(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: To se souhlasem navrhovatele možné je, nicméně když si spočítáte, kdy musí zasednout výbor... Tak samozřejmě je to návrh, o kterém budeme hlasovat. Ale nejprve se tedy budeme zabývat návrhy na přikázání jednotlivým výborům. Otevírám podrobnou rozpravu. Nebo ne, pardon - jsme v prvním čtení. Budeme se zabývat návrhem na... s přednostním? Dám o tom hlasovat v závěru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že ne, pane předsedo. Jménem dvou klubů, ODS a KDU, vetuji to zkrácení na 21 dnů. Přijde mi to příliš rychlé. Myslím, že se předkladatelé mohli uspokojit se standardním zkrácením, které se nedá vetovat. To znamená o 30 na 30. Ale já to nenavrhuji, to musí navrhnout předkladatel.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mě mrzí, že ten návrh nebyl obecné rozpravě, pane kolego, ale... Ten první. Má-li někdo proti tomu nějakou zásadní námitku - prosím. Jako navrhovatele vás nechám vystoupit i mimo rozpravu.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pokusím se vyhovět a navrhuji zkrácení lhůty na 30 dní, abych vyhověl. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak to už je možné, lépe. Nyní - organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím, že by takový návrh padl. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 174, přihlášeno 176, pro 144, (proti nikdo), návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný jiný výbor k projednání, ptám se, zda je v plénu nějaký jiný návrh. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat pouze o návrhu, který zazněl, a to je na zkrácení lhůty pro druhé čtení o 30 dnů na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Pardon, prohlašuji hlasování za zmatečné, omylem jsem tu zmáčkl dva knoflíky najednou. Budeme hlasování opakovat.

 

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty pro druhé čtení. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 176, přihlášeno 176, pro 67, proti 6, tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy postupovat pro druhé čtení ve standardní lhůtě 60 dnů. Děkuji a končím prvé čtení tohoto tisku.

 

Otevírám další bod. Tím je

 

21.
Návrh poslance Karla Raise na vydání zákona,
kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
/sněmovní tisk 179/ - druhé čtení

Poprosím pana poslance Karla Raise, aby svůj návrh uvedl.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. V zákoně se navrhuje osvobodit první úplatný převod bytu v rodinném domě od daně z nabytí nemovitých věcí. Dosavadní osvobození v zákoně se vztahují mj. na první úplatné nabytí rodinného domu nebo bytu v bytovém domě, nikoliv však v rodinném domě. Rodinný dům pak může mít podle předpisu nejvýše tři byty. Uvedený návrh, kterým vlastně trošku nahrazujeme tu nespravedlnost, která byla v usnesení, nebo která je v zákonném opatření Senátu, tak tím se snažíme v podstatě vyrovnat tu nespravedlnost. S obdobným návrhem, s jakým tady přistupuji, vlastně v minulém volebním období přišel pan ministr financí Andrej Babiš, ale Sněmovna o něm do voleb nerozhodla. Myslím si, že to je jádro toho problému, a jsem připraven o tom diskutovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisky 179/2 a 179/3. A teď poprosím pana zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Romana Onderku, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já bych jenom doplnil kolegu Raise, že cílem navrhovaného rozšíření osvobození je zachovat toto osvobození pouze na případy nových staveb určených k bydlení. Současně se však navrhuje zachovat shodné zákonné podmínky pro možnost uplatnění osvobození, tj. za předpokladu, že k nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě dojde v době pěti let ode dne dokončení nebo započetí užívané jednotky.

Považuji tento návrh jako technickou normu, která by měla být bezproblémově přijata, a podle toho i vypadalo projednání v rozpočtovém výboru, kde jsme s ním vyjádřili souhlas. Jako zpravodaj doporučuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD podporuje tento návrh zákona, který zpřesňuje upuštění vybírání daně z nabytí nemovitostí tak, aby se jasně vztahovalo i na bytové jednotky v rodinných domech. Já bych připomněl, že nemovitosti lidé kupují za zdaněné peníze a následně platí dál daň z nemovitosti. To je dost daní na to, abychom alespoň nějakou zrušili.

Čeká nás hospodářské zpomalení a ekonomická recese. Těmto cyklickým jevům se nedá sice zabránit, ale lze jejich dopady mírnit. Mimo jiné i tím, že lidem a firmám zlevníme život a minimálně budeme ekonomiku škrtit daněmi a byrokracií. V tomto směru by bylo správným krokem rovnou zrušení projednávané daně. Je lepší celou tuto daň zrušit než slovíčkařit o výjimkách.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka, pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom reakce na předřečníka. Prosím, aby to nebylo vykládáno jako snaha o zvýšení daně z nemovitosti. To opravdu nemám v úmyslu. Koneckonců je to v kompetenci obcí v koeficientu 1 až 5. Ale pokud se bavíme o tom, o čem mluvil můj předřečník, tedy o fiskálních impulsech, které by zvyšovaly šanci na hospodářský růst, tak je bez jakýchkoliv pochybností pravda, že se vyplatí zvyšovat daně majetkové a snižovat daně z příjmu, které trestají výkon. To tak prostě je.

Do jaké míry to je politicky průchodné, do jaké míry je to dobře nebo špatně, to je věc jiné diskuse. Ale pokud se bavíme o daních nebo o odvodech, které mají stimulovat hospodářský růst, tak jsou to nepochybně daně, které jsou vázány na pracovní místo, které jsou vázány na výkon. Je-li trestán výkon 50% zdaněním, tak je méně motivován. A daleko méně jsou to daně majetkové. To jenom prostě cituji výuku druhého ročníku Vysoké školy ekonomické. Nic jiného. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP