(12.20 hodin)

 

Poslanec Lubomír Španěl: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem se hlásil s faktickou hned po zpravodajské zprávě. Nedostal jsem slovo panem místopředsedou Fialou. Doufám, že neúmyslně. Chtěl bych reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na zpravodaje a na zpravodajskou zprávu. Já jsem spolu s kolegou Mílou Roznerem členem volebního výboru a pro žádnou ze zpráv o hospodaření a činnosti České televize jsme zcela určitě nehlasovali. A protože jsme v bodu o činnosti České televize, pominu hospodaření a přečtu vám, co jsem si připravil:

Činnost České televize nepřipomíná nezávislé médium ani vzdáleně. Zpravodajství České televize je dlouhodobě zmanipulované a zcela neobjektivní. Komentáře politologů jsou jednostranné a zcela v kontextu s požadavky tzv. úhlu pohledu České televize na právě komentované téma bez přítomnosti a prostoru pro opačný názor. Česká televize mnohdy manipuluje a překrucuje fakta. Odstrašujícím příkladem je například pořad 168 hodin, který využívá, nebo spíše zneužívá umění střihu, vytržení věci z kontextu a skryté natáčení osob, které používá následně k cílené dehonestaci či zesměšnění politicky nepohodlných lidí. Nebudu daleko od pravdy, když označím některé pořady ČT za vymývání mozků, obzvláště těm nejmenším divákům, a to například na natolik vychvalovaném dětském programu Déčko. Kritiky na činnost rádoby nezávislé veřejnoprávní televize by byly na dlouhý výčet a bylo by to jen opakováním mnohokrát řečeného. Předvolební průzkumy na hony vzdálené realitě jsou jen vrcholem tohoto ledovce. Nebudeme v SPD proto hlasovat pro žádnou zprávu o činnosti ČT ani za rok 2016, ani za rok 2017. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další faktická pan poslanec Petr Gazdík a připraví se místopředseda Sněmovny Petr Fiala. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. K panu kolegovi Valentovi prostřednictvím pana předsedajícího. Já chápu, že KSČM by se strašně ráda vrátila do doby, kdy mocná strana vláda řídila všelicos, i organizovala to, jak má vypadat třeba televizní zpravodajství. Ale v jednom se, pane kolego Valento prostřednictvím pana předsedajícího, hluboce mýlíte. A já prosím, abyste si přečetl zákon o České televizi, kde je to jasné. My skutečně nejsme ti, kdo má řešit, kdo bude v managementu České televize. Česká televize je zákona o České televizi nezávislá a my skutečně nemáme rozhodovat, kdo bude v managementu. Naším úkolem je pouze volit radu, případně schvalovat zprávu a dbát důsledně na nezávislost České televize. Chápu, že soudruzi by chtěli něco úplně jiného! Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala. Připraví se s faktickou pan poslanec Valenta. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Moje faktická poznámka se týká vystoupení pana poslance Španěla. Pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, na vysvětlenou. Já jsem vám nemohl dát slovo k faktické poznámce, když jsem řídil jednání Poslanecké sněmovny, protože § 60 jednacího řádu jasně říká, že k faktické poznámce se může poslanec přihlásit s tím, že reaguje na něco, co zaznělo v rozpravě. A protože rozprava ještě neproběhla, nebyla zahájena, tak jsem vám nemohl dát slovo. V rozpravě musí někdo vystoupit a pak teprve je možno reagovat faktickou poznámkou.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Jiří Valenta a připraví se pan poslanec Španěl.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Já jenom v krátké reakci na kolegu předřečníka Gazdíka, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Víte, pane kolego, já s vaším názorem souhlasím. Děkuji vám za něj. Ale vždycky, když vy to říkáte, třeba ve Sněmovně se projednávají nějaká zásadní témata a já při tom projednávání se nemohu rozhodnout, mám nějaké dilema, tak se kouknu, jak hlasujete vy a vaše strana, a vždycky hlasuji opačně a vždycky mi potom historie dá za pravdu. Takže vám děkuji, že jste takhle vystoupil, ale ještě bych vám doporučil, ve stenozáznamu si najděte mé vystoupení, protože já jsem skutečně k tomu řekl všechno, a nikdy jsem neřekl, že my politici jako poslanci budeme ovlivňovat Českou televizi. Já jsem tady přece jasně řekl, že my volíme Radu České televize. Buď jste byl hluchý, nebo jste neposlouchal, nebo nevím, z jakého titulu to děláte. Možná abyste zase mátl veřejnost, jak je vaším dobrým zvykem! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy nemám další přihlášky k faktické poznámce, tak přečtu tři omluvy a mezitím se připraví do obecné rozpravy pan poslanec Vít Rakušan. Takže mám tady omluvu pana poslance Milana Poura od 15.50 hodin dnes do konce zasedání z pracovních důvodů a mám tady ještě omluvu pana poslance Tomáše Kohoutka mezi 12.15 a 18.00 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji. A pana poslance Kasala už jsem četl.

Takže nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Víta Rakušana a připraví se pan poslanec Jiří Kobza. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já slibuji, bez přípravy a bez papíru, že nebudu hovořit tak dlouho, jako tady předvedl kolega Valenta z Komunistické strany Čech a Moravy.

Chtěl bych jenom na začátku říct, že je dobře, že se konečně dostáváme k projednávání zpráv České televize, protože všichni víme, co by neprojednání zpráv za dva roky za sebou vlastně znamenalo, a už bychom se vlastně v tom celém kontextu mohli ptát na to, zda to neprojednání a neschválení zpráv není nějakým dalším úmyslem, protože prostě tato Rada České televize se nám z nějakého našeho politického pohledu třeba nezamlouvá a nelíbí.

Já nebudu mít ambici, jako má pan kolega Valenta, hodnotit Českou televizi ve stylu, co se mně na ní líbí, co se mně na ní nelíbí, protože vždycky a za každých okolností bude samozřejmě to naše politické hodnocení silně subjektivní. Nikdo z nás rozhodně netvrdí, že jsme vždycky spokojeni s výstupy České televize. Na druhou stranu se jedná o médium veřejné služby, které si z principu toho, co veřejná média znamenají pro demokratickou zemi, zaslouží úctu a zaslouží si samozřejmě i to, abychom je z principu chránili před vlivy, mezi které samozřejmě patří i ty, že se tady vytrhávají výroky z kontextu, že se používají nejrůznější citace politiků, které se nám zrovna pro to vystoupení hodí, a že se tady uvede analýza České televize a už se třeba neuvede, že k té analýze existuje nikoliv Českou televizí, ale jinými sociology zadaná oponentní analýza, která říká, že východiska analýzy Univerzity Karlovy nebyla správná, porovnávala se publicistika, směšovaly se publicistické pořady spolu se zpravodajskými, a to už se tady prostě v té debatě neuvádí, protože se nám to do ní zrovna nehodí.

Já jsem moc chtěl poprosit o jednu věc. Držíme se skutečně faktů, držme se toho, že výroční zpráva prošla volebním výborem, kde bylo diskutováno jistě odborně, a jistě máme o tomto jednání zprávy i od našich zástupců ve volebním výboru. Držme se prosím i toho, že debata tady na plénu se má skutečně týkat toho, co projednáváme, tedy roku 2016. Pan kolega Valenta prostřednictvím pana předsedajícího samozřejmě i v tomto bodu vybíral výroky, které s rokem 2016 neměly nic společného.

Chtěl bych ještě zmínit tu věc, že my bychom měli být i příkladní v tom, že ovládáme něco, co je mediální gramotnost, co je práce s informacemi, a sami bychom se ve svých vystoupeních měli držet jisté vyváženosti a jisté uměřenosti, protože politizace tématu Česká televize prostě nikdy tomu médiu jako takovému samozřejmě prospět nemůže. A pokud se tady objevují na různých soukromých profilech českých politiků, českých poslanců těsně předtím, než budeme hlasovat o zprávách České televize nejrůznější anonymní zprávy o tom, že ta účetní závěrka není v pořádku, a nikde není zdroj těch informací, je to prostě anonymní zpráva, tak my jako poslanci prostě vypouštíme do veřejného prostoru obrázek sami o sobě a říkáme: není pro nás relevantní zdroje ověřovat.

Já bych moc chtěl vyzvat k tomu, abychom se drželi faktů, které jsou ve zprávě o činnosti České televize, můžeme k nim být samozřejmě kritičtí, bavme se o jednotlivých položkách té zprávy, bavme se o nich konkrétně, ale nehrajme tady hry, že vytrhneme nějaké výroky politiků z kontextu, dáme je hezky za sebe a budeme tvrdit, že toto je ten věrohodný, správný obrázek o České televizi. Vždyť to je vždycky jenom subjektivní názor každého z nás. My jako poslanci, pokud chceme vést nějakou relevantní a racionální diskuzi, bychom se skutečně měli držet toho, co v té zprávě je. O tom tady diskutujme, diskutujme o tom dlouho, ale nehrajme si na to, že my bychom měli být soudci toho, zda Česká televize tedy je objektivní, není objektivní, líbí se nám její vysílání, nelíbí se nám její vysílání. To přece není teď předmětem jednání o výroční zprávě České televize.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP