(18.10 hodin)
(pokračuje Kupka)

Já si fungování Nejvyššího kontrolní úřadu vážím. Dokonce bych si troufl říct, že významně víc než podle vyjádření současný předseda vláda. Také se snažím podrobně studovat závěry NKÚ jako člen kontrolního výboru a moje poznámka vůbec nesměřuje proti NKÚ jako instituci. Ani ten postoj ne. Směřuje ale za to, abychom zachovali to současné uspořádání jednotlivých oblastí, které mají instituce na starosti, abychom nezasahovali tam, kam opravdu máme zasahovat jen velmi citlivě v případě nejvyšší nouze nebo nejvyšší potřeby. Ale tady se pouštíme do kroku, který není podložený správnou a podrobnou analýzou toho, zda takový krok je potřeba. A pokud máme opravdu vynakládat významné finanční prostředky, pouštět se do změny Ústavy a do změny zákonů, pak to takovou analýzu vyžaduje.

Minule také zaznělo, že protože je prostě nedostatek času, a tím trpí všechny samosprávy, všechny instituce, tak i ony kontroly musejí mít a mají mít svůj řád. Všechny ty změny, které máme na stole, ale nepřinášejí zároveň škrtnutí celé řady opakovaných kontrol a zavedení nějakého rozumného řádu do toho, jakým způsobem jsou pak v mnoha triplicitách kontrolovány jednotlivé instituce. Tedy jenom rozšiřují pravomoci, ale neřeší způsob, jak systém kontrol zefektivnit.

Dovolím si proto navrhnout na základě všech těch předložených argumentů zamítnutí všech tří návrhů, jak o nich teď vedeme sloučenou debatu. Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zaznamenal jsem návrh na zamítnutí všech tří bodů, kterými se nyní zabýváme ve sloučené obecné rozpravě.

Než budeme pokračovat faktickými poznámkami, tak vás seznámím se dvěma omluvami. Pan poslanec Radim Fiala se omlouvá od 17.30 do konce jednací doby z pracovních důvodů, paní poslankyně Monika Červíčková se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny v době mezi 18. a 19. hodinou.

S faktickými poznámkami vystoupí pan poslanec Valenta, po něm pan poslanec Fridrich. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem původně vystupovat vůbec nechtěl, ale trošku mě nadzvedlo ze židle vystoupení mého regionálního kolegy pana Baxy, který tady hovořil z titulu dlouholetého primátora města Plzně o tom, jak by NKÚ neměl rozhodovat o tom, jestli město poskytne 200 milionů například na činnost souboru divadla. To si myslím, že asi taky ne. Ale NKÚ by se měl velice dobře podívat na podnikatelské prostředí ve městě Plzni, které je úzce propojeno s politickými strukturami ve stejném městě, a to pod dlouholetou vládou ODS. A myslím si, že tohle už je nezbytné.

Když dám konkrétní příklad, a nebudu chodit od toho divadla daleko, tak u nové budovy plzeňského divadla byly účtovány vícepráce ve výši 21 milionů korun. Zastupitelé ODS byli pro proplacení, zastupitelé ČSSD, kteří byli v koalici, byli proti proplacení. A teď by bylo třeba, aby NKÚ alespoň svým rozhodnutím řekl, co je v pořádku. A to si myslím, že by bylo OK, protože Plzeň, a nebudu se opakovat, je dlouhodobě známá tím, že politické elity města jdou na ruku některým podnikatelům. A nebudu jmenovat kterým. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Po faktické poznámce pana poslance Fridricha vystoupí s faktickými poznámkami páni poslanci Adamec, Klaus, Baxa - v tomto pořadí. Pan poslanec Fridrich a jeho faktická poznámka. Ne, takže pan poslanec Fridrich nebude vystupovat s faktickou poznámkou. Pan poslanec Adamec je na řadě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, to je přesně důvod, co by NKÚ posuzovat neměl, jako tohle v Plzni. To, jestli tam máte nějaké problémy v zastupitelstvu a máte pocit, že jsou tam nějaké vazby, nějaká mafiánská spojení, na to máme jiné orgány. To je potřeba si takhle říct.

Ale já jsem chtěl říct něco jiného. Já to tady přirovnám k situaci, která tady byla před lety, kdy města dříve byla fyzickými osobami a platilo pro ně vlastně to, že co nebylo zákonem zakázáno, bylo povoleno. Vstupem do Evropské unie jsme museli přijmout zákon, kdy se z obcí a měst staly veřejné korporace, a tím se sem vloudilo evropské právo. A kdo jste tady byli v minulém období, tak tady byl zoufalý pokus poslanců a vůbec všech zákonodárců obejít prostě cenu obvyklou. Co cena obvyklá udělala nešťastných lidí, kteří se angažovali ve veřejné sféře, kolik bylo trestních oznámení. Mně to připadá v tuto chvíli podobné, protože my chceme pustit NKÚ do něčeho a nevíme v tuhle chvíli do čeho. Já bych to bral tak, kdyby návrh zákona byl jasný a říkal to, co NKÚ může a co nesmí, kdyby tam byl ten návod, jak to mají dělat, co můžou kontrolovat a co kontrolovat naopak nesmějí. Tak se o tom bavme. Ale to tam není a my tady podstupujeme další riziko, že spustíme prostě lavinu dalších záležitostí, na které tady pak budeme smutně koukat, a zase z toho budou různé kauzy. Já chápu, že NKÚ přímo není ten oznamovatel orgánům činným v trestním řízení, nebo respektive on nevykonává tresty, ale podává to dál. To teprve potom přijde. A pak se začneme všichni divit, co se vlastně posuzovalo, a po letech těm zastupitelům, kteří budou vláčeni v médiích, pošpiněni všude, budou vlečeni v poutech, tak jak se to stalo v Peci, aby byli propuštěni, pak budeme říkat: sorry, my jsme se spletli! Tak važme slova a podpořme zamítnutí!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Klaus s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jsem chtěl zareagovat na pana poslance Valentu vaším prostřednictvím. Já mám Plzeň hrozně rád, teď už počítám minuty, až na ni půjdu, až to skončí. Polovina naší rodiny je z Plzně, zbytek od Nepomuku. Ale často se tady stane, že pan poslanec Dolínek nebo někdo takový začne něco říkat o Praze a tady si poslanci něco začnou přehazovat. Řada z vás se zdvihne a řekne: pražské problémy si řešte někde jinde. Ještě víc bizarní mi přijde řešit problémy třetího, čtvrtého nebo pátého největšího města na půdě Sněmovny. To je věc na plzeňské zastupitelstvo, kdo tam co dělá nebo nedělá. Rozhodnou to voliči a netýká se to těch argumentů o kontrolním úřadu, které tady padly.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Baxa s faktickou poznámkou, po něm paní poslankyně Valachová také s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já rozhodně nechci Poslaneckou sněmovnu zatěžovat rádoby řešením problémů, nebo údajných problémů našeho města. Jenom bych ilustroval to, že účinná opoziční politika odhalování těchto takzvaných skandálů ze strany zástupců Komunistické strany Čech a Moravy vede k tomu, že volební období od volebního období je jejich počet v zastupitelstvu menší a menší. Takže to, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, je zřejmý důkaz o tom, jaká je pravdivost vašich tvrzení.

Ale chtěl bych využít příležitosti vystoupení pana poslance Valenty k tomu, abych ilustroval do značné míry to, jak si někteří pravděpodobně z předkladatelů, a teď se koukám na řady vládního hnutí ANO, na sociální demokraty, na vládu podporující komunistickou stranu, na piráty, asi tedy představují to, co má NKÚ podle této novely zákona dělat. Jestliže tedy vznikl ve vládních řadách koalice ANO, ČSSD, KSČM dojem, že Nejvyšší kontrolní úřad má kontrolovat nejenom to, jestli je účelně, efektivně a hospodárně nakládáno s finančními prostředky, ale dokonce to, že NKÚ má, jak říkal pan poslanec Valenta, rozhodovat za zastupitelstvo některé konkrétní příklady, tak se tedy opravdu ptám, jestli jste, dámy a pánové, ti, kteří to tady předkládáte, opravdu neotevřeli tu Pandořinu skříňku. Protože za tou mlhou, o které já jsem hovořil, jsou také názory pana poslance Valenty, jednoho z poslanců, který podporuje tuto vládu, o tom, jak by Nejvyšší kontrolní úřad neměl nejenom obce kontrolovat, ale přímo jim nařizovat, co by s penězi měli dělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou, po ní pan poslanec Valenta. Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: V rozpravě tady zazněla taková emocionální řečnická otázka, jestli si zaslouží Plzeňáci nějaké svoje divadlo, jestli to tedy bude ten Nejvyšší kontrolní úřad posuzovat. Takže stručně: fakt ne, fakt nebude, protože mu to nepřísluší. (Hlasy z pravé části sálu.)

A následoval řečník, který zase navrhl ke kompetenci Nejvyššího kontrolního úřadu řešení sporů mezi opozicí a koalicí na jedné radnici. Tak to taky fakt ne. To taky Nejvyšší kontrolní úřad rozhodovat nebude. Je to podobné, jako kdybychom tvrdili, že Nejvyšší kontrolní úřad bude rozhodovat spor mezi ministrem sociálně demokratickým a hnutnickým, jestli mi to kolegové odpustí, na vládě. Tak samozřejmě takovou kompetenci Nejvyšší kontrolní úřad nemá a nikdy mít nebude. Zato si samozřejmě posvítí na ministerstva nebo ministry, kteří nemají dopředu stanovená pravidla pro dotace anebo nemají podmínky pro to, jak a zda lze mimořádnou dotaci vůbec poskytnout, anebo se Nejvyšší kontrolní úřad dozví, že o takových podmínkách se rozhodovalo dodatečně. Tak toto kontroluje Nejvyšší kontrolní úřad. A je to v pořádku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP