(15.40 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Takže jednak bychom ten stát v uvozovkách nějakým způsobem nepoškodili, co se týče dramatického výpadku inkasa daně z nabytí nemovitosti, a zároveň bychom odstranili jednu nadbytečnou daň, a co navíc, ušetřili bychom řadu úředníků Finanční správy, kteří dneska tuto daň musí spravovat, a paní ministryně by hned mohla ty první státní úředníky, které nově teď slibuje, propustit, tak by měla prostor zrovna ve Finanční správě právě ty úředníky, kteří se dneska starají o daň z nabytí nemovitosti. Protože jak říkám, náklady na správu této daně versus příjmy, inkaso do státního rozpočtu také pro tuto daň to příliš pozitivní poměr není. To je jeden ten důvod, proč velmi podporuji, abychom nešli cestou výjimek, ale zrušili daň z nabytí nemovitosti jako takovou.

Druhý důvod je samozřejmě situace na trhu s nemovitostmi. Asi se shodneme, že nenajdeme jiné aktivum nebo jiný cenový index, který by v posledních letech tak dramaticky rostl a měl opravdu zásadní a výrazné dopady do společnosti. Dneska si pořídit vlastní bydlení je neskonale horší díky situaci na trhu nemovitostí, než bylo ještě před pár lety. Pro řadu poměrně velkých skupin našich spoluobčanů se stává vlastnické bydlení zkrátka nedostupné z důvodu toho, jakým způsobem se trh nemovitostí vyvíjí. Ten trh se vyvíjí špatně, resp. ceny dramaticky rostou, protože je dramatický převis poptávky nad nabídkou. To je myslím celkem jasné. V České republice se zkrátka málo staví. To je dáno jednak velmi složitým stavebním řízením, v jehož složitosti se pohybujeme opravdu na chvostu vyspělých zemí a jsme na úrovni zemí rozvojových. Víme, že to je problém dlouholetý, a přesto jsme nedokázali v tomto směru něco udělat.

Samozřejmě k tomu přispívá i řada regulací na té místní úrovni, kde různé aktivistické skupiny zkrátka, než aby se stavělo, tak jakoukoliv výstavbu zablokují. Když k tomu přidáme poměrně levnou cenu peněz, to znamená velmi nízké úrokové sazby, kterými Česká národní banka, ale i banky ve světě zlevnily v uplynulých letech na základě krize peníze, tak to samozřejmě namotivovalo naše spoluobčany k tomu, aby si vzali větší objem hypoték, a když si spočítáme, že roste cena nemovitostí a klesá cena peněz, roste objem hypoték, tak je jasné, že to muselo vytvořit situaci, která vede k výraznému nárůstu cen nemovitostí, což vede k tomu, že dneska si novou nemovitost mohou spíše dovolit investoři, kteří kupují třetí, čtvrtou nemovitost, protože na to mají. Ne že by si mohli dovolit novou nemovitost zástupci nějaké střední třídy a začínající rodiny. Čili ten převis poptávky nad nabídkou je samozřejmě dlouhodobý problém. Ten tady nevyřešíme od stolu. To se musí dramaticky zjednodušit stavební řízení. Dramaticky se musí liberalizovat územní plánování. Něco se musí stát i s měnovou politikou, která se má dostat postupem času do normální situace. Ale nemáme žádný nástroj, kterým bychom tu situaci dokázali řešit okamžitě.

Proto si myslím, že je velmi rychlým a dílčím řešením, dílčí pomocí, která samozřejmě nevyřeší ten strukturální problém nedostatku nemovitostí a jejich vysokých cen, tak alespoň dílčím způsobem můžeme pomoci těm méně bohatým, těm zástupcům střední třídy, pořídit si vlastní bydlení, když alespoň stát při takovéto situaci, při takovýchto cenách nemovitostí alespoň odpustí těm, co si je kupují, daň, kterou dneska vybírá. A jak tady opakovaně zaznělo, je to několikanásobné zdanění, protože ti, co si kupovali nemovitost, nejdříve na ni museli vydělat a zaplatili daň z příjmu. Ta nemovitost se musela postavit, čili zaplatily se daně za stavební materiál atd. atd. Stát si na peníze z té stavby nemovitosti sáhl už několikrát a chce si na ně sáhnout zbytečně ještě z titulu daně z nabytí nemovitosti, což dál prodražuje už tak dramaticky drahé nemovitosti v České republice.

Takže velmi apeluji na Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila tento návrh. Je to svým způsobem sociální opatření, které má alespoň dílčím způsobem pomoci lidem dostat se k dostupnosti vlastnického bydlení, které podle mého názoru kultivuje vůbec vlastnické bydlení jako takové, kultivuje vztah člověka k majetku a k tomu, co ho obklopuje.

Jak už jsem říkal, já také nemám rád výjimky v zákonech. Já bych také byl velmi rád, kdyby byla zrušena celá daň z nabytí nemovitosti jako taková. My jsme se o to několikrát pokoušeli. Toto je pokus další. Věřím, že třeba nalezneme teď u vás více hlasů. Nicméně pro jistotu, i kdybych vás svým výstupem teď nepřesvědčil, tak si dovoluji načíst - v podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňujícímu návrhu, který jsem podal a který by odpouštěl daň z nabytí nemovitosti alespoň těm lidem, kteří si nemovitost určenou k bydlení kupují poprvé. To znamená, že by to zasáhlo zejména mladé rodiny a mladé páry, které si kupují první nemovitost, a každá koruna, kterou při této koupi ušetří, je pro ně samozřejmě zcela zásadně důležitá a povede k tomu, zda si vůbec budou moci to vlastnické bydlení dovolit, nebo přispěje k tomu, že vedle té dramatické ceny nemovitostí, které dneska máme, ušetří alespoň na nějaké vybavení toho bytu.

Takže já přicházím s pozměňujícím návrhem, který osvobozuje od daně z nabytí nemovitosti lidi, kteří si pořizují první vlastnické bydlení určené... první vlastnictví nemovitosti určené pro bydlení. Myslím si, že je to, byť je to výjimka v tom zákoně, tak si myslím, že tím pomůžeme velké skupině zejména mladých párů a mladých rodin, které budeme motivovat k tomu a umožníme jim, aby si pořídily v životě svůj první dům nebo svůj první byt. Takže vás poprosím alespoň o podporu tohoto mého pozměňujícího návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Skopečkovi. Ještě mám přihlášku k faktické poznámce pana poslance Vojtěcha Munzara. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já chci ještě zareagovat na pana poslance Martínka, který tady reagoval mou první faktickou poznámku. Jsem rád, že jsme se shodli, že zákonem nemůžeme popsat každou životní situaci. Proto se vracím k tomu, proč jsem tady vystoupil. Protože vy skutečně jste tam napsali, že vám to přijde vhodnější, takové výjimky, než prosté zrušení z nabytí nemovitosti. Jsem rád, že se shodneme, že zákonem nemůžeme popsat všechno. Takže já to vidím, ten váš návrh, spíš jako nějaký dílčí krok, ale za vhodnější považuji návrh na zrušení z nabytí nemovitosti, protože skutečně těmi výjimkami nemůžeme popsat všechno, a pak budeme v situaci, kterou tady řeší pan poslanec Rais, že něco explicitně, nebylo napsáno, tak se to musí napravovat a doplňovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A ještě faktická poznámka pana poslance Martínka. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já určitě proti zrušení nic nemám, pokud by ale byl zajištěn ten regulační prvek z toho makroekonomického pohledu, jak jsem říkal, protože se doopravdy obávám, že investoři, spekulanti začnou ve větším nakupovat a de facto pro lidi se poté ještě více zvýší cena nemovitostí, i když žádnou daň poté platit nebudou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě kolega Munzar s faktickou poznámkou. Třeba se mi podaří... Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já si myslím, že zrušení daně z nemovitosti je právě opatřením pro normální lidi, nikoliv pro investory, protože investoři samozřejmě většinou ta 4 % mají. Pro ně to není někdy tak zásadní problém. Otázkou je, jestli jim vyjde příjem z nějakých nájmů a jejich investice, nějaká návratnost, jestli jim vyjde nad deset let, pod deset let. Jak jim to vyjde. Ale myslím si, že právě ta daň z nabytí nemovitosti není regulací vůči investorům, ale je to zábrana vůči normálním lidem, aby si pořídili vlastní nemovitost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ptám se, jestli ještě někdo do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné, pokud ovšem zástupce navrhovatelů a zpravodaj nemají zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Pan kolega Rais se zatím nehlásí k závěrečnému slovu, pan zpravodaj také ne. Takže můžeme začít rozpravu podrobnou a tam je kolega Munzar první přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP