(10.50 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Proto si myslím, a říkám to opakovaně, že by výstavbou nových jaderných kapacit měl být pověřen nějaký jiný podnik, třeba státní podnik nebo nějaká jiná instituce. Pokud ovšem vláda pod vaším vedením se konečně tedy rozhoupá a rozhodne o tom, že jádro u nás musíme dostavět, a nemůžeme se spoléhat pouze na obnovitelné zdroje, a pokud tedy se tak rozhodnete, zatím se mi bohužel zdá, že stále přešlapujete na místě a váháte, tak já si myslím, že by pak neměl být tím subjektem ČEZ jako akciová společnost, ale měla by to být nějaká jiná entita, třeba například státní podnik, který by byl vybaven jasným posláním, jasným mandátem od vlády začít s přípravou na dostavbu jaderných kapacit. Podle mého názoru je nejvyšší čas. Každý krok, který neuděláte, zvětšuje pravděpodobnost naší závislosti na plynu. A ten plyn je samozřejmě z Ruska a jiný k dispozici nemáme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní vystoupení v rozpravě pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem své první vystoupení využil k obecnější debatě, ne o té konkrétní interpelaci. Měl jsem pár obecných poznámek. Za to mě pan premiér hned zkritizoval, i za ty dotazy, které jsem položil. Tak já nevím, jestli i dotaz je kritika. Já to tak prostě nevnímám.

Nicméně pan premiér tady definoval tři cíle, tři úkoly ČEZu. Když to zjednoduším, neexpandovat, vydělávat peníze a postavit jádro. Já myslím, že na těch nadpisech se v zásadě shodneme, ale musíme se ptát, co je pod tím.

Neexpandovat je to nejjednodušší, já myslím, že na tom je i politická shoda.

Vydělávat peníze je už o něco komplikovanější, protože obecně energetika je hodně regulovaný obor, mnohé regulace přicházejí z Evropy, mnozí z nás nevěnují pozornost takovým těm energetickým balíčkům, protože rok 2030 a 2050 je daleko za obzorem tohoto či příštího volebního období, nicméně některé ty návrhy a některá prosazovaná řešení mohou mít fatální dopad zejména na cenu energií. Pak se ptáme, co je cílem vlády - maximalizovat zisk ČEZu? To znamená, je jednoduché zvyšovat ceny energií? To je přece legitimní a nejjednodušší cesta, jak maximalizovat zisk. A není na to jednoduchá odpověď, podotýkám. Neberte to, pane premiére, jako kritiku. Jenom říkám, že to je poměrně komplikovaná debata.

Nejtěžší debata je pod tím třetím nadpisem, na které se, aspoň myslím, strany zastoupené v Poslanecké sněmovně shodují. To znamená, že chceme rozšiřovat kapacity naší jaderné energetiky. Ale ta debata je složitá, protože máme dva možné projekty, Temelín a Dukovany. Stát, nemyslím tato vláda, jednou říká, že prioritou je Temelín, jednou říká, že jsou to Dukovany. Není tady jasný plán, co tedy bude priorita, a není tady jasný časový plán rozhodnutí. A ta debata - vy jste se usmíval, když mluvil můj kolega pan poslanec Zahradník - ale také není černobílá, protože vy jste to několikrát, pane premiére, řekl ve svém vystoupení, a to je prostě fakt, že v ČEZ je zhruba 30 % minoritních akcionářů. Když se podíváte dnes na odhady ekonomiky výstavby jaderných bloků, tak vám ekonomika prostě nevychází, že by to byl projekt s ekonomickou návratností v nějakém řádu dejme tomu i desítek let.

Na druhé straně je něco, čemu my říkáme v ODS energetická bezpečnost státu, to je velmi klíčové hledisko, které se ale ovšem těžce ekonomicky kvantifikuje. A v okamžiku, kdy si řekneme, že například převáží v rozhodování státu a po nějaké širší politické shodě, která tady podle mě existuje, toto hledisko, to znamená energetické bezpečnosti a zajištění dostatku energie v budoucích desetiletích, tak pak je těžko představitelné, i když říkám, že ne nemožné, a museli bychom tomu věnovat podrobnou debatu, jak to udělat - vy jste říkal, že by to měl stavět ČEZ -, aby nebyli ekonomicky poškozeni minoritní akcionáři, protože ti hájí své zájmy, a tady dochází k jasnému konfliktu zájmů mezi státem, mezi většinovou podporou stran zastoupených v Poslanecké sněmovně bez ohledu na konkrétní složení vládní koalice a zájmy minoritních akcionářů, které jsou naprosto logické, chtějí z toho mít co nejvíc, když už si ty akcie pořídili. A k tomu je potřeba podrobná debata bez politického hašteření a překřikování, protože jenom tak, když se dohodneme v široké shodě, tak jsme schopni potom tuto vlastnickou úlohu, postavit nové bloky jaderných elektráren, efektivně prosazovat. Jinak o tom budeme pořád jenom mluvit.

V posledních letech se ta debata zužuje na problematiku tendru, a kdo to bude stavět. Ale nejsme tak daleko. Měli bychom si přiznat, že nejsme tak daleko. Zkusme mnohem podrobněji debatovat o tom, jaké kroky jsou potřebné, než vypíšeme tendr, a až budou splněny, tak se vrhněme s plnou vážností do debaty, jak ten tendr má vypadat. Podle mě ta debata je dnes předčasná, je možná zajímavá, mediálně zajímavá, ale nejsme v okamžiku, že se dnes rozhodneme, že do tří měsíců vypíšeme tendr. Prostě ho vypsat nemůžeme. Já myslím, že to chápe i opozice. To není kritika vlády.

Já bych v tom třetím cíli, z té vlastnické politiky, o které mluvil pan premiér, vypíchl to, ať si zkusíme dát nějaký harmonogram, co všechno se musí rozhodnout a v jakém čase. Samozřejmě se může ukázat, že ta debata bude delší, že ten termín byl příliš optimistický, že to nebude za rok, ale možná za rok a půl nebo za dva, ale musíme začít vážně debatovat, aby už někdy byla aktuální otázka vypsání tendru. A podle našeho přesvědčení v dnešní době prostě aktuální není a nemá cenu se přesvědčovat, jak má vypadat tendr, koho máme pozvat, kdo má lepší technologie, co je lepší z hlediska bezpečnosti státu apod. Tak daleko bohužel nejsme. Ale jsme schopni ten čas zkrátit s tím, že povedeme intenzivní debatu, abychom řešili problémy, které musíme řešit, než ten tendr spustíme. S tím souvisí otázka, kdo to bude stavět, odhad nákladů, získat všechna územní povolení, EIA, stavební povolení, a pak se bavme teprve o tendru.

Já myslím, že to je solidní nabídka ze strany opozice, že to není předmětem politického souboje, nejsou tady vyhrocené názory, že by jeden tábor, dejme tomu silnější, říkal my chceme jádro a druhý tábor, dejme tomu slabší, říkal my nechceme jádro. Tady jsem slyšel v minulém i v tomto volebním období od všech politických stran zastoupených ve Sněmovně tehdy i dnes - chceme jádro. Tak se bavme o tom, jak tento nadpis, na kterém je shoda, naplnit konkrétními kroky, abychom pořád neztráceli čas debatou o tom, kdo to bude stavět, koho pozveme atd. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní mám faktickou poznámku pana poslance Jakuba Michálka, poté přihlášku předsedy vlády z místa, ale upozorňuji, že na to všechno máme tři minuty. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Určitě to stihneme. Já budu zcela konkrétní. Já tedy navrhuji, abychom tuto interpelaci skončili tím, že Ministerstvo financí využije právo akcionáře a požádá na příští valné hromadě obchodní společnosti ČEZ o vysvětlení a konkrétní odpovědi na dotazy uvedené v písemné interpelaci Jakuba Michálka na Andreje Babiše. A za druhé, že bychom požádali Ministerstvo financí, aby poslancům dodalo vysvětlení, jak využívá Ministerstvo financí akcionářská práva v obchodní společnosti ČEZ.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám děkuji, pane předsedo, ale to není možné, protože jsme v odpovědích na písemné interpelace a jediné možné usnesení je, že buď přijímáte tu odpověď, nebo odmítáte tu odpověď.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já nenavrhuji usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže nenavrhujete usnesení. Pan premiér se ještě hlásí. Prosím, pane předsedo vlády. Prosím, máte slovo. V 11 hodin vás budu muset přerušit, ale nikoliv že bych chtěl, ale protože je to podle jednacího řádu.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já jenom k těm udavačům, pane Michálek. No vy jste mě udali do Bruselu, přece. (Nesrozumitelné výkřiky ze sálu.) Vy jste mě udali do Černošic. (Potlesk, pobavení.) A tady máte ze zákona povinnost, když mluvíte o škodě a mafii, podat trestní oznámení přece. Vy tady říkáte, že tady nějaký mafiáni zašantročili miliardy, tak asi ze (nesrozumitelné), já nejsem právník, takže pokud mluvíte, že nejste udavači - vy jste udavači! Mě udáváte! Všude! Jo? A tady je miliardová škoda a to nechcete podepsat? No tak to je zajímavý.

Takže prosím vás, 2014, proč se to nedokončilo? No to je zajímavé, když nám Martin Roman roku 2008 říkal, že musí expandovat, protože bude všechno drahé, tak by bylo zajímavé vyhodnotit ty byznys plány ČEZu, jak to dopadlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP