(9.30 hodin)
(pokračuje Michálek)

Ta ministerstva jsou stále naladěna tak, že hledají nějaké problémy místo toho, aby pomáhala najít to řešení a dotáhnout ten zákon do konce. Protože přece to, že se přijme jenom nějaký zákon, to je jenom půlka práce. Pak se podle toho musí nakupovat ty služby, aby to občané měli do příštích voleb k dispozici. To je cílem toho zákona. Nejenom přijmout zákon pro zákon, který se bude v dalším volebním období novelizovat, ale mít to hotovo do voleb včetně toho, že ty služby budou spuštěné, že budou funkční a že je občané budou moci využívat.

Takhle by měli fungovat politici v rámci volebního cyklu. A zatím je tam prostě obrovský úřednický odpor, je tam celá řada žab na prameni. Když se podíváte na historii těch kauz, které byly na Ministerstvu práce a sociálních věcí i na tom vnitru a podobně, tak se člověk nemůže divit, že takovýto zákon u těch úředníků nemá podporu. Neříkám u všech úředníků, ale u těch, u velké části těch, kteří mají rozhodovací pravomoc, zejména u náměstků. Takže tady prostě musí přijít silná politická vůle, že chceme tento zákon a navazující služby mít do konce volebního období v provozu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Do rozpravy je přihlášen předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já bych se rád vyjádřil všeobecně k zákonu. My na rozdíl o některých stran a hnutí posuzujeme na vládě zákony z hlediska jejich obsahu. Všechny zákony, které mají pozitivní dopad na naše občany, samozřejmě podporujeme.

Skutečně nevím, o čem vlastně tady kolegové mluví. Chápu, že je to příležitost zase se tady zviditelňovat. Když se mě novináři ptají, proč sem nechodím, no právě proto. Pro toto plácání. Proto sem nechodím. Protože my když jsme několikrát vyzývali Piráty, aby přišli a pomohli nám, tak neměli koho. Potom si dali inzerát, že hledají někoho na IT. Takže to jsou jenom řeči, dělá se tu zase politika, že jsme nekompetentní. Já myslím, že na ministerstvech jsou kompetentní lidi. Tady není žádný rezortismus. Tady je vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, který je pod vládou, ano, přímo pode mnou. A pokud je nějaký rozpor, tak to bude řešit vláda. A pokud nějaké ministerstvo má nějaký názor, tak určitě nám ho na vládě sdělí.

Takže než jsme tam nastoupili, nebylo nic, teď jsou konkrétní výsledky. A samozřejmě Piráti se snaží vlastně tady vytvořit atmosféru, že kdyby oni tam byli, tak by něco. No tak jste tam mohli být. Tak jste nám to mohli předvést. Nemáte ani lidi. Len vykládáte nesmysly.

21. 9. 2018 v sedm ráno jsme se potkali s panem Michálkem. A stejný den v 10 hodin mu poslal pan Dzurilla email. Nikdy jste na něj neodpověděl, pane poslanče. (Předsedající: Prostřednictvím předsedajícího.) Mně říkali, že nemusím, ale dobře. Prostřednictvím předsedajícího. Děláte jenom politiku, nejde vám o věc. Já jsem tady přečetl x věcí, které děláme, a má to výsledky. A samozřejmě i elektronický spis je toho součástí.

Ten zákon, pokud ho podporuje pan Dzurilla, já ho neznám, já nečtu zákony, nemám na to čas. Já na to mám lidi. Určitě to posoudíme racionálně. My jsme vás x-krát vyzývali, abyste se zapojili, ale vy tady jen deklarujete, stále něco kritizujete, máte na to určitě bohaté životní zkušenosti ze státní správy a všude. Já k tomu už nemám co říct. Když ten zákon je v pořádku, podporuje ho pan vládní zmocněnec, pro mě je to de facto ministr, nebo bych řekl ještě víc než ministr, protože on je ten vládní zmocněnec, on to má na starosti a má konkrétní výsledky.

A myslím, že celý ten seznam, který jsem tady přečetl, a můžeme to ještě více zdeklarovat, je jasný. Tady jenom probíhá politická debata a nejde samozřejmě o věc, jde jenom o zviditelnění Pirátů, aby řekli, že oni mají nějaké nápady.

No tak jste mohli jít do vlády, kluci. Mohli jste nám to předvést.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jsou zde dvě faktické poznámky. Nejdříve poslanec předseda Bartoš, poté poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já to vezmu krátce pouze v reakci na pana premiéra.

První věc. O zákonu právo na digitální službu jsem zde začal hovořit, protože ve své úvodní řeči, kde četl ty stovky projektů, které realizují, jsem tak trošku zaznamenal, že si tuto iniciativu přisvojuje. Pokud my devět měsíců něco řešíme a pracujeme na tom, tak to je to, co Piráti dodávají. My jsme se sešli s vládní zmocněncem Dzurillou, řekli jsme, že dodáme akční plán pro začlenění open source a boje proti vendor lock-in. Největší průšvih státní správy v České republice. Tento plán budeme představovat. Žádný akční plán v rámci Digitálního Česka ještě nevznikl, my ho v nejbližších týdnech budeme představovat. To jsme dodali my ve spolupráci s odborníky z IT.

Inzerát. Když my obsazujeme pozice, tak si nesaháme mezi bývalé zaměstnance nějakého holdingu, ale vypíšeme výběrové řízení i na naše asistenty a vybíráme ty nejlepší. Takže když sháníte lidi nebo inzerujete pozici, například na specialistu na eGovernment do Poslanecké sněmovny, nesáhnete si do strany a nevezmete si nějakého IT člověka z pirátské strany v Ostravě. Děláme výběrové řízení, kam se on může přihlásit. To není žádný nedostatek kapacit lidí, to je prostě normální postup, jak hledáte toho nejlepšího pro danou práci. Takže my participujeme na RVISu v rámci návrhu v Poslanecké sněmovně, v legislativní práci, politicky pracujeme a naše návrhy zákonů, i třeba tento eSpis, míří na ta místa, kde je vláda nedodává.

A je to interpelace, která spočívá v tom, že spolu tyto věci diskutujeme. Tak to neshazujte, pane premiére. Jsem rád, že jste přišel a že se o tom konečně můžeme bavit. A jsem rád, že to vidí i občané. Ale není to kvůli tomu. Nám totiž jde o věc. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka - poslankyně Kovářová. Poté poslanec Michálek.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já musím reagovat na pana premiéra, na jeho výroky o plácání, nesmyslech a podobných věcech. Přesně tyto výroky jsou plácáním. To za prvé.

Za druhé. Nazýváte Piráty kluky. Já také, ale ne v Poslanecké sněmovně. Neformálně v bufetu, jak vy říkáte, že je tam dobré jednat. Tady je prostě budete nazývat poslanci, protože jsou to poslanci, kteří byli řádně zvoleni. A nedehonestujte pány poslance a poslankyně z hnutí Pirátů.

A teď tedy konkrétně o těch odbornících. Když jsem chtěla změnit zákon, který se týkal zjednodušení vydávání řidičských průkazů, tak jsem prosila Ministerstvo dopravy dva roky. Pak jsme zákon podali, došlo ke zjednodušení, a vy jste si to dávali po jeho schválení do vládního prohlášení, jako že to zařídíte. Takže takto se postupuje velmi korektně z vaší strany.

Za druhé. Chtěli jsme, aby banky vstupovaly do základních registrů, usnadnit život občanům. Tak jak to říkáte vy, pozitivní dopady pro občany. A co se stalo na Ministerstvu financí? Ono nevědělo, že by mělo udělat pro takovýto návrh agendový systém. Trvá to tři roky, nic se nezměnilo.

Takže abychom si to shrnuli. Chceme se bavit o konkrétních věcech, chceme něco, co bude dobré pro lidi. A vás, pane premiére, prosím, abyste nehovořil již o plácání a Piráty zde v sále nenazýval kluky, ale poslanci. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka - pan předseda Michálek.***
Přihlásit/registrovat se do ISP