(18.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Kolikrát jste se setkali s tím "ježiš, vy jste v té Sněmovně něco schválili"? Velmi těžko se vysvětluje, že pro to byla nějaká konkrétní většina. A já mám často obhajovat návrh zákona, když jsem hlasovat proti, ale to už je velmi, velmi složité.

Tak prosba pro třetí čtení: Ještě jednou zvažte, jestli do toho neuvěřitelného množství institucí, které máme, potřebujeme ještě jednu novou. Já jsem přesvědčený, že ne. Že se nejdřív máme snažit vylepšit stávající systém. A shoduji se s tím, že to nefunguje dobře, až když selžou všechny možné nápravy v tom stávajícím systému, pak je teprve možné uvažovat o vzniku nové instituce. Takhle je to opravdu řešení, které sice formálně něco má přinést, ale obávám se, že reálně nic nepřinese.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan poslanec Stanjura. A nyní tady mám jednu faktickou poznámku, ale to je pan poslanec Milan Hnilička. A potom s přednostním právem chtěl vystoupit také zpravodaj pan poslanec Juránek. Prosím.

 

Poslanec Milan Hnilička: Děkuji. Já jenom v rychlosti navážu na pana kolegu, prostřednictvím pana předsedajícího, Stanjuru. Ano, i spolu jsme diskutovali a ve velmi v pozitivním duchu. No právě proto potřebujeme ústřední správní orgán, protože nemáme ten přehled, nevěnoval se dostatečně někdo tomu sbírání přehledů, kolik peněz do toho sportu jde. A nereagujeme na současnou aktuální situaci. Reagujeme na vývoj sportu v ČR, který není závislý na jednom nebo dvou letech, ale je to v podstatě dlouholetý proces, kdy ten sport a sportování v Česku obecně upadá.

Proto my navrhujeme ústřední správní orgán, který se bude věnovat systematicky rozvoji nejenom sportu jako takového, ale obecně sportování všech našich dětí, a tím pádem to je generace, která přichází. Protože v současné době v jakém stavu jsou naše děti, tak to je opravdu nelichotivá situace. Proto reagujeme ústředním správním orgánem, abychom se tomu věnovali systematicky. A je to možná trošku nedorozumění i vzhledem k mým předřečníkům, když se bavíme o tom, že se snažíme jenom rozdělovat peníze do sportu. Ne, to není ta myšlenka. My nechceme jenom rozdělovat peníze do sportu, my to chceme uchopit, protože tam, kde je sport v současné době na rezortu školství, je to velmi důležité téma pro Českou republiku a je to velmi složité téma, kterému se také velmi věnujeme. Ale sport má pro nás zrovna takový význam, i když trošku v jiné rovině.

Ještě v rychlosti možná k tomu návrhu kolegy Kuby Jandy prostřednictvím pana předsedajícího. Není to, jak bylo řečeno, financování skrze města nebo právě s městy kofinance. To je právě ta cesta, kterou chceme jít. A není to, že by to bylo upadající. Naopak, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jde touto cestou, kdy se snažíme sdružit peníze, tak aby vznikaly nové kapacity, co se týká sportovišť. Takže je to právě naopak. A je to i součástí toho plánu.

Pardon, já jsem nedodržel čas.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji také za dodržení času. A nyní s faktickou poznámkou místopředseda Sněmovny ještě Petr Fiala. Prosím, pane poslanče. A připraví se pan poslanec Stanjura, také s faktickou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já děkuji panu poslanci Hniličkovi, že reagoval na slova pana předsedy Stanjury. Nicméně mě ani v této chvíli nepřesvědčil. Já jsem zcela naopak jednoznačně přesvědčen, že orgán, ústřední orgán státní správy, který je pověřen řízením sportu, a to je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, by tuto úlohu dostatečným způsobem mohl vykonávat a stačí na to. A nepotřebujeme další instituci, další úřad, další orgán. Nic se tím nespraví. A ty problémy, které ve sportu a ve financování sportu jsou, ty já žádným způsobem netajím. Bavili jsme se tady o nich opakovaně.

Připomenu všem, že vznikly především v době, kdy současně zkrachovala Sazka a způsob financování sportu, který byl na tomto založen, a souběžně došlo k ekonomickým problémům v souvislosti s finanční krizí. A pak už se ty problémy táhly dál. Ano, bylo zde nesystematické financování, kdy místo toho, aby rozpočet na sport byl stanoven už v návrhu rozpočtu, tak se dodatečně přidávaly peníze při jednání Poslanecké sněmovny. To vedlo k vytváření dotačních titulů, které ne vždy odpovídaly třeba očekávání sportovní veřejnosti a ne vždy plnily ty politické cíle, které jsme si od nich slibovali. Ale to se všechno dá spravit systematickou prací. Bylo by dobré, kdybychom se na tom, jak má být sport organizován, jak má být sport financován, jaká mají být pravidla, domluvili napříč politickým spektrem. Tohle všechno lze udělat, ale to úplně klidně může zůstat nadále pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

To, co my tu děláme, že tu věcnou debatu, důležitou debatu, debatu o konkrétním způsobu financování, o cílech toho financování, jak má být sport podporován, k čemu to má směřovat, co má jít mládeži, co má jít jinam, tu debatu nahrazujeme tím, že tu zřizujeme orgán a budeme se bavit dlouze o tom, kdo ho povede, jaké bude financování, kolik tam bude jakých úředníků a kde to bude sídlit. Ale tím, dámy a pánové, sportu prostě nepomůžeme. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy mám dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Stanjura a připraví se paní poslankyně Hyťhová. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Zkusme si modelovat případ, že ta agentura vznikne. Sami víme, když projednáme rozpočet, jakou váhu v tom rozpočtu bude mít rozpočtová kapitola, jejíž celkové výdaje budou v jednotkách miliard, když máme 1 500 miliard výdajů. Já tomu prostě nerozumím. Opravdu ne.

Já se shoduji s panem poslancem Hniličkou v tom, že je třeba zlepšit vztah ke sportu. Ale to je klíčová úloha na školách. Na školách! Bavme se o tom, jak funguje tělesná výchova, zda dobře, nebo špatně. Zda to povzbuzuje děti k sportování. I neorganizovanému, nejenom organizovanému. A shodujeme se na tom, že ta úloha, tělesná výchova, zůstane na Ministerstvu školství. To tak přece je. Ale teď vedle bude mít nějakou agenturu. Jak to bude koordinované? Kdo bude přicházet s nápady na vylepšení toho předmětu tělesná výchova? Agentura? Ministerstvo školství? Nikdo podle mě nakonec. Ale bude mít svoji rozpočtovou kapitolu, kde budou jednotky miliard. To je podle mě špatně.

A na tom se shodujeme s Milanem Hniličkou prostřednictvím pana místopředsedy. Je to problém, ta tělesná výchova. Jak napomůže k zlepšení tělesné výchovy vznik agentury? Jednoduchá otázka. Poprosil bych o jednoduchou odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Tereza Hyťhová na faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Tak já bych chtěla za SPD říct náš postoj k tomuto návrhu. Já se domnívám, a už to tady mnohokrát padlo, že to opravdu není dobrý a systematický návrh, a to z důvodu, že zastávám stejný názor jako mí předřečníci, a to ten, že Ministerstvo školství má možnost to zvládnout jako ministerstvo. A není potřeba zakládat nějakou soukromou agenturu. To je jedna věc.

Další věc je, že to, že ve sportu to neprobíhá tak, jak by to probíhat mělo, to prostě je pravda. Já jsem říkala i loni panu ministrovi, např. dotační titul Můj klub 2018 byl vypisován pozdě, bylo požadováno po sportovcích nadměrné množství dokumentů atd. A věřím, že ten sport by si zasloužil zlepšení. Ale nemyslím si, že agentura pana Hniličky s tolika zaměstnanci bude tou budoucností sportu. Já si myslím, že se musíme zaměřit na zlepšení, ale rozhodně ne další institucí nebo soukromou agenturou. Toť můj názor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. A nyní dvě faktické poznámky mi naskočily. První je paní poslankyně Procházková a připraví se pan poslanec Klaus. Prosím.

 

Poslankyně Věra Procházková: Dobrý večer. Děkuji za slovo. Já jenom ke své předřečnici prostřednictvím vás, pane předsedající. No, ten zákon neříká něco o soukromé agentuře. To je pravděpodobně nějaký omyl ze strany mé kolegyně. Takže prosím, zamyslete se nad tím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A pan poslanec Klaus - zatím poslední faktická. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP