(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šafránkové za její vystoupení a slova se ujme pan kolega Marek Benda. Připraví se pan kolega Holomčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážená paní navrhovatelko, vážené dámy, vážení pánové, po tom seriálu souhlasných potlesků, jak je správné chránit zvířátka před týráním, se já přece jenom připojím s pár poznámkami, proč si myslím, že ten návrh zákona, který je nám předkládán, má jisté nedostatky. A tím prosím v žádném případě neříkám, že bych schvaloval týrání zvířat, že bych schvaloval chov zvířat v nevhodných chovech. Dokonce jsme to byli my, kteří jsme tady před těmi šesti lety do občanského zákoníku po dlouhé veřejné diskusi vložili, že zvíře není věc a zachází se s ním nikoli jako s věcí, ale má zvýšenou míru ochrany. S tím vším já prosím souhlasím. Myslím si, že týrat zvířata je opravdu něco hnusného, co ukazuje na jistou zvrácenost člověka, a má být potrestán.

Přesto to, co je nám tady předkládáno, není tak jakoby jenom jednoduchoučké - týrání zvířat a budeme trestat týrání zvířat. Je to celková změna trestního kodexu, která směřuje k výrazně zvýšené takzvaně ochraně zvířat, k výraznému zvýšení trestů ve všech oblastech, které se nějakým způsobem dotýkají zvířete. Já bych normálně snad ani nevyběhl, znáte mě, že jako takovéhle věci celkem mě nechávají klidným, kdybyste tam zase nedali ty rybáře.

Já jsem pečlivý rybář. Jsem na to opatrný. A jakmile mi začnete zvedat tresty u rybářství, tak okamžitě zvyšuji pozornost a říkám: A proč to tam dáváte? Proč dáváte takové věci, že pokud někdo pytlačí, pytláctví posunete ve druhém odstavci na dva roky až osm let? To jsou nejzávažnější trestné činy. Osm let je prosím... Jako za pohlavní zneužití není osm let. Za znásilnění v prvním odstavci není osm let. A tady řekneme, že za pytláctví ve větším rozsahu řekneme dva roky až osm let. Samozřejmě to má nějaké další dopady, jako například, jakmile tam dávám takovéhle sazby, tak můžu nasazovat různé zpravodajské techniky a další věci. A to jenom ukazuji na jisté drobnosti. Samozřejmě u těch ryb, kde už jsem vždycky protestoval proti tomu, že neoprávněně uloví rybu, nebo ji ukryje, bude potrestán dnes na dva roky. Nově se říká šest měsíců až tři léta. Já vím, že je třeba ryby chránit, ale představa trestu šest měsíců až tři roky se mi zdá neúměrně - neúměrně - vysoká.

To samé se ale obávám, a dokonce si vůbec nejsem jistý, jestli je to domýšleno, jestli to prostě píšou lidé, a proto mi na tom vadí, že to není vládní novela a že vládní legislativa to evidentně tak jako pustila, nechceme 86 poslanců urazit, tak napíšeme několik velmi nekonkrétních poznámeček. Ale jsou tam i ty další věci. Šíření nakažlivé nemoci zvířat. Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin. Dobře víme, v jakém rozsahu se to dneska odehrává, že se vždycky objeví někde nějaký chov a teď jako věděl to, snažil se to skrýt, nesnažil se to skrýt, úmyslně prodal... A zase jenom zvyšujeme bez jakékoli veřejné diskuse, jestli je to tak správně, nebo to tak správně není. Mnohdy je to součástí nějakých konkurenčních bojů. A když jsme měli nemoc šílených krav, tak potom přišla nemoc ptačí chřipky a potom přišlo tohle a tamhleto a vždycky se musely chudáci celé chovy vybít a vylikvidovat. A zase jenom tak, aniž by to v té důvodové zprávě bylo příliš zdůvodněno, jenom se řekne, když už chráníme zvířátka, tak to tady prostě zvedneme z šesti měsíců až tři léta, na jeden rok až pět let. A tak dál, a tak dál, a tak dál.

Prostě mám pocit, že se nad tím návrhem... textově je to taky samozřejmě sporné, protože § 77a Zákaz držení a chovu zvířat v úvodním návětí je v množném čísle, náhle pak v konkrétních paragrafech "Soud může uložit trest zákazu držení a chovu zvířete". Já předpokládám, že to je jenom překlep, že se chtělo zvířat, nebo jestli může uložit zákaz chovu konkrétního zvířete, konkrétního psa, pak samozřejmě bude záviset na tom, jestli je takové porušení zákazu... A takovéhle věci. Prostě mám dojem, že jsme si malilinko obešli vládní legislativu a že to není nejšťastnější, že nám tady prostě pak chybí ta připomínková řízení a chybí nám věci, které má řešit vládní legislativa.

Poslední poznámka se týká § 302a. Jedna je - týrání zvířat. Ale 302a je Chov zvířat v nevhodných podmínkách. "Kdo chová větší množství zvířat v nevhodných podmínkách, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo zákazem držení a chovu zvířat." Co se tím přesně myslí? Víme dobře dnes, jak široké diskuse se vedou o tom, co jsou to klecové chovy, kolik musí mít slepice místa, jestli musí mít sluníčko, nebo umělé sluníčko. Ale to se týká všech možných dalších druhů zvířat. Některé věci z toho zakazujeme. To je pravda, že někdy řekneme, ale minimálně by tady měla být jasná, že chová v rozporu s právními předpisy. Protože máme celou řadu aktivistů v zelené oblasti, kteří říkají, no toto chování zvířete už je naprosto nevhodné, toto chování zvířete by mělo být upraveno jinak, tam by mělo mít víc místa. Ale přesto k tomu ta společnost z různých důvodů, mnohdy finančních, že na to prostě nejsou peníze, aby se to ze dne na den upravilo, ale ještě nedospěla. V okamžiku, kdy tam zase dáme takhle nešťastné a vágní "nevhodné" podmínky, tak se obávám, že to bude jenom součástí... a při uvědomění toho, že máme trestní odpovědnost právnických osob a řadu dalších otázek, že se z toho stanou jenom velké právnické bitvy, které povedou ke konkurenčnímu bojování.

Byl bych velmi opatrný. Nenamítám nic proti tomu, abychom se zabývali týráním zvířat. Ale mám pocit, že všechny ty pokusy se rozmáchnout nad týrání zvířat ještě k úpravě dalších paragrafů mi připadají nevhodné a nešťastné, včetně nepřekažení trestného činu. Včetně nepřekažení trestného činu, do kterého zase vkládáme chov zvířat v nevhodných podmínkách. A tady budeme říkat, ten, kdo ho neudal... Ono nepřekažení trestného činu je samo o sobě velmi sporné, je stíháno velmi málokdy, používá se jenom u těch nejpřísnějších trestných činů. A budeme říkat, ten, kdo ho neudal, nebo ten, kdo dokonce z Ministerstva na to jenom tiše dohlížel a díval se, jak my zelení aktivisté jsme chtěli už dávno spravit ten chov oveček, ale ještě se nám to nepodařilo, ale teď už máme a teď ho odstíháme včetně toho nepřekažení.

Takže já nenavrhuji v tuto chvíli zamítnutí, protože myslím, že by v této Sněmovně nemělo šanci projít. Myslím, že přepracovat se to dá stejně na půdě ústavněprávního výboru, (nesroz.) navrhovateli, resp. nevěřím moc tomu, že by navrhovatelé sami něco zásadním způsobem přepracovali. Takže nebudu navrhovat nic. Budu souhlasit s návrhem paní poslankyně Válkové, abychom propustili do ústavněprávního výboru. Navrhnu prodloužení lhůty na projednání o 20 dnů, abychom na to měli dostatek času. A jenom říkám, že pevně doufám, že až to projde ústavněprávním výborem, že vám sem přijde mnohem stručnější a útlejší materiál, který bude řešit ten skutečný problém, a ne spoustu dalších problémů, které se na něj tzv. nabalily možná i v dobré víře. To já nikomu nepřičítám, že by si dostatečně uvědomoval, co se tím vším může udělat. Ale proto mi chybí tam ta oponentura Legislativní rady vlády a oponentura ostatních resortů.

Děkuji za pozornost. (Tleská několik pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou bude reagovat pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP