(9.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Ministerstvo vnitra připravuje analýzu elektronických systémů, v nichž dochází ke zpracování dokumentů. Cílem je komplexně zhodnotit, jak jsou konkrétně zejména státní správou naplňovány všechny požadavky archivního zákona a souvisejících právních předpisů v každodenní praxi. Při přípravě analýzy spisových služeb Ministerstva vnitra spolupracujeme také s Hospodářskou komorou a s ICT unií vzhledem ke koncepci Digitální Česko. Analýza spisových služeb probíhá u více než 70 státních institucí. Výstup analýzy bude předložen vládě na konci března 2019. Analýza bude obsahovat nejenom aktuální stav spisových služeb ve státní správě, ale také základní problémy spisových služeb za posledních deset let, neboť Ministerstvo vnitra má kontrolní zprávy z více než tisíce kontrol provedených státními archivy. Analýza bude obsahovat jasná doporučení legislativního i praktického charakteru, jak spisovou službu ve státní správě zlepšit tak, aby se stala pevným bodem eGovernmentu, naplnila svůj účel maximálního úřadování státní správy v elektronické podobě.

Ohledně elektronického oběhu připravujeme znovu vzhledem ke koncepci Digitální Česko analýzu služeb, které by měly být poskytovány ze strany ministerstev a úřadů a naplánujeme konkrétní plán, kdy digitalizovat. Budeme prioritizovat, nemůžeme udělat všechno naráz, jde i o kapacity na straně úředníků i o finanční nároky.

Kompletní implementační plány očekáváme do konce roku 2019. Nekončí to samozřejmě analýzou. Ohledně digitalizace máme rozběhnuté projekty dodané v roce 2018. V lednu 2018 to byl eRecept; 14. 2. 2018, jak bylo řečeno, byl jmenován vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci; v červnu 2018 bylo schváleno nařízení o volném pohybu neosobních údajů v Evropě; 1. 7. 2018 změny ve vydávání řidičských a občanských průkazů, že se můžou vyřídit na jakémkoliv úřadu; 1. 7. byla schválena nebo identifikována národní identifikační autorita, to znamená státem garantovaná identita k online službám; 1. 7. 2018 byly zavedeny elektronické občanské průkazy s čipem; 9. 7. byl zaveden portál občana, to znamená brána do online služeb státu, celkově je to 37 služeb včetně České správy sociálního zabezpečení; v září 2018 v rámci portálu občana bylo připojeno Generální finanční ředitelství; 29. 9. 2018 byl zaveden projekt eIDAS, to je vzájemné uznávání prostředků elektronické identifikace, možnost přeshraničního využití online služeb poskytovaných orgány veřejné správy členských států Evropské unie vzájemně; 3. 10. 2018 byl program Digitální Česko schválen vládou; 30. 10. 2018 bylo schváleno řízení programu Digitálního Česka; 14. listopadu 2018 byl schválen věcný záměr zákona o digitalizaci zdravotnictví; 14. 12. 2018 v rámci portálu občana byl zaveden náhled do katastru nemovitostí a připojení registru řidičů, body řidiče; 15. 12. 2018 benchmark, první porovnání ministerstev a správních úřadů z hlediska připravenosti na digitalizaci a jejich úroveň; v prosinci 2018 představení zákona o právu na digitální služby, legislativní ukotvení digitalizace; v prosinci 2018 představení Sonia, bankovní identita pro státní správu, po realizaci získáme kmen 4 milionů klientů do státní správy; v prosinci 2018 schválena strategie využití umělé inteligence v rámci našeho programu Česká republika, země pro budoucnost; dále v prosinci 2018 memorandum k využití technologie blockchain; v prosinci 2018 digitálně technická mapa jako základ pro digitalizaci stavebního řízení.

Dále máme rozběhlé další projekty započaté v roce 2018. Každý resort spustil vzhledem k programu Digitální Česko tvorbu záměrů k budování online služeb. Příkladem jsou v lednu portál Moje daně k zajištění elektronické komunikace daňových subjektů s Finanční správou, tam je termín dokončení v roce 2020. V červnu 2018 jsme začali projekt ELVIS, to je národní platforma pro elektronickou evidenci a správu muzejních sbírek, termín 2021. Dále v roce 2018 portálové řešení elektronického zdravotnictví, komplexní poradenství o službách a metodách ve zdravotnictví, termín 2022. V dubnu 2018 rejstřík církví a náboženských společností, termín 2019. Dále v roce 2018 jsme začali projekt eJustice, termín 2020. Dále minulý rok projekt eSeL, eLegislativa a eSbírka, elektronická Sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů. Dále projekt Czechiana, digitalizace kulturního dědictví. Dále projekt AISG, systém pro regulaci hazardu, který má velké zpoždění. Květen 2018 registry 2.0, rozvoj základních registrů s cílem podpořit úplné elektronické podání. V červenci 2018 jsme začali živnostenský rejstřík, elektronické podání pro podnikatele a získávání údajů ze základních registrů. Prosinec 2018, začátek projektu digitalizace stavebního řízení. V září elektronická dálniční známka, termín 2021. V září jednotná jízdenka, možnost využití různých dopravců na jednu jízdenku, vlaky a autobusy, jedna aplikace a eShop.

Plán na rok 2019. Za prvé máme modelování a digitalizace životních událostí, které budeme digitalizovat, standardy pro online služby, portály a weby, platforma pro aktivní vyjednávání vůči Evropské unii, digitalizace a technologie, call centrum, znalostní expertní systém. V prvním kvartálu portál občana, živnostenský rejstřík a registr zbraní, portál občana, další služby ministerstev, krajů, měst a obcí. V lednu jsme udělali nový design a funkcionalita datové schránky. V červnu 2019 digitalizace celního řízení s využitím certifikační autority, v září 2019 máme v plánu rejstřík církví a náboženských společností, v září 2019 platební brána v portálu občana, možnost platit online v portálu občana za služby, 2019 spuštění eGovernment cloudu, dále strategie využití umělé inteligence a strategie a implementace projektu na technologii blockchain.

To jsou konkrétní věci. Znovu jenom opakuji, že do nástupu naší vlády, do jmenování vládního zmocněnce se o tom mluvilo, nic z toho nevypadlo. A myslím si, že tady jsem přečetl velice dlouhý seznam, takže to má velice konkrétní oporu.

Mimochodem jsme zorganizovali i digitální konferenci, byl na mé pozvání tady přítomen estonský premiér, to je jedna ze zemí, která slouží příkladem, kde lidi mají 170 služeb a nemusí chodit na úřady. Samozřejmě naším cílem je kromě digitalizace státní správy hlavně usnadnit život občanům, podnikatelům, živnostníkům, aby nemuseli perspektivně chodit vůbec na úřady a aby mohli podávat například daňové přiznání tak, jak je to v Estonsku, za dvě minuty kdekoli se nacházejí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP