proč to tak dlouho trvá. Vždyť to není nic tak složitého! Ono by to nebylo složité, kdybychom si to složité neudělali. Ten projekt je od začátku navržen špatně, je tam smícháno několik věcí dohromady, a tím pádem se stává výrazně větším a vzhledem k tomu, že je větší, je hůře řiditelný.

Jenom dodám, že EU samozřejmě obdobný software má, že v Čechách třeba, co se týče aspoň zobrazování těch zákonů, ale to považuji za jednu z nejdůležitějších věcí, to je to základ právního státu, abychom si mohli přečíst legislativu, tak prostě tady fungují zakonyprolidi.cz, které zdarma poskytují legislativu, musí ji složitě parsovat a naše ministerstvo není něco takového schopno udělat, ba naopak. Ono něco takového mělo a zrušilo to v rámci Portálu veřejné správy. To je opravdu smutné. A myslím si, že Ministerstvo vnitra nejdřív nedělalo vůbec nic, pak ten projekt bobtnalo, aby ho mělo v současné podobě, kdy je tak velký, a proto tak trvá a proto se neustále musí odkládat.

A co se týče kvality, aspoň té technické, toho projektu, tak když jsme se na podvýboru pro eSbírku ptali, jak to tedy je, kdo garantuje nějaký architektonický návrh softwaru apod., tak jsme se dozvěděli, že většina té práce je přeodborná administrativa typu přepisování zákonů z 50. let a že co se týče softwarové stránky, tak nám to dodává jedna firma a ta samá firma dělá architekturu a vlastně dozor si nad tou prací. Takže s tímhle přístupem není divu, že se to všechno protahuje, a jak jsem řekl, považuji to za velkou ostudu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondřeji Profantovi. Faktická poznámka paní poslankyně Kateřiny Valachové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já bych zase ráda vrátila tu debatu naopak do věcné roviny. eSbírka je v tuto chvíli na stole, je to vládní návrh zákona. Stávající vláda je ve svém složení funkční od června. Co se týká toho, jak dlouho vedeme debatu o eSbírce, už jsem to zmínila. Je to snad od roku 2011, 2010. Úmyslně jsem zmínila ve svém vystoupení to, co pokládám skutečně za věcný argument, proč se nám nepodařilo eSbírku doposud nastartovat. Skutečně ona se dotýká legislativního procesu nejenom ze strany vlády, ale zejména Sněmovny a Senátu jako samozřejmě klíčových aktérů legislativního procesu. Má to ústavní konotace. Můžeme před tím zavírat oči, ale potom budeme mít eSbírku zablokovánu v Senátu a to je asi tak všechno, čeho dosáhneme.

Takže já bych se v tuto chvíli soustředila na to, a jsem ráda, nebo vnímám to tak prostřednictvím předsedajícího, že pirátská strana má zájem na prosazení eSbírky, a já budu určitě ráda, pokud ve výborech budeme pracovat na tom, aby eSbírka byla nastavena tak, aby spatřila světlo světa právě ve funkčním období ještě této vlády. To je první věc.

A co se týká té druhé věci, samozřejmě jako koaliční poslankyně vnímám tady výhrady, které zazněly, a určitě jsme připraveni na ně reagovat i z pohledu řekněme přípravy toho startu jak v elektronické rovině, tak v zakázkové rovině a projektové rovině, kterou tady můj předřečník naznačil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové a nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Ano. Pane zpravodaji, vaše závěrečné slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já děkuji za ten zájem i od kolegyně Valachové. Jsem rád, že vás ta problematika zajímá. Myslím si, že by nás to mělo zajímat všechny, protože s tím systémem budeme pracovat všichni. Kdo by měl zájem se zapojit, tak jste srdečně zváni na podvýbor, kde se to řeší a kde to máme každé druhé jednání.

Nicméně k panu kolegovi Profantovi. Je potřeba říct, že řada z věcí, které tady zazněly, jsou pravda, že ten projekt je problematický. Pracuje se na něm, pokud vím, už více jak deset let. Byla snaha na to získat prostředky z EU. Nezískaly se, proto se přerušoval, takže nejde o projekt, který by od začátku byl hladký. A v určitých základech toho projektu jsou nedostatky spočívající v tom, že některé nástroje například z eLegislativy už opravdu existují. Když se podíváme na nástroj AT4AM, který používá Evropský parlament, a Evropský parlament pracuje s dramaticky vyšším počtem pozměňovacích návrhů než náš národní parlament, tak ten nástroj už existuje, je k dispozici, mohl se využít. Bohužel zjevně to bylo moc levné a zvolila se forma zakázky za půl miliardy korun.

Nicméně musím dodat k tomu, co říkal pan kolega Profant, že ta částka půl miliardy není zcela na tu rekonstrukci. Podle mých informací je to kolem 50 milionů korun na rekonstrukci všech těch právních předpisů, protože my dneska žijeme v zemi, kdy nikdo v tomto státě ani neví, které všechny zákony platí. Zkrátka tady platí i nějaké zákony pravděpodobně z Rakouska-Uherska, z první republiky. Vím, že kolegové z ODS předložili nějaký návrh, kterým se to má po jednom měnit. A chtěl jsem připomenout, že ústavněprávní výbor také vyzval vládu k tomu, aby se zabývala v souvislosti s projektem eSbírka problematikou řekněme toho neurčitého množství právních předpisů a těch předpisů, které už jsou obsoletní a vyšly z používání. Aby toto bylo zmapováno na rezortech. A vím, že Ministerstvo vnitra na tom pracuje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP