(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Munzar, faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den dámy a pánové. Já chci zareagovat na pana kolegu Bláhu. A já s ním paradoxně v jedné myšlence budu souhlasit. Skutečně nám z různých ministerstev doslova chrlí množství zákonů, protože stát má větší a větší ambici mluvit více a více lidem do života. Já s tímhle souhlasím. Jenom nechápu, proč když Občanská demokratická strana předkládala návrh na zrušení starých obsolentních zákonů, proč tato vláda, kde je zastoupeno i hnutí ANO, nedala doporučující stanovisko. To nechápu. Souhlasím s tím, že běžný občan už v té spleti zákonů se mnohdy těžko vyzná bez právní pomoci. S touto myšlenkou absolutně souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následující faktické poznámky pana poslance Pávka a pana poslance Bláhy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Já bych rád tu debatu vrátil tam, kam patří. To nejsou útoky ani na nové ministry. To je skutečně o tom, a vy víte, jak ta praxe na těch ministerstvech funguje. Že jsou ty evropské transpozice a implementace zneužívány k tomu, aby se k tomu nalepily tzv. přílepky, které jsou potom kontroverzní a o kterých tady vedeme debatu. My tady málokdy vedeme debatu o čisté transpozici nebo implementaci. My tady vedeme debatu o tom, že ten úředník, který na tom rok a půl sedí od doby, kdy to má zpracovat, tak potom to vytáhne ze šuplíku, vytáhne dalších padesát pitomostí, které se snaží k tomu přilepit, a pod časovým presem, aby to tady prošlo, aby se to vůbec nečetlo, se to prostě prožene Sněmovnou a Senátem. To je ta praxe a ta je špatná. To znamená, když přijde nový ministr a má snahu to tady uspíšit, a já mu v tom fandím, tak se musí postarat o to, aby ta implementace byla čistá, aby z toho vypadly tyto přílepky. To je celé.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, já s vámi mohu opravdu souhlasit, ale musíme si pojmenovat i tu druhou věc a to znamená, kolik těch přílepků děláme my, a velice neodborných a velice často neumělých. Kolik je vládních zákonů a kolik poslaneckých. Podívejte se na to. Kolikrát se propůjčíme k tomu, aby vznikl nový zákon, aby se to urychlilo, nemusela se k tomu dělat RIA. Já docházím již asi na páté sezení tvorby RIA a měli byste si vyslechnout zkazky úředníků, kteří říkají, my bychom byli rádi, kdyby to všechno bylo jinak, ale tlak, a teď ne jenom od ministerských úředníků a jiných úředníků, ale i od poslanců, je úplně jiný.

Takže pojďme si zase, vyzývám vás, na to sednout, pojďme si to nahovořit. Já myslím, že na řadě věcí se shodneme. Vždyť o tom mluvíme. Já nemám nic proti slovům pana Munzara ani ostatních kolegů, ale všechno není jednobarevné. Nemůžeme to všechno házet jenom na úředníky, musíme si posypat také trošku svoje hlavy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do debaty? Ano. S faktickou poznámkou pan poslanec Pávek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl zareagovat na kolegu Bláhu. Tady, pane kolego, nejde teď o kvalitu, nejde o debatu, kterou vedeme nad jednotlivými zákony. Tady jde o lhůty, ve kterých nám to sem ministerští úředníci předkládají. To znamená, kdyby to předložili včas a byl čas na to, abychom to řádně projednali na výborech, podvýborech, plénu, aby to probraly obě dvě komory, tak by tato debata tady vedena nebyla. Jestliže sem přijde ministerstvo prostřednictvím ministra, a je zase jedno jakého a od koho, a snaží se zkrátit lhůty, tak je jasné, že ta norma nemá šanci na to být řádně přečtena, promyšlena, projednána, vydiskutována a schválena. Je to šité horkou jehlou, jsou tam přílepky. Já s tím zkrátka nesouhlasím a nechci takhle pracovat a vyzývám vás napříč celým politickým spektrem, abychom tuto praxi zarazili a neprovozovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Munzara. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Dámy a pánové, já bych chtěl navázat na pana kolegu Pávka. Ono je to skutečně tak, že my nejsme jenom těmi opičkami, které tady mají mačkat tlačítka a zvednout ruku proto, že nějaký termín, nebo proto, že to chce směrnice Evropské unie. My máme z Ústavy osobní odpovědnost za naše hlasování a musíme mít dostatek času, a jedná se o nás všechny bez ohledu na to, jaké jsme politické příslušnosti, abychom hlasovali správně a byli jsme přesvědčeni o tom, jak hlasujeme, a případně si to mohli i před lidmi obhájit, proč tak hlasujeme. Takže je to naše odpovědnost. Měli bychom na to mít dostatek času.

A já ještě ze své zkušenosti jenom takovou poznámku. Pokud na mě úředníci něco hrozně rychle, že něco strašně spěchá, znají to starostové, znají to hejtmani, tak většinou je tam někde zakopaný pes, protože ten úředník doufá, že to nebude podrobeno tak hlubokému zkoumání. To znamená, já jsem absolutně proti zkrácení lhůty. A je to i ochrana nás poslanců. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne. Tak tuto rozpravu otevřenou panem ministrem končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo z poslanců jiný výbor jako výbor garanční? Ne. Takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Budeme hlasovat o tom, že předložený návrh projedná výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výbor garanční.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 100 přihlášeno 167 poslanců, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat a předložený návrh jsme přikázali výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor k projednání. Je takový návrh z řad poslanců a poslankyň? Nevidím takový návrh, takže konstatuji, že jsme tento návrh přikázali pouze garančnímu výboru k projednání.

 

Nicméně v rozpravě zazněly dva návrhy, resp. s návrhem na zkrácení lhůty vystoupil jak pan ministr Staněk, tak pan zpravodaj. Oba ty návrhy jsou totožné a říkají, že máme zkrátit lhůtu o 30 dní.

O tomto návrhu budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 101 přihlášeno 167 poslanců, pro 76, proti 48. Návrh nebyl přijat. Lhůta tedy nebyla zkrácena.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám projednávání bodu, kterým je

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme opětovně přerušili v obecné rozpravě ve čtvrtek 20. prosince 2018 na 24. schůzi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP