(10.40 hodin)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Mě strašně baví, jak pan poslanec Michálek mi dává školení o firmách. Kolik vy jste v životě založil firem nebo kolik firem jste řídil? Já jsem založil firmu v lednu 1993, měla čtyři zaměstnance, a vybudoval jsem ji, že měla 35 tis. zaměstnanců. A v životě jsem koupil 600 firem, které jsem restrukturalizoval. Takže já jsem strašně rád, že vy mi tady dáváte školení, jak se řídí firma. To je fakt úžasné. (Směje se.) To už jako... Fakt mě bavíte!

K panu Stanjurovi. Tak to bylo také úžasné vystoupení. No, pane Stanjura, já se vás chci zeptat, proč jste dávali ČEZ do kuponky? Proč jste si to nenechali? Proč jste v lednu, nebo kdy jste se dostali k vládě, vaše ODS, díky vám tady hlavně máme to, co máme. Proč jste nešli do Singapuru na stáž? Víte, v Singapuru by vám byli poradili, že celá ta kuponka, která byla totálně rozkradena, Koženým, Harvardem a jak se všichni jmenovali. Miliardy rozkradli. Desítky miliard! Tak dneska ten Singapur má rozpočet 60 mld. dolarů a on má příjem z těch investic, portfoliových investic, má příjem 30 mld. dolarů. Výnos z těch investic. A 15 mld. si dáváte ministru (nesrozumitelné). Takže kdybyste byli šli na tu stáž se naučit budovat tržní ekonomiku, tak by vám byli v Singapuru poradili: Nedělejte kuponku, dejte to lidem, kteří to nerozkradou. A mohli jsme být úplně někde jinde. Takže dneska ten ČEZ, máme tam necelých 70 %. Takže tady ta debata, kolik, kdo to řídí. Tam je 12 členů dozorčí rady. Dvanáct členů dozorčí rady. A není pravda, co jste říkal, pane poslanče Stanjuro, že jsou tam politické nominace. To bylo za vás. To bylo za vás. Jo, oposmlouva, tohle všechno. Nevím, co jste tam všechno měli.

Za nás to jsou všechno úředníci. Úředníci pod ochranou státní služby. Takže není tam jeden politik v dozorčí radě. Není. Není tam ani jeden. Jsou to všechno lidi, jsou to úředníci a odpovědnost za to má pan náměstek Landa, ano. Jeden náměstek. Já nevím, proč bychom my měli mít ještě nějaké analytické týmy na analýzu ČEZu. A pokud vy říkáte, že my nemáme strategii. Máme! Ta je velice jednoduchá. Já jsem ji deklaroval x-krát. Stát chce, aby ČEZ už neexpandoval do zahraničí, aby vydělával peníze a postavil jádro. Tečka. Jednoduché, jasné. Toto my chceme. Takže není to pravda, co tu říkáte.

A znovu vyzývám pana Michálka, pokud mluví o mafii a miliardových ztrátách, proč jste se nevyjádřil. Já vás vyzývám, abyste podal trestní oznámení na tyto záležitosti. Vy tady zpochybňujete činnost zástupců ministra financí, mě interpelujete, já s tím nemám vůbec nic společného, ano. Takže laskavě to udělejte a nemystifikujte tady lidi, že my děláme něco špatně.

A my podporujeme samozřejmě ten zákon s NKÚ, nechť je to první firma, kterou jde NKÚ zkontrolovat. Má to plnou naši podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Máme dvě faktické poznámky, pana poslance Ivane Bartoše a Jakuba Michálka. První je tedy faktická poznámka pana poslance Ivana Bartoše. Pane předsedo, chviličku malou. Já jenom přečtu omluvu došlou předsedovi Sněmovny, a to pana poslance Čižinského do 13 hodin z pracovních důvodů. A náhradní kartu číslo 12 má pan poslanec Vrána. Nyní máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Tak já bych chtěl jenom v krátkosti zareagovat asi na tři věci. Mě mrzí, že pan premiér moc nesleduje, co říkáme, a vlastně jak se ho zeptáte na něco, co má předpřipravené, tak už vlastně nereaguje na to, na co se ptáte.

Jak tady zaznělo od pana premiéra, já jsem to slyšel, vy jste to slyšeli, že v rámci výkonu akcionářských práv má zprávy o ČEZu z médií a z výroční zprávy. Tak já věřím, že ani jednu ze svých firem neřídil historicky. Teď je tedy prý neřídí podle zpráv, které se objevují v denním tisku a podle nějaké závěrečné výroční zprávy. Já věřím, že jako manažer měl každodenní report kápéíček, jak kdo plní tabulky, s jednotlivými ukazateli, a podle toho se rozhodoval, kam bude firma tedy expandovat. Nekomentuji to, za jakých okolností tento řekněme ekonomický podnikatelský moloch vznikal, to se můžete dočíst v různých knížkách.

A druhá věc. My se tady bavíme o kauze, kterou vyšetřuje komise v Bulharsku. Tato kauza elektrárny Varna, pane premiére, se konala v době, kdy vy jste byl na Ministerstvu financí. Takže to je nějaký hřích minulosti, minulé vlády. A teď tady sedí paní ministryně a ta už to jaksi zdědila. Takže proto ta interpelace je primárně namířená na vás, protože vy nejste v politice jedno volební období, ale jste v politice již dvě volební období. A v minulém volebním období bylo to Ministerstvo financí, které mělo tuto transakci dozorovat. A ten problém je zjevný, řeší ho parlamentní komise. My jsme měli naše zástupce na jednání s politiky v Bulharsku, a je to kauza živá a bavíme se o ztrátě zhruba 7 mld. korun ve velmi podivné investici, která podle vyjádření bulharských politiků má vztah, a i bulharských médií, má vztah k lidem, které lze nazývat mafií.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Michálek se odhlásil z faktické poznámky. V tom případě pan předseda vlády, potom pan předseda klubu ODS. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já nevím, jestli pan Bartoš tomu... Vy jste poslouchal pana Michálka? On řekl, že ČEZ koupil Varnu v roce 2006. 2006. A máte pocit, že jsem byl ministrem financí v roce 2006? Tak proč to říkáte? Proč lžete zase? 2006. Takže nechápu to vaše vystoupení, říkat, já mám s tím něco... Nemám s tím nic společného. V roce 2006. Ano, takže... A ČEZ je firma, kde my máme nějaký podíl, a je to stále jako dokola. A znovu vám opakuji, když to vyšetřují Bulhaři, fajn. A proč to nevyšetřuje naše policie? K tomu jste se nevyjádřil ani jeden. Už vám to říkám potřetí. Podejte trestní oznámení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi. Pan předseda Stanjura ještě posečká, protože tady mám dvě faktické poznámky, pana kolegy Bartoše a pana kolegy Michálka. Jestli jste, pane předsedo poslaneckého klubu, domluven se svým předsedou strany, tak jste přihlášeni obráceně. Ale samozřejmě prohození pořadí je u vás možné. (Dohoda mimo mikrofon.) Ne, tak dobře. V tom případě pan předseda Michálek s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Tak nejprve k tomu prvnímu tvrzení pana premiéra. Ta elektrárna byla postavena v roce 2015 a o dva roky později prodána jako nefunkční. To znamená, bylo to za doby vlády, kdy se ANO účastnilo na vládě a mělo ANO finance. Takže nepovídejte, že tady s tím nemáte nic společného.

A druhá poznámka. Žijeme ve státě, kdy trestní oznámení by měla být až tou poslední věcí, protože trestní odpovědnost je až ultima ratio, až ten poslední krok, ke kterému by se mělo přistoupit, pokud ta věc nejde řešit soukromoprávně ve vztazích např. vlastnických, podle občanského zákoníku apod. A my jsme tady zástupcem toho vlastníka. My to tady diskutujeme jako parlament, kterému vláda je odpovědna. Takže je logické, že nejprve, předtím než se podá trestní oznámení, tak by se to mělo řešit na úrovni vlastníka. Vyřešit ty problémy, zjistit. Protože vlastník tam má mnohem větší kontrolu, než tam má jenom policie. Vlastník může vyměnit celou dozorčí radu úplně bez problémů. Rychle. Takže mně se to nelíbí, že nám tady říkáte, že máme hned podávat na všechno trestní oznámení. To tady chcete vybudovat kulturu udavačů? (Potlesk z lavic Pirátů, pobavení.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Svého stranického kolegu předběhne kolega Zahradník, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane místopředsedo, já to teď malinko trochu posunu jinam. Pan premiér řekl v jednom svém vystoupení dneska něco, co mě zaujalo. On řekl, že jedním tedy z úkolů ČEZu je nedělat investice v zahraničí atd. atd., ale stavět jádro.

Já jsem byl v roce 2014 na výboru pro životní prostředí svědkem toho, když pan generální ředitel Beneš tam zdůvodňoval, oznamoval zrušení tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Temelíně, a z jeho argumentace na mě jaksi to udělalo dojem, že oni jako řádní hospodáři prostě nejsou připraveni převzít odpovědnost za investici, o které si myslí, že může být ztrátová, že nejsou schopni odhadnout vývoj cen energie v té době, kdy ta elektrárna by byla uváděna do provozu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP