(16.50 hodin)
(pokračuje Feri)

Samozřejmě také volám, a i u předchozích novel jsem volal, po uvážlivé práci ve výboru, o uvážlivém zvažování dopadů zostřování trestní represe, ale myslím, že jsme toho skutečně schopni, je tu poměrně široká shoda na tom, že se tím máme zabývat. Jistě nám k ruce bude mnoho zástupců odborné veřejnosti. Zvládli jsme odstranit vady u mnohem problematičtějšího materiálu, nebo u materiálu, který byl stižen mnohem zásadnějšími vadami. Jestli si vzpomínáte na maření spravedlnosti, to jsme zvládli umnými zásahy vylepšit, odstranit nedostatky. Myslím, že ty namítané nedostatky zvládneme odstranit i tady.

Děkuji paní navrhovatelce i paní zpravodajce za to, že nastínily nějaké ideové východisko. A prosím, propusťme tento návrh po možná už více než půl roce do výborů. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Dominiku Ferimu. Nyní pan poslanec Tomáš Kohoutek, připraví se paní kolegyně Šafránková a potom kolega Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, zaznělo tady hodně teorie, já bych rád uvedl trochu praxe a zdravého selského rozumu a pohled na to, co se děje v naší společnosti skutečně.

Jsem z města Děčín v Ústeckém kraji. Ústecký kraj není jenom město Most, jak teď všichni určitě znáte, ale i město Děčín. A bohužel v našem městě se udál nešťastný případ týraného psa Ronyho. Dovolím si ocitovat text z jednoho deníku, abych vám přiblížil, jaká je realita. "Za kruté týrání psa dostal muž vězení. Nutné obraně soud neuvěřil." Je to článek z 1. února roku 2019 na iDNES. "Místo podmínky, kterou navrhovala obžaloba, dostal u děčínského soudu Ondrej Hován za brutální týrání psa 21 měsíců natvrdo. Zda si je i odsedí, zatím není jisté. Muž se proti nepodmínečnému trestu na místě odvolal."

Úvodem bych chtěl poděkovat a smeknout před soudkyní okresního soudu v Děčíně, že našla tolik odvahy, že si i při současné platné právní úpravě dovolila, byť zatím nepravomocně, udělit nepodmíněný trest odnětí svobody. Řeknete si, proč takto reaguji na rozhodnutí soudu? No proto, že bohužel dosavadní platná právní úprava, konkrétně § 302 odst. 2 písm. b) říká, že odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví nebo smrt. Tento konkrétní skutek, který byl spáchán v mém rodném městě Děčíně, byl popsán tak, že obžalovaný muž podle soudu ani ne ročního křížence labradorského retrívra surově a opakované bil, čímž mu způsobil trvalé následky. Pes Rony nevidí a má potíže s příjmem potravy. Psa musel mlátit a kopat, pes měl také rozříznuté ucho, zlomenou vrchní čelist a roztříštěnou spodní čelist. Pokud vás to zajímá blíže, dejte si do Googlu týraný pes Rony, dovíte se více.

Bohužel při současné platné právní úpravě se nemůžu ani divit a nemůžu vyčíst nic státnímu zástupci, že navrhl pouze podmíněný trest, neboť současná skutková podstata tohoto činu spadá do sazby šest měsíců až tři léta. Každý vystudovaný právník ví, že pakliže jste v trestní sazbě do tří let, je prakticky nemožné, abyste dotyčného, pokud tam nejsou zvlášť závažné přitěžující okolnosti, odsoudili na nepodmíněný trest odnětí svobody.

Jestli vám přijde normální, že někdo v dnešní době při současné platné právní úpravě zabije psa nebo ho zmrzačí tak, že je bez nohou, nevidí, a dostane podmínku - mně to bohužel patřičné nepřipadá. Nevidím rozdíl v tom, když někdo zmrzačí anebo zabije psa, kočku nebo člověka. Pro mě je to stejné. Myslím si, že možná je to ještě horší, protože ten člověk může vstát, může se bránit, může jít na policii, může podat trestní oznámení. Nebo si to, jak jsme byli svědky i v této ctihodné Sněmovně, někteří chtějí vyřídit venku. Ale když někdo zmrzačí psa, tak ten pes má jedinou možnost, jak se bránit nebo dočkat nějaké spravedlnosti: že se najdou dobří lidé, kteří na to upozorní, a stát to začne řešit.

Tudíž se domnívám, že je jednoznačně nutné pustit tento zákon do druhého čtení. Můžeme doladit detaily, ale myslím si, že společnost a vývoj společnosti je takový, že je potřeba s tím něco dělat. Proto vám moc děkuju za podporu a budu se těšit na další spolupráci. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Kohoutkovi. Kolegyně Šafránková ještě chviličku posečká. Mám tady faktickou poznámku pana poslance Jana Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, já bych chtěl reagovat na předchozí debatu a také bych se přimlouval za zdravý rozum a určitou opatrnost. A samozřejmě ve výborech pak je možné o těchto věcech jednat a řekněme ten zdravý rozum do věci se pokusit vnést.

My jsme tady možná zatím nezmínili jednu docela významnou věc, která vlastně také s touto tematikou souvisí. Každé jaro nebo každé období mezi jarem a létem dochází k sečím luk a tam pod sekačkami zahyne velké množství mláďat, která se právě narodila. A to by se vlastně také mohlo kvalifikovat jako týrání zvířat a ti, kteří to dělali, by mohli být vystaveni při aktivistickém přístupu k aplikaci toho zákona sankcím. Přitom oni provádějí svoji činnost, klidně si to dovolím říci, ve veřejném zájmu.

My se snažíme tuhle věc řešit. Seznámili jsme se s peticí Stop sečení srnčat! na podvýboru pro životní prostředí. Chystáme kulatý stůl k tomuhle tématu na 2. dubna. A jsem si jist, že autoři toho návrhu tuhle věc tam nikterak ošetřenu nemají. Takže možná by stálo za to posečkat a věnovat se projednávání ve výborech delší dobu, nežli bývá obvyklé, tak abychom mohli i tyhle věci nějak zohlednit a nevystavovali zemědělce zbytečnému nebezpečí toho, aby byli trestně stíháni za to, co konají třeba nevědomky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Šafránková, připraví se pan kolega Marek Benda. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem ráda, že naše hnutí SPD je spolupředkladatelem tohoto návrhu zákona, který zásadně zpřísňuje tresty za týrání zvířat a je proti množírnám. Úroveň a vyspělost společnosti se do velké míry pozná podle toho, jak přistupuje na obecné i konkrétní úrovni ke svým slabším a bezbranným členům, jedincům, k dětem, nemocným, zdravotně hendikepovaným a v neposlední řadě i ke zvířatům. Nejde jen o to, že se náš právní řád dívá (na zvíře) jako na věc, ale zejména o to, jak poté ke zvířatům přistupuje společnost. Protože i v tomto případě platí stará dobrá zásada, že právo je minimem morálky, což zde konkrétně znamená zejména to, že psaný zákon dává společnosti signál, co je přijatelné, co je tolerovatelné a co nikoliv.

Není pochyb o tom, že zvířata jsou živými tvory, schopnými pociťovat například bolest a utrpení. Občanský zákoník již uznává zvíře jakožto smysly nadané. A je neudržitelné a neobhajitelné, aby toto působení bolesti, ať už se děje jakýmkoli způsobem, právní řád toleroval, jestliže o něm ví. A nejde jen o přímé násilí a fyzické týrání, ale o jakékoli zneužívání zvířete, nedostatečnou péči, nevhodné životní podmínky apod. Není snad pochyb o tom, že právní ochrana zvířat má být z výše uvedených důvodů vyšší než například u ochrany majetku. Relativně nový fenomén tzv. množíren zcela naplňuje institut nevhodných podmínek chovu, který může zvířatům způsobovat bolest a trýzeň, ačkoliv sám o sobě ještě nemusí naplňovat všechny znaky skutkové podstaty trestného činu týrání zvířat. Nemluvě o tom, že způsoby chovu a metody tzv. křížení v těchto množírnách zakládají již mnohokrát potvrzené riziko narození jedinců s vrozenými vadami a nemocemi, a to v masovém měřítku, což je samozřejmě doprovázeno dalším utrpením těchto živých tvorů. Vše toto je často doprovázeno i falšováním veterinární dokumentace, a to s jediným cílem: maximalizace zisku provozovatelů těchto zařízení, která je z našeho pohledu zcela nepřijatelná. Proto stát prostřednictvím volených zástupců musí na tuto situaci reagovat a proto i klub SPD tuto novelu trestního zákoníku plně podporuje. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP