(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobré ráno. Zahajuji další jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám a poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi nahlásili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

O omluvení své neúčasti požádali tyto poslankyně a poslanci: Andrea Babišová - zdravotní důvody, Ivan Bartoš od 14.30 do 18.00 pracovní důvody, Jiří Běhounek - rodinné důvody, Pavel Bělobrádek - zdravotní důvody, Marek Benda - rodinné důvody, Ondřej Benešík do 10.30 bez udání důvodu, Jan Birke - pracovní důvody, Jiří Bláha do 11 hodin - pracovní důvody, Pavel Blažek - zdravotní důvody, Jana Černochová - pracovní důvody, Dominik Feri do 11 hodin - pracovní důvody, Pavla Golasowská od 9 do 11 hodin - pracovní důvody, Tomáš Hanzel od 10 do 13.00 - pracovní důvody, Milan Chovanec - zdravotní důvody, Jakub Janda od 11 do 13 hodin - pracovní důvody, David Kasal do 11.30 - osobní důvody, Jiří Kobza od 13.00 - pracovní důvody, Martin Kolovratník do 11 hodin - pracovní důvody, Jana Krutáková mezi 14.00 až 18.00 - pracovní důvody, Jana Levová - pracovní důvody, Jiří Mašek do 11.30 - pracovní důvody, Květa Matušovská - pracovní důvody, Ilona Mauritzová - pracovní důvody, Věra Procházková - zahraniční cesta, Karel Rais - zdravotní důvody, Jan Schiller do 11 hodin - pracovní důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Pavel Staněk - zahraniční cesta, Julius Špičák - rodinné důvody, Helena Válková do 11 hodin - pracovní důvody, Ivo Vondrák mezi 14.30 až 19.00 - pracovní důvody, Radek Zlesák do 10. - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Jan Hamáček z odpoledního jednání z pracovních důvodů, Jana Maláčová z odpoledního jednání z pracovních důvodů, Lubomír Metnar - zahraniční cesta, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Robert Plaga - pracovní důvody, Dan Ťok mezi 9. a 11. hodinou - pracovní důvody a Miroslav Toman od 14.30 z pracovních důvodů. Tak. To je z omluv vše.

 

Dnešní jednání zahájíme bodem 229, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

Přistoupíme tedy k projednání bodu 229, který tímto otvírám.

 

229.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 26. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem jedenáct odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě sedm odpovědí.

Já upozorňuji na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k jednotlivým odpovědím na písemné interpelace. První interpelace je na předsedu vlády Andreje Babiše.

Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci elektronického spisu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 268. Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Tato podmínka je v tuto chvíli splněna. Já otevírám rozpravu a poprosím pana poslance, aby uvedl svoji interpelaci.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych krátce zrekapituloval průběh té interpelace, protože přeci jenom od té doby - 10. 7. 2018, kdy jsem ji podal, uplynulo docela dost času.

Já jsem se v té interpelaci ptal na to, do jaké míry byla realizována elektronizace státní správy za současné vlády, to jest, kolik ústředních orgánů státní správy přešlo a v jaké míře na vedení elektronického spisu v elektronické podobě a kolik jich stále využívá listinnou formu spisů. Také jsem se ptal na konkrétní opatření, která vláda hodlá přijmout. Obdržel jsem odpověď na interpelaci, ve které bohužel nebyly tyto informace obsaženy. Následně jsme měli schůzku s panem předsedou vlády a zmocněncem pro digitalizaci panem Dzurillou, kde jsme probírali přístupy, které vláda má k digitalizaci. A také jsem byl informován o tom, že vláda zpracovává aktualizaci, řekněme nějakou studii toho, jak orgány stání správní používají elektronické systémy spisové služby.

Závěry této analýzy by měly být k dispozici během března tohoto roku, takže doufám, že v návaznosti na tuto zpracovanou analýzu vláda přijme konkrétní kroky, které povedou k elektronizace spisové služby a k vyššímu využívání, aby se nepoužívala pouze ta listinná podoba.

Jenom jsem chtěl dodat, že v Poslanecké sněmovně jsme zahájili pilotní projekt, který se týká elektronizace některých agend, na podvýborech, které mají v gesci digitalizaci. V rámci podvýboru pro eGovernment a podvýboru pro digitalizaci justice proběhne pilotní projekt elektronického oběhu spisu, kde budou ty dokumenty podepisovány elektronicky, a celý ten pracovní postup bude probíhat elektronicky. Takže i tady v Poslanecké sněmovně se snažíme o to, aby digitalizace proběhla.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a poprosím pana předsedu vlády o reakci na vznesenou interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže dobrý den všem. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem trošku překvapený, že pan poslanec není spokojený s těmi odpověďmi, protože vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT pan Dzurilla se potkal minimálně desetkrát, jak jsme byli informováni, s panem Profantem, který je vlastně IT člověk Pirátů. A my jsme měli i společně schůzku 21. 9. v sedm hodin ráno za účasti pana Dzurilly a pana poslance Michálka a po té schůzce jsem byl informován panem Dzurillou, že pan poslanec je spokojený. A my samozřejmě vítáme angažovanost Pirátů v tom projektu. Piráti jsou i v plenárním zasedání Rady vlády pro informační společnost, takže zájem o spolupráci určitě je.

Po nástupu té první vlády 13. 12. 2017, ta bez důvěry, která vládla 205 dní, tak my jsme to brali jako za jednu z priorit, a proto jsme jmenovali vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci 14. 2. 2018. Předtím na Úřadu vlády to měl státní tajemník pro evropské záležitosti a byl tam i Ondřej Malý na DPČ a v podstatě tam byly nějaké papíry, ale nic se nedělo. Tím, že jsme jmenovali vládního zmocněnce, tak má i u resortů podstatně větší vážnost než v minulosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP