(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji, pane ministře, za opravdu vyčerpávající odpověď. Jenom bych se ještě chtěla zeptat, vy jste se tady zmínil o té životnosti. Mě by zajímalo, jaká je životnost těch náramků, jak dlouho se to může používat, protože to asi souvisí i s tou napájecí stanicí, tak jestli na to znáte odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Přiznám se, že z hlavy odpověď neznám. Ona asi bude také jiná na akumulátor samotný a na to zařízení, nicméně to zjistím a jsem schopen případně tuto informaci doplnit. Ale je tam záruční doba, ve které samozřejmě závady na náramcích budou odstraňovány na náklady dodavatele.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Marie Pěnčíková bude interpelovat pana ministra Adama Vojtěcha.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane ministře. Vím, že problém, se kterým se na vás obracím, je záležitostí kraje, ale pro občany momentálně zejména z okresu Kroměříž je natolik zásadní, že volají po názoru ze strany ministra. Ze strany pana hejtmana Čunka totiž žádné odpovědi nedostávají a kompetenčně tato otázka spadá tedy pod vás.

Určitě jste se záležitostí kolem změn ve zdravotnictví a s plánovanou výstavbou nové krajské nemocnice ve Zlíně seznámen. V pondělí došlo k dalšímu zásadnímu kroku, což bylo odvolání ředitelky kroměřížské nemocnice dr. Mergenthalové. Tomu předcházelo zrušení lůžkové části očního oddělení. Všechny tyto kroky vyvolávají vlnu nevole. U nás protestují občané, protestují zaměstnanci, protestují vedení měst v okrese, protestují odbory, které už avizovaly stávkovou pohotovost. Tam už zbývá jenom, aby protestovaly snad i uklízečky. Pan hejtman navíc nepředložil k výstavbě žádnou finanční analýzu a na protesty žádným způsobem nereaguje a prostě vše tlačí silou koalice.

Já bych se vás ráda zeptala, jaký je váš osobní názor na tento přístup a co byste radil všem těm protestujícím, kteří si na to stěžují.

Druhá otázka. Údajně byly zastaveny veškeré investice do modernizace nemocnic, a to až do vybudování té nové, což ale může trvat několik let, jako že určitě bude, i kdyby ten projekt byl schválen. Takže bych se chtěla zeptat, jestli schvalujete toto pozastavení investic do stávajících nemocnic v kraji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Než přijde k mikrofonu, tak bych omluvil pana poslance Vojtěcha Munzara od 16.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážená paní poslankyně, no, je to poměrně složité pro mě takto odpovědět, protože - vy jste to vlastně zmínila na začátku - skutečně Ministerstvo zdravotnictví řeší zdravotnictví jako celek, celý systém zdravotních služeb v České republice, a pak tady máme samozřejmě jednotlivé kraje, které mají pod sebou nemocnice, jsou vlastníky nebo zřizovateli, a ti mají odpovědnost za jejich vedení a v konečném důsledku mají i politickou odpovědnost. Tak jako já mám politickou odpovědnost za své kroky, své vize, své činy, tak stejně pan hejtman Čunek má politickou odpovědnost jakožto hejtman Zlínského kraje. Pokud samozřejmě lidé ve Zlínském kraji s ním budou nespokojeni, tak asi to budou vyjadřovat v příštích volbách. Ale skutečně já nemám kompetenci přímo zasáhnout jakkoliv do řízení krajských nemocnic. Je to věc samosprávy, tak jak je to i nastaveno v Ústavě. V tomto směru krajská samospráva je odpovědná za to, jak vede své zdravotnické zařízení.

Obecně samozřejmě mohu říci, že tu situaci sleduji, snažím se aspoň neformálně konzultovat s panem hejtmanem. On má určitou vizi, kterou prosazuje, zejména pokud jde o novou nemocnici ve Zlíně. Tam právě je ta otázka - já tedy nevím, jak přerušil nebo zastavil investice, ale pravdou je, že on má skutečně velmi reálnou představu o tom, že chce postavit novou moderní nemocnici místo té současné Baťovy nemocnice ve Zlíně. Principiálně to asi není úplně špatný nápad, ale je samozřejmě otázka financování. Já aktuálně za sebe nemohu říci, že bych jakkoli v tom mohl pomoci z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Pak je tu otázka nějakého dalšího rozvoje.

Pokud jde o nemocnici v Kroměříži a odvolání paní ředitelky, mluvil jsem včera s paní Žitníkovou, předsedkyní odborů. Ona mě o tom informovala, ale opět, je to na nějakém konkrétním jednání v rámci té lokality, v rámci té nemocnice. Jestli odbory vyhlásí stávkovou pohotovost, je to jejich právo, ale já nemám jakoukoliv pravomoc zasáhnout do personálních otázek, kdo bude ředitelem kroměřížské nemocnice. Přiznám se, že paní ředitelku jsem viděl myslím jednou v životě. Maximálně jsem řešil otázku projektu nové magnetické rezonance, která tam byla schválena z evropských fondů, ale jak vedla nemocnici, to skutečně nedokážu jakkoliv zodpovědně vyhodnotit.

V tomto směru bohužel nemohu říci víc než toto, nikoliv že bych se chtěl vymlouvat, ale zkrátka proto, že ty kompetence ve zdravotnictví jsou takto rozděleny. Ministerstvo zdravotnictví a já osobně řešíme kompetence na celostátní úrovni a pak jsou jednotlivé kraje, které mají svoji odpovědnost. My pouze kontrolujeme vlastně přenesenou působnost Ministerstva zdravotnictví, kdy v tomto kraji je plánována kontrola na září 2019, jestli splňuje veškeré podmínky dané zdravotnickými právními předpisy. Takže my tam v září 2019 budeme provádět kontrolu, ale ta se nebude týkat toho, jestli někdo měl být odvolán nebo ne. Ta jde po dodržování platné legislativy, protože krajské úřady mají odpovědnost ze zákona o zdravotních službách apod.

V tomto směru pouze toto za mě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vidím, že je zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Já přece jenom - přesně jsem to říkala, že chápu, že to úplně nespadá do vašich pravomocí. Já samozřejmě po vás nechci žádné konkrétní kroky, proto jsem se ptala jenom na váš názor. Co se týče paní ředitelky, tak je asi jasné, že tu nemocnici vedla dobře, a alibistické argumenty ve stylu, že je manažersky vyčerpaná, mi přijdou opravdu směšné.

Stávková pohotovost. Vy sám jste teď řekl na mikrofon, že je to samozřejmě právo odborářů přistoupit ke stávce. Reakce pana hejtmana byla, že je to nezákonné, což jim veřejně řekl i přes média. To jsou prostě kroky pana hejtmana, které vyvolávají tu nevoli, a to až tak velkou, že se obáváme, nebo i ta odborná veřejnost se obává, že on do konce volebního období zvládne ty krajské nemocnice zlikvidovat. A já se vás jenom ptám, jestli jako ministr zdravotnictví souhlasíte v podstatě s likvidací zdravotnictví ve Zlínském kraji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Asi by to znělo velmi zvláštně, pokud bych řekl, že souhlasím s likvidací zdravotnictví ve Zlínském kraji nebo s likvidací nemocnice ve Zlínském kraji. To rozhodně ne. Já tedy stále, možná naivně, předpokládám, že to není cíl ani pana hejtmana. Nevím, z jakého důvodu by to dělal, proč by chtěl zlikvidovat nemocnice ve Zlínském kraji. Pan hejtman Čunek má určitou vizi, kterou se snaží prosadit. Samozřejmě jsou na ni asi různé názory a já ji tady také nechci jakkoliv obhajovat, ale na druhou stranu ani zásadně kritizovat, protože neznám ani ten konkrétní detail. Nemyslím si, že to je o likvidaci nemocnic.

Na druhou stranu by asi bylo dobře všechny ty kroky mnohem více komunikovat, protože vždycky je to také o komunikaci, o vysvětlení, proč ten konkrétní krok byl učiněn, takže to je velmi důležité, komunikovat s těmi, kterých se to dotýká, se zdravotníky, s lékaři, se sestrami, s odbory.

Pokud jde o tu stávku, ona jedna věc je stávková pohotovost, druhá věc je skutečně samotná stávka a tam je pravdou to, že pokud jde o akutní péči, tak tam skutečně stávka možná není. Není možné stávkovat na JIP, na ARO, zkrátka v těchto odděleních, kde je poskytována akutní péče. Tam podle našeho názoru také není možné stávkovat. Jiná věc je samozřejmě stávková pohotovost a případně stávka v nějakých provozech, kde to možné je. Já určitě k tomu nechci jakkoliv vyzývat.

Já věřím tomu, že se najde nějaký konsenzus, že ta situace se uklidní. Jsem připraven i za sebe případně nějakým způsobem komunikovat se zástupci odborů, s panem hejtmanem, mediovat tu věc, ale v konečném důsledku skutečně je to tak, jak jsem řekl, prostě přímou pravomoc zasáhnout nemám. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP