(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče. Já odpovídám konkrétně na ten případ, který vám dorazil z Jižní Moravy. Je pravdou, že to šetření, které teď provádíme, je mimořádné šetření, vztahuje se k tomu, že potřebujeme řešit a potřebujeme znát konkrétní nedostatek pedagogů v té soustavě. Byl bych rád, kdybychom už byli v té době systémového řešení, kde máme rezortní informační systém a nepotřebujeme se na tyto informace doptávat.

To, co bylo nešťastné, a tady využiji této chvíle, abych se omluvil ředitelům škol, proč jsme stanovili původně termín do 31. ledna 2019. To znamená, trefili jsme se do té největší špičky administrativní zátěže každého ředitele. Ten termín jsme posunuli do konce února, což samozřejmě neznamená, že nezmizí ty hodiny nutné k vyplnění, ale opravdu ta data potřebujeme.

Co se týká systémových opatření. Zase, musím s vámi souhlasit, že nikoliv vinou statistiky, nebo jenom vinou statistiky Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy, ale extenzí správního řízení do školské soustavy a také administrativou, která je spojena s čerpáním finančních prostředků z operačních programů, a dalšími předpisy od zřizovatelů krajských úřadů nebo bezpečnostní předpisy, ta administrativa roste ve vztahu ke školám.

Co se týká toho, co mohu přímo ovlivnit já jako ministr školství, resp. rezort školství, tak já si hodně slibuji od rezortního informačního systému a od toho, že aspoň nebudou ta data muset být vykazována, pokud zjistíme, že jsou duplicitní, tak budou vykazována pouze jednou. To znamená, systémová změna, ke které, věřím, směřujeme, je tato. Odhalit, která data v tom systému jsou poskytována duplicitně, a pokud v tom systému jsou, tak je využít. Tou cestou k tomu skutečně není, že budeme kontrolovat papíry jednotlivé, jestli se protínají, ale je pouhá cesta k tomu jediná a to je elektronizace.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Ono tu buzeraci těch ředitelů spustila právě ta elektronizace. Do té doby, když se to dělalo ručně a byli ti úředníci na školském úřadě, tak toho nemohl ten stát tolik chtít, jako chce teď. Tomu, že se podaří dosáhnout stavu, že se to tam bude dávat jenom jednou a elektronické systémy to dokážou, tomu nevěřím. Ale já mám takovou ideu a chci to načíst jako návrh zákona, aby se taxativně vymezilo, co ty školy jsou povinny státu, kraji, obci atd. předávat, s tím, že všechno ostatní je přísně dobrovolné. To si myslím, že by výrazným způsobem jaksi to urazilo zeshora zákonem, bude to poměrně brizantní zákon, ne tolik jako Facebook, ale přesto se chci zeptat, pane ministře, jestli byste takovýto zákon podpořil ze svého rezortu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Asi se neshodneme na tom, jestli ta elektronizace, když se dobře provede, je správná. Ale v tom kroku jedna v té analýze, protože pokud chcete načítat tento zákon, tak musíte dopředu mít tu analýzu, co tedy jsou ty potřebné věci jak z pohledu zřizovatele, z pohledu kraje i z pohledu té školy nebo řízení školské soustavy. A pokud se shodneme na tom, co jsou ty údaje, které musí být vykazovány, tak pak se bavme o tom, jestli to půjde papírově, nebo elektronicky. Tam se možná v tuto chvíli neshodneme. Ale mě by zajímal vůbec ten výchozí seznam. Ale tak předpokládám, že když na tom pracujete, tak to máte promyšleno. Takže já jsem připraven se o tom bavit jako o nápadu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadím je paní poslankyně Pavla Golasowská na pana ministra Jana Kněžínka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, zhruba před dvěma lety byl vysoutěžen tendr na elektronické náramky jako alternativa trestu za pobyt ve věznicích, které máme přeplněné. A tady mám několik dotazů.

Chtěla bych se zeptat, kolik elektronických náramků máme k dispozici. Kolik jich je nyní používáno, zda všechny, při jakých trestech a zda se nějak snížila přeplněnost věznic. Také by mě ještě zajímala cena za jednotlivý náramek. A jestli máte přehled, kolik náramků se nyní používá jako sankční nástroj pro neplatiče výživného. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Tak já děkuji za tu otázku, vážená paní poslankyně. Vážení přítomní, ten systém elektronicky monitorovací, to znamená, zjednodušeně řečeno, ty náramky, nebyl zamýšlen jako něco, co má vyprázdnit věznice, ale jako jakýsi doplněk, který má v odůvodněných případech umožnit výkon trestu ve standardním domácím prostředí.

Pokud jde o čísla, tak za celou dobu od spuštění elektronického monitorovacího systému, to znamená zhruba od toho září, ke včerejšímu dni se náramky protočily na celkem 133 osobách. 122 z nich ho mělo v rámci výkonu trestu a u 11 nahrazoval výkon vazby. V současné době, protože samozřejmě ono ti lidé přicházejí, odcházejí do toho systému, v současné době je náramek nasazen na 94 osobách, což je číslo, které stále v rámci toho sledovaného období vykazuje mírný nárůst - 94 osob tedy. Z nich 83 vykonává trest a 11 ho má v rámci náhrady vazby. 30 osob už monitoring ukončilo, 8 osob ho má přerušený, typicky proto že nastoupily výkon trestu z důvodu odsouzení pro jiný trestný čin. A co mě zvlášť potěšuje, je, že pouze v jednom jediném případě bylo rozhodnuto o tom, že ten člověk půjde do vězení, protože porušil hrubým způsobem ten režim používání náramku. To znamená podle mého názoru, ten účel, byť ten počet osob samozřejmě se může jevit jako relativně malý, ale on postupně poroste, je naplňován.

Pokud jde o strukturu v trestné činnosti, tak zanedbání povinné výživy je hned na druhém místě. Třináct procent všech, kteří měli náramek, ho měli právě za zanedbání povinné výživy. Vyšší podíl dosáhlo pouze maření výkonu úředního rozhodnutí, což jsou typicky delikty v silničním provozu. Někdo měl zákaz činnosti a řídil motorové vozidlo. Jenom pro představu, na třetím místě je trestný čin krádeže, to je jedenáct procent, na čtvrtém místě opět silniční provoz, ohrožení pod vlivem návykové látky, to jsou opilí řidiči nejčastěji, sedm procent výtržnictví, šest procent ublížení na zdraví z nedbalosti, často právě v souvislosti s dopravními nehodami.

Pokud jde o náklady na pořízení toho systému, tak tady já bych tu cenu hrozně rád sdělil, protože ona vůbec není vysoká. Problém je v tom, že my jsme se v té smlouvě zavázali, resp. dodavatel považuje cenu samotného toho zařízení za obchodní tajemství. Nicméně já jsem schopen říct celková čísla, ze kterých se víceméně dá asi dopočítat, kde zhruba rámcově se může ta cena pořizovat. Cena úvodní dodávky byla 15 mil. 600 tis. korun. V jejím rámci jsme obdrželi kromě 280 náramků ještě dalších 410 koncových zařízení. To jsou zařízení, která ti lidé mají doma, jsou to ty komunikátory, jsou tam alkoholtestery. Zároveň tam bylo zahrnuto celé monitorovací centrum a vůbec vývoj softwaru jako takového. To znamená, nedá se automaticky vydělit ta částka 15 mil. 600 tis. tím počtem 280 náramků. Pak bychom se dostali na částku 55 tis. korun, ale samozřejmě ten jeden náramek vychází reálně mnohem levněji. Mimochodem za 55 tis. ho pořizovali Slováci. V České republice ty náklady, nemůžu říct konkrétní číslo, ale jsou násobně nižší.

Zároveň můžu říct, že v průběhu prvního pololetí příštího roku plánujeme dokoupit 500 monitorovacích sad. To jsou nejenom ty náramky, ale i ta ostatní zařízení. Výhodou té naší smlouvy je, že nakupujeme jenom to, co skutečně potřebujeme. To znamená... a platíme jenom za to, co skutečně odebereme. Nemůže tedy nastat situaci, se kterou se potýkali v některých jiných státech, že jim dneska náramky leží na skladech, už uplynula záruka a baterie už jsou na nich za životností, takže je vlastně nelze bez nějakého servisu použít. Takový problém my nemáme.

A pokud jde o uvolnění věznic... Stihnu to v těch zbývajících patnácti vteřinách? Je pravda, že od zavedení náramků klesl počet odsouzených o 238. Dnešní věznice jsou přeplněny, naplněny na 102,46 %. Ale těch 238 osob já osobně nepřisuzuji zavedení náramků, ale poklesu kriminality. (Upozornění na čas.)

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP