(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám děkuji. Dovolte mi přečíst několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Marek Výborný do 11 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Stanislav Fridrich mezi 9.00 a 10.30 z důvodu nemoci. Omlouvá se pan poslanec Martin Jiránek mezi 9. a 11. hodinou z důvodu jednání, pan poslanec Petr Sadovský od 9.00 do 10.30 ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová mezi 9. až 11. hodinou z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Vít Kaňkovský od 9.00 do 10.30 ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Lucie Šafránková od 9.00 do 9.30 z osobních důvodů a pan poslanec Jan Farský mezi 9.00 až 11.30 z důvodu jednání.

Tak. A mám zde faktickou poznámku, pan poslanec Ivan Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré ráno, vážený pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové. Já asi nebudu komentovat tu enumeraci těch děláme-makáme věcí. Já věřím, že jestli to sledují lidé, kteří jsou IT gramotní, tak si můžou udělat obrázek, co je reálné, co není, co se dodává. Ale zazněla tam jedna věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, možná i zeptat pana premiéra. Nebudu se teď přít o nějaké autorství, ale zaslechl jsem něco o zákonu o právu na digitální službu, což samozřejmě bych nepřipisoval vládě, jejíž některá ministerstva tuto poslaneckou iniciativu velmi významně blokují. Jsou to tedy spíše ministerstva další koaliční strany, nikoliv ta, které má ve správě ANO.

A já bych se tedy chtěl zeptat pana premiéra, zda tento zákon, který připravujeme již řadu měsíců na poli Poslanecké sněmovny, snažíme se ho řešit i přes odpor s ministerstvy v rámci vypořádání, má podporu vládního zmocněnce Dzurilly. Jestli stále můžeme počítat s tím, že premiér Babiš podporuje tuto poslaneckou iniciativu, protože to je klíčový zákon pro budoucnost digitalizace. Dává jasný plán, na jaké platformě má ta digitalizace do budoucna probíhat, jak mají ministerstva digitalizovat jednotlivé služby, a mám obavy, že po těch mnoha měsících práce, připomínkování, vypořádávání připomínek se nakonec objeví někdo, kdo řekne: "Ne, páni poslanci, páni odborníci z komerční sféry, vy nemůžete připravovat tento zákon, připravíme ho my na našem ministerstvu."

Já bych byl velmi nerad, když už to tady zaznělo, aby tato iniciativa přišla vniveč, a chtěl bych se zeptat pana premiéra, jestli dovolí, zda skutečně tato iniciativa a tato práce, která vychází z celé Poslanecké sněmovny, od všech stran, má jeho podporu a v budoucnu podporu mít bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám také děkuji. Pan poslanec Michálek je přihlášen ještě do rozpravy.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo pane předsedo. Mě trošku mrzí, že se v těch interpelacích nesoustředíme na ta témata, která jsou předmětem té interpelace, v tomto případě elektronický spis. Jistě je záslužné, že vláda plánuje zřídit nový rejstřík církví a náboženských společností a zřídit nový registr zbraní, ale když se ve volbách mluvilo o sloganech, jako že mají obíhat dokumenty, ne lidi, tak si lidé přece od toho představovali, že vláda zavede elektronické spisy, které budou obíhat po těch úřadech. Ne že bude zřizovat rejstříky církví a náboženských společností. Takže mně ta odpověď přišla trošku mimo. Já jsem z toho pochopil, že jsme v zásadě v bodě nula, kdy nemáme žádné informace o tom, jak fungují spisové služby, zda jsou elektronické na ústředních orgánech státní správy, a že tedy teď se soustředíme na to, abychom dali dohromady ta data a do konce března bychom měli mít tuto základní analýzu.

V tom případě bych byl velmi rád, abychom v dubnu viděli konkrétní kroky, které povedou k elektronickému spisu, to znamená, zejména dojde k novele předpisů, které upravují např. standard elektronické spisové služby a výměnu dokumentů tak, aby mohlo automatizovaně docházet ke komunikaci prostřednictvím rozhraní mezi elektronickými systémy spisové služby, a doufám, že do toho plánu, který tady pan předseda Babiš četl, se dostane i ten plán elektronického spisu, protože zatím jsme ho tam neviděli. Byly tam jiné projekty. Já bych to nerad chápal tak, jako že tento projekt nemá prioritu, protože pro to obíhání, pro ten elektronický oběh dokumentu, aby obíhaly dokumenty a ne lidi mezi úřady, to je naprostá nezbytnost a základní podmínka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo má zájem ještě o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Faktická poznámka paní poslankyně Valachové. Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já bych chtěla krátce reagovat na předřečníky. Co se týká Ministerstva vnitra, tak digitální služba i elektronický spis má plnou podporu místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka. Myslím si, že pirátská strana to ví. A co se týká apelu na to, aby se zrychlily práce na tomto díle, tak vím o tom, že ministr vnitra toto taktéž přislíbil přímo Ivanu Bartošovi, byla jsem u toho prostřednictvím předsedajícího.

A jen bych chtěla doplnit, že jsou to velká legislativní díla, a pokud to bude vloženo do poslanecké iniciativy, dohoda, která se tvoří, je to určitě jedna z možností, tak nebudeme mít dobře zpracováno hodnocení dopadů regulace, což v tomto případě namístě je. A vládní návrh samozřejmě toto zajišťuje. Nicméně ať se půjde jakoukoli cestou, iniciativou, nebo vládním návrhem, tak rozhodně platí, že za ministerstvo vnitra je ambice toto dílo v tomto funkčním období zvládnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych chtěl také prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na svoji předřečnici paní Valachovou. Já jsem žádné ministerstvo nejmenoval. Každopádně tady jasně vyplývá, kde ta vůle pravděpodobně bude velmi minimální. My jsme samozřejmě na žádost ministerstev dodali analýzu dopadů jak toho samotného zákona zastřešujícího, který skutečně připravujeme měsíce.

Tady se tak různě cvrliká, že by si ministerstvo představovalo, že ten zákon připraví samo. Já si myslím, že není v silách Ministerstva vnitra takto komplexní zákon s jeho dopady, které jsou mezirezortní, v rámci vlastního rezortu připravit. Zejména proto, že jsme tyto snahy viděli, a za dobu dvaceti let nebo třiceti let po revoluci zde byly pouze tři velké projekty, které se s tím dají srovnat, což jsou tedy registry, CzechPointy, datové schránky.

Na tomto návrhu zákona pracují odborníci. My jsme požádali před Vánoci všechna ministerstva, aby k tomu dala připomínky. Dostali jsme zhruba osm set připomínek, kde některé skutečně hovoří o tom, že poslanci jsou nekompetentní k tomu vůbec tu problematiku uchopit, natož něco takového připravit. Právo na digitální službu je skutečně zákon, který diskutujeme s ministerstvy, a zrovna aparát Ministerstva vnitra nám nejdéle ze všech neodpověděl, dokud jsme přes média nezatlačili, že ten mezirezort, že ty připomínky jsme ochotni vypořádat vlastními silami všech spolupracujících subjektů. Takže my se díváme na osm set připomínek, snažíme se je reflektovat, některé jsou tedy víceméně řekl bych obstrukční, některé jsou technické, některé jsou věcné, za ty velmi děkuji.

My ten zákon máme připravený, víme, jaké jsou analýzy dopadů samotného zákona i prováděcích zákonů. Bohužel jsme nenašli v některých ministerstvech partnera to konstruktivně řešit, to je ten zásadní problém. A já se bojím, že se to někde zatrhne, proto jsem znovu tady zopakovat tu prosbu, zejména směrem k panu premiérovi, aby tento zákon, tak jak ho připravili odborníci nejen v řadách poslanců, prostě podpořil, protože touto cestou my jdeme zhruba tři čtvrtě roku a ta vůle ministerstev je minimální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže nyní ještě faktická, pan poslanec Michálek. Poté do řádné rozpravy pan premiér.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Můj předřečník Ivan Bartoš řekl, že to nasazení zákona o právu na digitální službu, jeho příprava, není v silách ministerstev. Já si myslím, že největší problém je stále v tom mentálním naladění, v tom rezortismu, který tady přetrvává na ministerstvech, a zkrátka kdyby to mělo projít připomínkovým řízením, a každé ministerstvo, včetně ministerstva, já nevím, zemědělství atd. potom dává připomínky k principům, že se mají poskytovat služby v digitální podobě, tak ten výsledek by se pravděpodobně dostavil až po konci volebního období. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP