(15.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. V tuto chvíli je do rozpravy přihlášen pan poslanec Munzar jako první.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, vážení členové vlády. Na úvod možná začnu netradičně, protože bych chtěl vlastně poděkovat panu Raisovi za to, že se snaží napravit jednu nerovnost, která byla dána, že ve výlukách nebyly explicitně vyjmenovány jednotky v rodinných domech. Byla to chyba, že tam nebyly explicitně vyjmenovány. Našim občanům to způsobilo komplikace, i když smysl zákonodárce byl od začátku zřejmý. Bohužel ten výklad nebyl úplně ve prospěch našich občanů. Takže já to velmi vítám. Ale na základě toho chci ukázat jednu věc - že to ukazuje de facto na past určitých výjimek.

Pojďme se tedy na daň z nemovitosti podívat trochu obšírněji. Jaký má vlastně dneska charakter? Stát vybírá poplatek od našich občanů za to, že si na území naší země kupují nemovitost. Jiný charakter tato daň nemá. Je to vlastně podobné, jako kdybyste vybírali poplatek doma od svých dětí za to, že si v obýváku postavily stavebnici, kterou si ze svého kapesného koupily. Je to absurdní, ale přesně takový charakter má dneska daň z nabytí nemovitosti. Já to považuji za nejvíce absurdní daň v našem daňovém systému. Tím, že daň od roku 2016 platí kupující, ztratila veškeré zbytky logiky. Protože čím jiným dneska je tato daň než trestem, pokutou či penalizací, nazvěme to, jak chceme, za to, že si člověk kupuje nemovitost? Klasické bydlení by přece nemělo být luxusem jen pro ty nejbohatší.

Proto v podrobné rozpravě přijdu s návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitosti. A protože jsme to už jednou v tomto volebním období předkládali jako samostatný návrh zákona, tak v tom návrhu uvedu i variantní snížení, abychom alespoň trochu pomohli občanům, když si pořizují vlastní nemovitost.

Důvod, proč toto budu navrhovat za ODS, je následující. Jedná se - daň z nabytí nemovitosti - jednoznačně o dvojí zdanění. Stavitel odvedl DPH, kupující zaplatil daň z příjmu. Daň se tak vybírá z již jednou zdaněných peněz. To úplně normální není. Mimochodem zastánci často argumentují, protiargumentují DPH. Jenže jaká je přidaná hodnota pro hospodářství to, že soukromá osoba si kupuje nemovitost od jiné soukromé osoby? Novostavby jsou přece osvobozeny. Takže skutečně tato daň znamená jenom vybírání poplatku od kupujícího za to, že si může, chce koupit nemovitost.

V celé republice, zejména v Praze, ve středních Čechách, ale na celém území České republiky cena nemovitostí rapidně roste. Zrušením, či alespoň snížením této daně by se aspoň částečně ulevilo lidem, kteří si kupují vlastní nemovitost. Kromě toho, že roste cena nemovitostí, a to my vnímáme trh s bydlením velmi citlivě, tak roste i regulace poptávky od České národní banky. Všichni víme, že se zpřísnily hypotéky, zvyšuje se spoluúčast, zvyšují se nároky na toho, kdo si bere hypotéku. Takže dneska člověk, který si jde koupit nemovitost, musí mít naspořeno 20, či spíše 25 % na spoluúčast a další 4 % na daň. Jenom pro vaši představu - pro mladého člověka, který si musí koupit byt za 3 miliony, protože zakládá rodinu, tak ta daň je 120 000 Kč. Pro mladou rodinu je to několikaměsíční příjem. A podle mě ty peníze mladá rodina dokáže využít daleko lépe než zaplacením daně z nabytí nemovitosti, například na koupi kuchyňské linky, na rekonstrukci a podobně. Takže ty peníze se z ekonomiky nijak neztratí, ale naopak podnítí hospodářský růst.

Na dani se vybírá pouhé necelé 1 % z příjmu státního rozpočtu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 vláda předpokládá příjem 12,3 miliardy korun, což se může zdát na první pohled jako veliká částka, nicméně je to skutečně necelé procento příjmů. Takže pro stát je to částka minimální, ale pro zodpovědného člověka, jenž se snaží zabezpečit vlastní střechu nad hlavou, jsou to zbytečné výdaje navíc. Zrušením této daně nebo jejím snížením také nebude nijak ohrožena funkce státu, zatímco spoustě lidem její zrušení ulehčí život.

Ještě tady zmíním jednu věc, kterou jsem tady už říkal před rokem. Vzniká tady veliká nerovnost před zákonem, na kterou doplácejí běžní občané, protože již dnes existuje způsob, jak tuto daň neplatit, a to když neprodáváte nemovitost, ale prodáváte společnost, do které je vložena nemovitost jako základní jmění. Prodáváte společnost, tím se vyhýbáte zaplacení daně z nabytí nemovitosti. Takže na jednu stranu tu máme velké firmy, které si to dokážou přes své právníky zařídit, na druhou stranu tady máme běžného občana, který se chce postarat o své bydlení, zodpovědně přistupuje ke svému životu, chce zabezpečit bydlení pro svou rodinu, a toho trestáme čtyřmi procenty daně z nabytí nemovitosti navíc.

Když jsem tady hovořil o regulacích, tak dneska je tendence regulovat stranu poptávky, ČNB hypotéky a stát například reguluje poptávku po bydlení touto daní. Jenomže upřímně řečeno, regulací poptávky se nijak potřeba bydlení nezmenší. My vidíme ten problém na straně nabídky. A řešením tedy není, že se vyberou 4 % daně od každého, kdo si jde koupit nemovitost a vydělá si na to, a potom část peněz poslat nějakým způsobem pouze někomu vybranému pro bydlení pouze někoho vybraného. Tam vidíme, že problém je nedostatek bytů. Stávající stav vede k tomu, že lidé, kteří si chtěli pořídit vlastní nemovitost, vzhledem k cenám a menší dostupnosti hypoték budou vyhledávat spíše nájemní byty. A tam je ten samý problém. Nedostatek bytů. Nájmy v konečném důsledku porostou. A místo aby mladí lidé investovali do svého bydlení, budou muset platit za půjčení cizí nemovitosti, a tím si zúží ve svém životě prostor pro vlastní úspory na spoluúčast hypotéky a právě na tuto daň.

Podle mého názoru bychom měli podporovat vlastní snahu občanů o vlastní odpovědnost, kterou vlastnické bydlení přináší. A jednou z metod, která je velice rychlá a efektivní, státu to výrazně neublíží, je právě zrušení, nebo alespoň snížení této daně. Chtěl bych vás potom ve třetím čtení požádat o podporu tohoto našeho návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Další je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, nejdřív bych rád jenom krátce doplnil kolegu Munzara, který tady mluvil o možnosti, které využívají některé právnické osoby při prodeji celé právnické osoby. Tak podle informací od Ministerstva financí, kterou mám, považují takovou operaci, kde existuje fiktivní společnost za účelem pouze vlastnění jedné nemovitosti a jejího převodu, se to dá považovat jako obcházení zákona, takže pokud občané vědí o tom, že se něco takového stane a že se o tom dozví úřad, tak ten je schopen případně doměřit danou daň.

Kromě toho bych chtěl zmínit, že jako Piráti podporujeme navrženou novelu. Podpoříme ji. Navíc předkládáme dva pozměňovací návrhy, které mohou ještě zlepšit fungování této daně ve prospěch občanů České republiky a které bych nyní rád odůvodnil.

První se týká zavedení snížené sazby daně pro fyzické osoby, které nevlastní jinou nemovitost k bydlení. Tento návrh změny zákona má za úkol udělat vlastní bydlení více dostupným velké části populace. V době, kdy ČNB zvyšuje úrokovou míru a vytváří přísnější regulace v oblasti hypoték, se jeví možnost snížení daňového zatížení vlastního bydlení jako rozumné řešení. Dle doporučení ČNB by měl mít v tuto chvíli pro získání hypotéky žadatel k dispozici 20 % hodnoty. K tomu je nyní nutné také přičíst právě výši daně z nabytí nemovitosti, tedy 4 %, která se platí do tří měsíců od zápisu do katastru nemovitostí. Tento návrh přidává možnost využít snížené sazby daně z nabytí nemovitosti těm osobám, které kupují danou nemovitost pro své vlastní trvalé bydlení a zároveň žádnou jinou takovou nemovitost nevlastní.

Daný návrh je dle našich odhadů vhodnější než úplné zrušení této daně. V případě úplného zrušení daně z nabytí nemovitosti by kromě významného snížení příjmu státního rozpočtu o více než 12 miliard došlo také ke zvýšení spekulativního a investičního kapitálu na nemovitostním trhu, což by z makroekonomického hlediska v dlouhodobém horizontu znamenalo nežádoucí zvýšení cen nemovitostí, a tím i snížení dostupnosti vlastního bydlení. Pokud by mělo dojít k zrušení této daně, musela by se najít jiná regulace na trhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP