(17.20 hodin)
(pokračuje Brabec)

A nezlobte se na mě, a já věřím, že byste udělal to samé, kdybyste byl na místě ministra, že pokud se vám prostě nelíbí nějaký závěr, který je vytržený z kontextu, tak se ozvete. Protože ona ho potom média samozřejmě využijí a média už se nedívají do té zprávy, velké, obsáhlé, kde třeba je řečeno, kdy NKÚ konstatuje, že z těch evropských cílů jsme ze čtyř už splnili pět, předčasně, a k pátému se blížíme.

A k vaší otázce. Ano, v rámci programu zlepšování kvality ovzduší a národního plánu jsme si stanovili cíle, ale i u těch cílů jsme přesvědčeni, že jsme na cestě je splnit. Určitě jsou to ambiciózní cíle, jsou to přísnější než evropské cíle. V některém případě myslím, že to není špatně, že jsme měli ambiciózní cíle. Ale opět se tam lišíme v hodnocení metodiky s NKÚ. A znovu říkám, nikdo nezpochybňuje nezávislost NKÚ. Nikdo nezpochybňuje právo na jejich názor, ale prosím, ať nikdo nezpochybňuje právo na názor MŽP. Na to, že prostě v některých věcech se třeba úplně neshodneme a máme na to jiný názor a dali jsme prostě jasné připomínky, ty námitky, které jsme dali, proti závěrům NKÚ. NKÚ v některých bodech přijal, v některých bodech je nepřijal. Já prostě mám jiný názor. To si myslím, že není žádný útok. Mně se ale opravdu nelíbí, že ty tiskové zprávy (upozornění na čas) jsou vytržené z kontextu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane ministře, já jsem tu interpelaci podal dvakrát dneska. Mimo jiné také proto, abych zdůraznil, že vy i pan premiér dneska jste významně zpochybnili závěry NKÚ. A zároveň, ve vašem vládním návrhu navrhujete rozšířit pravomoc NKÚ na kontroly i obcí, těch starostů, možná měst. Je to v jednání. Všichni víme, že tisíckrát menší částka, kterou ten samý úřad shledal na nějaké obci jako nedostatečně zdůvodněnou, špatně vynaloženou, domnívá se, že tam byla nějaká chyba, ti starostové byli vyšetřováni policií, stíháni, jejich rodiny tím trpěly, oni tím trpěli. Nakonec byli soudně stíháni. A bylo to tisíckrát deset milionů, to je pro ty starosty obrovská částka. A my tady mluvíme o deseti miliardách. Já to znám. Jsem v té (nesroz.) radě SFŽP (upozornění na čas), ale tenhle aspekt, prosím pěkně, bych chtěl, abyste si uvědomil a aspoň minimálně se v té vaší dvouminutové odpovědi o něm zmínil. A ne jako pan premiér, který tohle úplně pominul.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Určitě zmíním. Protože já jsem přesvědčen - a tam také nevyplývá z toho závěru NKÚ, aspoň tak jak já jsem ho četl, jakákoliv námitka o tom, že ty peníze by byly nějakým způsobem zmarněny. NKÚ říká, že má nejistotu v tom, jestli všechny ty cíle budou splněny. Ale myslím si, že kdyby NKÚ dospěl k názoru, že ty peníze někdo ukradl, zpronevěřil nebo udělal s tím něco jiného, tak by asi jednalo nějak jinak a případně by asi dalo návrh, respektive podalo by trestní oznámení. Nevím o tom, že by se něco takového stalo v tom závěru.

A znovu říkám, my jsme významně nezpochybnili ty závěry. Mně se jenom nelíbí - protože já závěrů NKÚ a auditů, kontrol NKÚ jsem zažil na Ministerstvu celou řadu a ve velké většině případů jsme se shodli s auditory nebo s kontrolory. Měli jsme na to různé názory, ale v tomto případě jsem se musel opravdu hlasitě ozvat. Podobně jsem se ovšem ozval asi před rokem, kdy NKÚ dělalo audit peněz, které byly vynaloženy na ochranu přírody, a dospěli k názoru, že za ty peníze, které byly vynaloženy, tak se jim zdá, že třeba ten počet druhů včetně motýlů klesá rychle. A naši odborníci, experti z Agentury ochrany přírody a krajiny, potom byli ve sporu s kontrolami NKÚ, jestli počet motýlů nebo druhů prostě vůbec může někdo takhle porovnávat. A pak vznikají otázky - z čeho tedy vycházejí? Mají nějakou zahraniční zkušenost atd.? Proto jsme říkali, držme se faktů. Ty peníze byly vynaloženy, já jsem pevně přesvědčen, dobře a neznamená to, že zpochybňujeme vůbec schopnost NKÚ nějaké věci prověřovat, včetně na obcích. Jenom k dílčím závěrům a především k formě podání těch závěrů v tiskové zprávě jsme se ozvali. A to jsou dvě věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Mám tady omluvu pana ministra Jana Kněžínka do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Janda. Ten stahuje svou interpelaci, takže dalším je pan poslanec Vít Rakušan na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené členky, členové vlády, vážený pane ministře, v mém případě se jedná o ryze věcný dotaz bez jakéhokoli politického kontextu. Byl jsem osloven několika lidmi, voliči, ve svém volebním regionu, kteří mě upozornili na to, že dochází k zásadním výpadkům v distribuci léku Elontril, který nahrazoval dříve produkovaný Wellbutrin. Jedná se o antidepresivum. Jedná se o lék, který při dlouhodobém nepodávání u těchto pacient skutečně může zásadním a v některých případech i fatálním způsobem zhoršit kvalitu jejich života. V případě toho, že není dlouhodobě aplikován, skutečně může vést v krajních případech třeba i ke stavům blízko sebevražedným pokusům a podobně. V tomto případě se jedná o věc, která je opravdu velmi nepříjemná, protože všichni víme, že pacienti, kteří berou antidepresiva, jsou stále ještě mnohokrát společensky stigmatizováni a tato nemoc, a ona to nemoc je, nebývá často ve většinové společnosti vnímána jako rovná s ostatními nemocemi, na které je potřeba aplikovat léky, a mnohokrát právě dochází i k tomu, že tito lidé se sami vlastně za toto onemocnění stydí a bojí se ozvat.

Chtěl bych se vás, vážený pane ministře, zeptat, zda Ministerstvo, případně pak Státní ústav pro kontrolu léčiv hodlá přijmout nějaká opatření, aby u tohoto konkrétního léku - ale mediálně jsme zaregistrovali u skupiny těchto léků - k výpadkům nedocházelo, protože skutečně a jednoznačně se tady jedná o zhoršení kvality života lidí, kteří jsou vážně nemocní, a je i v zájmu společnosti, aby se účinně léčili. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, toto skutečně je velmi zásadní a závažné téma. Nechci ho nikterak zlehčovat. Pravdou je, pokud se obecně podívám na výpadky léčivých přípravků, ty tu byly, jsou a budou. Bohužel. Je to věc, která je globálním problémem, to není problém pouze České republiky, projevuje se v celé Evropské unii. Ve Francii za posledních pět let se desetinásobně zvedl počet výpadků. Problém mají ve Španělsku, Portugalsku, Řecku, ale i samozřejmě v dalších státech, v Austrálii, v Kanadě. Problém je, že samozřejmě trh s léky je globalizovaný dnes a ty velké farmaceutické firmy, pokud mají výpadek ve výrobě, tak v zásadě se to často dotýká nejenom České republiky, ale celé řady států. A absolutně nejde stoprocentně tedy výpadkům zabránit. Jsou to klasické výrobní procesy, které probíhají v rámci těch fabrik, kde se ty léky , a pokud zkrátka dojde k tomu, že například má problém s nějakou dodávkou účinné látky, nějaké výrobní látky toho léku nebo dojde k nějakému problému v té konkrétní výrobě, tak zkrátka nahlásí výpadek a skutečně 65 procent výpadků léků v České republice je právě spojeno s výrobním nebo dodavatelským procesem. Je to věc, která je určitě velmi nepříjemná.

My se snažíme ji řešit tak, jak je to možné, pokud to tedy možné je. Víte možná, že mezi svátky byl zase problém s lékem Digoxin. To bylo medializované. Těch možností je několik, pokud tedy jsou k dispozici. Například v případě Digoxinu jsme to řešili tím, že jsme se dohodli s tím výrobcem, že doveze cizojazyčnou šarži léků ze Slovenska. Ostatně právě v případě tom, o kterém hovoříte, tedy Wellbutrin, tak také bylo 11. 1. dohodnuto, že bude dovezena cizojazyčná šarže Wellbutrinu, 2,5 tisíce balení. Do České republiky byla dovezena 25. 1. a v těchto dnech by měla být již dostupná pro lékárny. Tento dovoz té cizojazyčné šarže odpovídá přibližně třítýdenní spotřebě a nadále jednáme i s výrobcem o tom, že by dovezl další balení z jiných trhů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP