(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A s přednostním právem pan ministr kultury Staněk. Omlouvám se, protože vy už jste byl přihlášen dříve, tak jsem rád, že dostáváte relevantní prostor, třicet minut minimálně. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes v Poslanecké sněmovně projednáváme výroční zprávy České televize. Já bych chtěl úvodně jasně deklarovat a vyzvat všechny kolegy a kolegyně v Poslanecké sněmovně, aby tyto zprávy byly schváleny. Je totiž zřejmé, že neschválení výročních zpráv by bylo politickým tlakem, který by mohl znamenat odvolání Rady České televize a nutnost volby rady nové. A pro tento krok opravdu nevidím žádný důvod. Dle mého názoru Česká televize funguje dobře, plní svoji úlohu a hospodaří transparentně, což dokládají právě výroční zprávy, o kterých se dnes jedná.

Samozřejmě ani Česká televize a lidé v ní pracující nejsou bezchybní. Nemusí se mi líbit vše, co Česká televize dělá. Vnímám například problémy, které se řešily kolem dětského kanálu a jednostranných interpretací či vhodnosti obsahu nabízeného dětem. Jsem ale přesvědčen, že problémy, když se objeví, tak se je Česká televize snaží řešit a odstranit.

Co se týče financování České televize, považuji je za stabilní a zajištěné i na další roky. Není proto důvod měnit výši koncesionářských poplatků a toto téma rozhodně není tématem pro nejbližší dobu.

Česká televize i Český rozhlas jako veřejnoprávní média, hrají v dnešní společnosti důležitou roli. Patrně ještě větší než před několika lety, kdy ještě neexistovaly stovky jiných informačních i dezinformačních zdrojů, které se snaží tvářit jako objektivní zpravodajství. Žijeme v demokratické společnosti a já budu dělat vždy vše pro to, co je v mých silách, abychom v ní žili i nadále. Hodnoty, jako jsou nezávislost médií a svoboda slova, které právě veřejnoprávní média reprezentují, musíme ctít a chránit. Já doufám, že moji kolegové v Poslanecké sněmovně sdílejí obdobný názor. Výroční zprávy České televize schválíme a zamezíme tím snahám ohrožovat nezávislost naší veřejnoprávní televize.

Chtěl bych také upozornit skutečně na to, že zákon č. 483 o České televizi jasně dává do rukou rady právo jmenovat, odvolávat generálního ředitele, schvalovat rozpočet, kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních prostředků. Čili ta kritika, pakliže by měla být kritikou, by měla být směřována na radu, nikoliv na Českou televizi.

A na závěr. Zcela jistě se zde objeví taktický manévr o sloučení projednávání jednotlivých zpráv. Ten považuji za účelový. Jednotlivé zprávy jsou odlišné, minimálně dvě zprávy jsou o činnosti a dvě zprávy jsou o hospodaření. A jednak to nasvědčuje tomu, co jsem řekl na začátku - Vytvořit politický tlak na Českou televizi tím, že se například neschválí dvě zprávy a bude tady prostor pro to, aby při třetím projednávání třetí výroční zprávy se potenciálně vytvořil ten obrovský tlak na veřejnoprávní média. Já vás prosím, abychom zprávy, které jsou dnes projednávány, abychom je brali tak, jak bychom je brát měli, jako vyjádření toho, že Česká televize hospodaří transparentně, hospodaří v souladu s platnými zákony této země, a to vše dokládá příslušnými doklady.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nenechme se unášet opravdu jinými zájmy než jen těmi racionálními. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám dvě faktické poznámky. Než tedy přijde k řečnickému pultu pan poslanec Marian Jurečka, tak já přečtu jednu omluvu. Paní poslankyně Jana Pastuchová od 14.30 do konce jednacího dne se omlouvá ze zdravotních důvodů.

Takže pan poslanec Marian Jurečka, připraví se pan poslanec Radim Fiala a následně ještě třetí přihlášku pan poslanec Patrik Nacher. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré poledne. Já bych chtěl tady jenom faktickou poznámkou reagovat na kolegu poslance Valentu, který ve svém dlouhém vystoupení také zmínil to, že KDU-ČSL měla snad nějaký výrazně vyšší podíl v pořadech České televize z hlediska politických stran a jejích zástupců, než by mělo být odpovídající.

Tak bych chtěl jenom připomenout, že síla politické strany se neměří jenom počtem mandátů v Poslanecké sněmovně, ale když vezmu celý Parlament, obě dvě komory, tak z 281 členů má KDU-ČSL zastoupení v počtu poslanců a senátorů na úrovni 25. Když se podívám na Komunistickou stranu Čech a Moravy, tak pokud se nepletu, tak je to 15 poslanců a 1 senátor, takže v součtu Parlamentu je to výrazně nižší zastoupení u komunistů, než má KDU-ČSL. A pak si dovolím jenom připomenout, že na úrovni krajů máme velice podobný počet mandátů, a pokud jde o počet komunálních politiků, tak KDU-ČSL má největší počet zvolených komunálních politiků ze všech politických stran a hnutí v ČR. Máme jich zhruba 4 tisíce, zatímco komunisté, pokud se nepletu, jich mají zhruba 1 400. Takže tolik jenom na vysvětlení, aby veřejnost nebyla matena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní tedy požádám o vystoupení předsedu klubu SPD Radima Fialu a připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené dámy, pánové, já jenom technickou připomínku k panu ministrovi kultury, který zde vystoupil, a který řekl, že vlastně neschválení této zprávy znamená politický tlak na veřejnoprávní televizi. Já to musím odmítnout. Spíš mi to připadá jako legrační, protože přece tady bychom o tom měli diskutovat. Tady bychom si měli říct, co je dobře, co je špatně.

Já sám za sebe říkám, že rozhodně nechci žádným způsobem ohrožovat veřejnoprávní média. Ale na druhé straně také říkám, že chci, aby byla vyvážená a objektivní, a objektivní na všechny strany. A můžu říct, tak jak možná někdo tady skloňuje, že pan poslanec Valenta je komunista a že to je komunistický projev, tak pokud jste si všimli, tak v tom svém projevu citoval mnoho politiků, mnoho poslanců, mnoho senátorů z obou dvou stran. Zleva i zprava. Od komunistů přes sociální demokraty, přes ODS. A všichni měli výhrady, ale nikdo neřekl žádnou subjektivní výhradu v tom smyslu: Já jsem tam byl málo, moc nebo něco. Nebo někdo se se mnou bavit nějakým špatným způsobem. Všichni přece komunikovali o trendech, o trendech České televize. A já si myslím, že to je správně, protože my jsme tady jakoby parlamentní kontrola pro to, aby se česká veřejnoprávní televize neodchýlila nějakým jedním směrem, aby byla objektivní na všechny strany.

A dále ještě jsem chtěl podotknout jednu věc, protože to řekl pan ministr kultury, že nikdo přece nechce zvyšovat koncesionářské poplatky, televizní poplatky občanů. Já si toto vystoupení chystám až na tu část o hospodaření České televize, ale musím říct, pane ministře, že když to tak půjde ještě dva roky, tak asi vám nic jiného nezbude. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám v pořadí pět faktických poznámek. Jako první pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Stanjura a dále pan poslanec Valenta, Klaus, Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na slova pana ministra, jestli tedy může poslouchat. On tady mluvil, kritizoval něco, co tady nikdo zatím nenavrhl a zřejmě asi nenavrhne, to je sloučení rozpravy. Ale připomenu, že na volebním výboru jsme tu rozpravu sloučili čistě prakticky. Ono se pak hlasuje o každém tom návrhu zvlášť. Ale protože i vy jste v tom svém příspěvku mluvil o hospodaření a já jsem zpravodaj toho hospodaření. A jak pak člověk má reagovat, když je něco o činnosti, něco o hospodaření. Ono to spolu samozřejmě souvisí. Takže my jsme tam sloučili tu rozpravu právě z těchto důvodů, ale samozřejmě o každé té zprávě se hlasuje zvlášť. Takže jenom tolik na vysvětlenou. To, co proběhlo na volebním výboru, a tady to zatím nikdo nenavrhl, to už je poslední vystupující, asi už to nenavrhne, tak jenom abychom se tady nestrašili k něčemu, k čemu tady vůbec nedochází, ale co mimochodem nějaké ratio tedy má. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP