(10.40 hodin)
(pokračuje Bláha)

Skutečnost, že pekárny musí zajišťovat provoz prakticky 365 dní v roce, činí z pekařů a pekařek jakési námezdní dělníky a pekařskou profesi neatraktivní zejména při náboru mladé generace ze základních škol. Na příkladu sousedních zemí, např. Německa či Rakouska, je zřejmé, že uzavření prodejen potravin o svátcích či neděli nečiní zákazníkům žádné potíže, nakoupí si pekařské výrobky v předstihu.

Svaz pekařů a cukrářů v ČR si provedl průzkum mezi členskou základnou s dotazem, zda pekárny podporují platnost stávajícího zákona o zákazu prodeje. Výstup byl jednoznačný. Členská základna, která reprezentuje 120 členů, cca 8tisíc zaměstnanců, jednomyslně se staví za podporu zachování zákona. Navíc z řady pekáren zazněl požadavek směřující k rozšíření zákazu prodeje na všechny státní svátky.

Já bych to teď dále chtěl rozvést. To znamená, že my dneska jednáme o povolení prodeje v obchodních... ne v obchodních řetězcích, ale ve velkoobchodech. Mně se zdá, že tento návrh je velice populistický, protože navrhovatel nezná podstatu věci. Většina malých obchodů, kterými je v návrhu argumentováno, totiž nemá v dnešní době absolutně čas jít nakupovat v těchto dnech do těchto velkoobchodů. Je to tak, že většina má vůbec problém, aby zajistila o státních svátcích chod svých prodejen, takže se často stává, že v těch prodejnách je sám majitel nebo jeho nejbližší rodina, protože opravdu málo lidí dneska chce pracovat ve svátek. Většina lidí se chce bavit. A já vám jenom sdělím ještě pár argumentů, které jsou velice důležité.

Dříve ve svátek de facto dalo se říct, že tržby se pohybovaly v rozmezí normálně běžné soboty nebo neděle. Dneska je to na třiceti procentech soboty nebo neděle. Takže dotyčný zaměstnavatel musí zaplatit dvojnásobek mzdy, musí přemluvit ty dotyčné třeba ještě další nějakou finanční pobídkou a de facto plní jenom třicet procent běžné tržby. Tím pádem dochází k tomu, že podnik je absolutně ekonomicky nerentabilní, a právě v tom obsahu služeb, o kterých se bavíme, to znamená, že služby spojené s prodejem potravin, protože jiné velkoobchody nemají otevřeno, jenom velkoobchody s potravinami mají zájem o toto, tak de facto ten stav dneska je, jak jsem popisoval, nechodí nakupovat ti malí, ale chodí nakupovat nebo půjdou nakupovat ti, kteří si běžně tam chodí nakoupit.

A to, že to tak je... Běžte se podívat, nebo já jsem byl čtyřiadvacátého v těch velkoobchodech, zjistil jsem si, kdo tam nakupuje, a z běžných podnikatelů opravdu to nebyl nikdo. Sháněly se na poslední chvíli dárky, sháněly se na poslední chvíli ty věci, které potřebuje rodina nakoupit proto, aby uvařila, aby mohla uspořádat vánoční pohoštění.

Takže to jsou asi argumenty, které jsem vám chtěl sdělit.

Poslední věc, kterou vám chci říct. Petici písemnou podalo přes 11 tisíc lidí pracujících v tomto oboru a dalších 8 tisíc pekařů a cukrářů. Když si představíte, že za nějaké tři měsíce se podařilo nasbírat přes 20 tisíc podpisů, tak je asi jasné, že tito lidé, kteří v tomto oboru pracují, nemají absolutně zájem dále ve svátek pracovat. A tím, co my uděláme a co jsme vyvolali, je vlastně nutíme jít do práce. To, že se toho stavu nejsou schopni zbavit, to už jsem tady říkal, protože ani ten podnikatel není schopen v rámci plnění smlouvy k pronajímatelům, to znamená, že řetězcům, které vlastní domy, nejsou schopni říci ne, dneska budu mít zavřeno. Nejde to.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Bláhovi. A než budeme pokračovat, a to nikoliv vystoupením pana kolegy Miholy, který je řádně přihlášen, ale dvěma faktickými poznámkami, tak budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Davida Kasala od 12.30 do 16.15, od 10 do 12.30 pana poslance Vlastimila Válka a od 12.30 do konce jednacího dne paní poslankyně Lucie Šafránkové.

Nyní faktická poznámka Patrika Nachera. Připraví se kolega Brázdil. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Já jenom na úvod, aby tady nedocházelo, abychom tady nediskutovali o něčem, co tam není. Tak na první signální zkusím. Dneska je to tak, že ty obchody o svátcích, o některých svátcích, a některé obchody - nikdo neřekl, proč tyto svátky, proč tyto obchody - nesmí mít otevřeno. My jim tím zákonem, nebo tou novelou, upravujeme, ne že musí, ale že může. Může. Nemusí. To není povinnost. Může, zatímco dneska je nesmí. Oproti tomu není, že musí. Tak to je jedna věc.

A druhá věc. Ten návrh předkladatelů, teď se nebavím o těch pozměňovacích návrzích, se baví o vyjmutí velkoobchodů, tak jako je to třeba na Slovensku, nikoliv, byť já bych si to třeba osobně přál, ale to je teď vedlejší, o všech obchodech. Takže pojďme se tedy bavit k té věci samotné a nedávejme tam příklady z něčeho, co tam není zase. To znamená, takže za prvé. Dneska podle toho, co my navrhujeme, může mít otevřeno a může mít také zavřeno. Tady nikdo nikoho nenutí, to je ten rozdíl. Nikdo nikoho nenutí. A týká se to velkoobchodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Brázdil s faktickou poznámkou a poté faktická poznámka pana poslance Bláhy. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Budu velmi krátký. Prostřednictvím pana předsedajícího pane Bláho, nebuďte bláhový! Vy si fakt myslíte, že jedině tady to teď stojí na pekařích? Víte, kolik lidí, odborností v těch svátcích nejsou doma! A nevystupujou tady furt s tím, že jak prostě jsou důležité ty rohlíky péct a jak chudáci musíte je prodávat. Tady je tolik lidí, kteří by rádi čtyřiadvacátého trávili svůj volný čas s rodinou, a prostě to neudělají. Mají určitou zodpovědnost!

Tak já jenom vám chci říct - zopakuji. Už to stačilo na klubu. Vy máte kdykoliv možnost vystoupit a s námi to prodiskutovat! Nedehonestujte vlastní klub! Pane Bláho, už přestaňte být bláhový! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Bláha bude reagovat. (Hluk a neklid v sále.) Ale opět požádám sněmovnu o klid. Prosím, pane poslanče, máte slovo... (Hluk v sále trvá.) No, ještě ne. Já eviduji přihlášku k faktické poznámce kolegy Faltýnka, tak ještě chviličku, před vámi je váš kolega z poslaneckého klubu. Ještě chvilinku, až se uklidní situace. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Možná že kdybych dostal tu příležitost, abych vám to mohl na klubu lépe vysvětlit, tak byste to pochopili už dřív. Ale ta příležitost nebyla, proto se musíme bavit tady, což je škoda. A jsem x-krát vyzýval, že bych rád seznámil klub se stanoviskem lidí, kteří musí pracovat 365 dní v roce.

A jenom bych vám chtěl říct ten rozdíl v tom, co tady zaznělo. Jestliže je nezbytná profese, jako jsou zdravotní sestry, doktoři nebo hasiči, tak tam asi není žádná diskuse. Ale jestli je zbytná profese a ve všech ostatních okolních státech, jako je Rakousko, Švýcarsko, Německo, Francie, Polsko, ale i Slovensko, na to přišli, tak proč chceme něco jinak? Proč se nepřizpůsobíme tomu, co tady bylo zvykem, proč jsme tady zavedli něco, co je nenormální? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP