(17.30 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Takže to je to, co my můžeme dělat. My jednáme s výrobcem, snažíme se hledat, kde třeba v jiných státech - pokud ten výpadek není globální, a často bohužel je, že se dotýká třeba celé Evropy, že v celé Evropě ten lék není. A pokud se třeba týká pouze České republiky, tak se snažíme hledat, kde by byl na jiných trzích, aby výrobce dovezl cizojazyčnou šarži. Hledáme i možnosti, např. pokud nějaký lék má řekněme stejnou účinnou látku, abychom ho nechali dovézt také skrze výrobce ze zahraničí. Vypisujeme různé specifické léčebné programy a podobně. Ale je pravdou, že skutečně v tomto případě se problém týká celé Evropské unie, to není pouze Česká republika. A ta dostupnost je tedy problematická globálně. Takže snažíme se řešit tu věc velmi intenzivně ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Ty výpadky skutečně jsou bohužel relativně časté. Problém nastává, pokud ten lék je nenahraditelný, a v takovém případě tedy musíme to řešit tak, jak jsem zmínil.

Chystáme i určitou změnu legislativy v tomto směru, aby bylo snazší dovézt nějaký neregistrovaný léčivý přípravek z jiného členského státu, nastavit mu úhradu atd. Takže samozřejmě to je o regulaci reexportu. Pokud se dozvíme, že nějaký lék třeba vypadne, tak může Státní ústav pro kontrolu léčiv zakázat reexport. Tady ještě chystáme také změnu legislativy, aby i tato možnost byla možná více vymahatelná, protože často i distributoři, pokud mají nějaký lék, tak ho někdy i vyvezou do zahraničí a není v České republice.

Takže důvodů výpadků je celá řada, ale v tomto případě, jak říkám, vyjednali jsme to, že se dovezla cizojazyčná šarže, a budeme dále jednat s výrobcem o dalších možných řešeních. Tolik za mě. Děkuji. Ale skutečně to nepodceňuji, je to velmi závažná věc.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane ministře, za komplexní a uspokojivou odpověď. Snad ne ani další otázku, možná jenom prosbu. I jménem dotyčných pacientů bych moc poprosil o to, aby SÚKL v daném případě i kvalitně plnil svoji informační roli. To znamená, aby dostávali co nejvíce velmi konkrétních informací, jakým lékem lze třeba daný preparát nahradit, i od svých ošetřujících lékařů, případně psychiatrů. To, na co si pacienti ještě stěžovali, byla jakási beznaděj, že jim nikdo nebyl v nějakém rozumném čase schopen dát informaci, kdy ten preparát bude dostupný a jakým preparátem ho případně bez nějakých rizik pro své vlastní užívání mohou nahradit. Takže o tu dobrou informovanost směrem k pacientům bych je chtěl požádat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Určitě ano, já o tom se SÚKL komunikuji poměrně intenzivně. V tomto konkrétním případě jsme informovali i příslušné odborné společnosti, tedy Psychiatrickou odbornou společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně, s tím, že tento problém existuje, aby počítali s tím, že třeba by předepisovali i nějaká generika, která mají stejnou účinnou látku a jsou třeba neregistrovaná, z jiných států. I tato možnost existuje a distributor pak může ten lék dovézt. Takže jsme v kontaktu s odbornými společnostmi a mohu slíbit, že skutečně pro nás je to zásadní téma, obecně výpadky, nejenom v tomto případě. Snažíme se dělat maximum jak pro osvětu a informovanost, tak hlavně abychom léky pro české pacienty zajistili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka. Není přítomen, takže jeho interpelace propadá. Pan poslanec Dominik Feri stáhl svoji interpelaci, takže na řadě je paní poslankyně Pavla Golasowská na pana ministra Antonína Staňka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, mohl byste mi potvrdit nebo vyvrátit informaci, která se týká vaší návštěvy u pana prezidenta České republiky, kdy mělo jít o jakýsi výměnný obchod týkající se odvolání Jiřího Fajta z čela Národní galerie? Výměnou vám pan prezident údajně slibuje politickou podporu.

Od bývalého ministra kultury Daniela Hermana, se kterým jsem v minulém volebním období sdílela kancelář, mám informaci, že se na něho pan prezident snažil vyvíjet tlak, aby nejmenoval Jiřího Fajta do funkce generálního ředitele Národní galerie. Daniel Herman tehdy tento tlak ustál. Jsou tlaky ohledně odvolání Jiřího Fajta vyvíjeny i na vás? Nepromítá se negativní vztah mezi prezidentem a docentem Fajtem do vztahu mezi vámi a ředitelem Národní galerie, kterého máte právo jmenovat i odvolat bez udání důvodu?

Prosím vás, pane ministře, zda byste mi sdělil, zda předmětem jednání s panem prezidentem bylo nebo nebylo případné odvolání Jiřího Fajta. A pokud tedy ne, zda pan Jiří Fajt zůstane i nadále ve vedení Národní galerie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní poslankyně, já vám skutečně děkuji za vaši otázku a jsem rád, že během dnešních interpelací na ni vyšel čas, protože tady mohu zcela otevřeně a zcela jednoznačně říci to, co se snažím od okamžiku, kdy se tato spekulace objevila v tisku, odpovídat.

Velice mě mrzí, a opakuji to, velice mě mrzí, že moje dlouhodobě plánovaná schůzka s panem prezidentem, která měla za cíl pobavit se s panem prezidentem o jeho prioritách, resp. o jeho prioritě, kterou prezentoval i při svém vystoupení v Poslanecké sněmovně při schvalování státního rozpočtu, to jest péče o obnovu našich kulturních památek, takže jsme se bavili právě na téma osmi miliard korun, které se mi podařilo získat při jednání ve vládě na program podpory kulturního pokladu. Dále jsme s panem prezidentem hovořili o možné spolupráci Správy Pražského hradu a našich objektů. Dále jsme s panem prezidentem hovořili o podpoře velkých projektů výstavních, kde by mohl převzít záštitu. Musím potvrdit, že o panu Fajtovi opravdu řeč nebyla.

Co se týče jeho sporu s panem prezidentem ve věci profesury, to je mimo můj resort, a proto to nebylo ani předmětem jednání. A já chci říci, že všechny spiklenecké debaty, které se objevují v médiích, mají samozřejmě nějaký cíl. A je potřeba si říci, jaký. Já v tuto chvíli mám jisté směřování, ale určitě to není směrem k panu Fajtovi. V otázkách jmenování stejně jako odvolání ředitelů příspěvkových organizací totiž vždy budu postupovat tak, že o tom bude rozhodovat odborný orgán, odborný expertní orgán, který mi posoudí, zda jsou či nejsou u daného ředitele určité nedostatky. Příslušně se k tomu vyjádří příslušný odbor, který má pod sebou, protože já nemám přímo pod sebou pana generálního ředitele ani žádného jiného ředitele, jsou na to jednotliví náměstci. A instituci posuzuji vždy jako celek. V žádném případě to není pro mě politické téma. Na druhou stranu vám ale nemohu říci a nemohu potvrdit žádnému řediteli, že ve svých úřadech, ve svých funkcích zůstanou, protože skutečně vše se bude odvíjet od toho, jakým způsobem pracuje a jak pracuje. To si myslím, že je podstatné, padni komu padni.

Takže z tohoto pohledu téma Jiřího Fajta a jeho místa nebo jeho pozice generálního ředitele nebyla předmětem jednání s panem prezidentem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP