(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Valenty. Po něm pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Ještě jednou. Já jsem se asi nevyjádřil dostatečně jasně. Rozhodně jsem neměl v úmyslu tady predikovat, že by NKÚ měl rozhodovat spor mezi dvěma politickými subjekty na jedné radnici. To v žádném případě. Ale mně šlo o to, že NKÚ by měl možnost zjišťovat efektivitu víceprací, protože pan kolega Baxa tady argumentoval 200 miliony pro divadelní soubor. Já jsem mu analogicky poskytl další opačný případ. Ať rozhodne o tom, jestli ty vícepráce, které tam vznikly, a to byly ve výši 21 milionů korun, jestli byly skutečně oprávněné. A samozřejmě, konečné rozhodnutí dává soud. Ale NKÚ by si k tomu mohl říct své stanovisko. To je asi všechno.

Ještě na pana kolegu Baxu. Já bych tady netvrdil, že NKÚ je náš společný nepřítel, jak tady někteří z nás tvrdí. Vůbec ne. NKÚ je přece nezávislý orgán, který by neměl ani z titulu svých povinností zatěžovat obce. A já si myslím, že při racionálním přístupu z jeho strany k tomu ani docházet nebude.

Asi vše, co bych k tomu chtěl dodat. Ještě jsem měl něco, ale to jsem teď už zapomněl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura, po něm páni poslanci Benda a Kupka - faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já budu reagovat na vystoupení mé kolegyně paní poslankyně Valachové, co by NKÚ měl nebo neměl a jaké má kompetence. Tak se podívejme, jaký je současný stav a jak se pracuje se současnými kompetencemi. Podívejte se na materiály vlády v eKLEPu, jak se ministerstva skoro vždy brání a říkají: NKÚ nemá pravdu. Pamatuji si, že NKÚ napsal, že pomalu stavíme dálnice, že se loni postavily čtyři kilometry, že pan premiér řekl, že to je úplná blbost, že to je zpolitizovaný úřad a že ta čísla nemůžeme brát vážně. Takže první, na čem bychom se mohli shodnout, pokud jsou nějaké stávající kompetence, že se s těmi výsledky kontrol bude nějak dělat. Velmi často jsou velmi formální.

Pamatuji si bombastické titulky, a je jedno, kdo byl ministr, na MPO našli nesrovnalosti v účetnictví ve výši desítek miliard korun. Kdo se trošku orientuje v rozpočtu, tak zjistí, že to je mnohem víc než roční rozpočet tohoto ministerstva. A pak, když to čtete podrobněji, už nečtete jen ten bombastický titulek, tak zjistíte, že to měli zaúčtováno na špatném podúčtu, protože v okamžiku, kdy to účtovali, neexistovala metodika. Pak někdo přijde po pěti letech a řekne: bylo to na špatném podúčtu. Žádná škoda nevznikla. To je metodický pokyn, ale je z toho titulek.

Podívejme se na statistiku, a poprosil bych předkladatele, podání trestních oznámení trvala NKÚ a jak dopadla. Myslím, že za tu dobu, co NKÚ funguje, jsme schopni nějakým způsobem to vyhodnotit. A já si z pamatuji z vlády, když přišla zpráva NKÚ, který kontroloval psychiatrickou péči v České republice. V zásadě nic nenašli, možná nějakých dvacet korun někde, ale současně vytkl NKÚ vládě, že nemá koncepci rozvoje psychiatrické péče. Ale to už je čistě politický postoj. To nemá s kontrolou nic společného.

Soustřeďme se na naplňování stávajících kompetencí a nedávejme další. A u těch obcí to není tak černobílé (upozornění na čas), tak jednoduché, jak říkala paní poslankyně Valachová.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Kupka. Zapnul jsem, pane poslanče, rychleji časomíru, dám vám čas navíc. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, já toho nepochybně vůbec ani nevyužiji. Mně jenom malinko tady přesvědčil k tomu, že sem jdu, pan poslanec Valenta, který tady řekl: tak pak to musí rozhodnout soud, ale mezitím by k tomu NKÚ mohl dát nějaký názor. A já se ptám, k čemu takový názor je dobrý. K čemu kromě toho, že se o něm někdo bude hádat na té obci, k čemu je užitečný? Věci, které se mají ve státě dělat, se mají dělat tak, aby něco zlepšovaly, aby k něčemu byly dobré, aby nějak fungovaly. Upozorňoval tady na to můj předřečník pan kolega Stanjura. Už dnes ve státě NKÚ neplní ty role, které mu byly kdysi nějakým způsobem touto Sněmovnou v těch prvních zadáních dávány. To měly být role zpravodajské ve smyslu zpravodajování o tom, co se děje uvnitř financování uvnitř vlády, pro tuto Sněmovnu, aby ta věděla - má cenu dávat ministru dopravy miliardy na dálnice, nebo nemá cenu, když je neumí stejně utratit?

Stejně se tím neřídíme. Vláda na to úplně kašle. A Poslanecká sněmovna má sice slavný kontrolní výbor, který se ale maximálně věnuje občas tomu, že se někomu vysmívá nebo někoho chválí. Už jsme někdy upravili rozpočet, že jsme řekli - tomuto resortu nedáme peníze, protože nás NKÚ upozorňuje na to, že hospodaří neefektivně? Nikdy. Tak ho nepouštějme do dalších funkcí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kupka s faktickou poznámkou. Jsme ve faktických poznámkách dle přihlášení. Prosím, pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: Dvě stručné poznámky. Aby kontrola byla efektivní, tak její závěry mají být také jasné v co nejkratším čase, aby bylo možné třeba na základě těch zjištění ještě opravit procesy nebo dosáhnout nějaké změny postupů. I v případě stávající praxe závěry Nejvyššího kontrolního úřadu jsou v kontrolním výboru Poslanecké sněmovny projednávány často po několika letech, kdy ten reálný dopad má samozřejmě svoje významné limity. Volám tedy jednoznačně - pokud kontrola, tak taková, aby mohla být efektivní a mohla opravdu těm samosprávám sloužit.

Druhá velmi věcná poznámka k příspěvku paní kolegyně Valachové. Budu citovat z § 4 zákona o NKÚ: "Při kontrole úřad prověřuje, zda kontrolované činnosti jsou v souladu s právními předpisy, přezkoumává jejich věcnou a formální správnost a posuzuje, zda jsou účelné, hospodárné a efektivní." Znamená to, že ve svém zákonu NKÚ v rozporu s tím, o čem jsme se bavili v případě samospráv, má přímo kompetenci, ba dokonce povinnost posuzovat, zda to rozhodnutí, které učiní zastupitelstvo, je účelné, zda je hospodárné a zda je efektivní. Ale v případě rozhodování samospráv to opravdu v mnoha případech nejde, protože ten účel definují ti zastupitelé, jestli v tomhle směru na základě své volby a na základě uspořádání zastupitelstva pro ně to rozhodnutí má smysl. Opakoval bych se, kdybych zmiňoval případ prodeje konkrétních budov vysoké škole ve městě nebo podporu místních divadel či aktivit, které nejsou ziskové, nemůžou být ziskové, a přece je obce a města musejí podporovat, pokud chtějí naplňovat smysl své existence.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní pan zpravodaj Kubíček s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím Markovi Bendovi. Já si tedy trošku vyprosím z toho, co dělá a nedělá kontrolní výbor a jestli někoho hladí, nebo se na něj zlobí. Ale jenom si vzpomeňte. Každý voláte mobilním telefonem a díky kontrolnímu výboru voláte za polovinu od minulého volebního období. Jenom si vzpomeňte na Nemocnici Na Homolce, kdy díky kontrolnímu výboru byly dotaženy jednotlivé audity a trestní oznámení v rámci hospodaření Medical Holte atd. Já si myslím, že kontrolní výbor dělá dobrou práci. Je to apolitický orgán. Máte tam své kolegy, tak se jich zeptejte, jak pracuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Válek s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já myslím, že se už úplně neposuneme. Já činnost NKÚ považuji za velice užitečnou a chtěl bych reagovat na vystoupení některých svých předřečníků.

Vždycky jsem si myslel, že vím, co NKÚ dělá. Lehce mě zmátla kontrola NKÚ ve Fakultní nemocnici Brno, kdy některé ty dotazy jsem úplně nechápal, jestli tuším, co dělá, a jestli tuší NKÚ, co dělá. Teď, když jsem slyšel tu definici, co vlastně NKÚ dělá, tak by mě strašně zajímalo, jak by NKÚ posuzoval na základě té definice efektivitu různých typů stipendií na jednotlivých fakultách vysoké školy, proč jedni mají vyšší, jedni nižší. Jestli to prospěchové je opravdu efektivní podle těch pravidel a principů, jak je definováno.

To znamená, za mě, mě by strašně v tom rozhodování a pak při hlasování o tom zákonu pomohlo, kdyby se tady nějakým způsobem jasně a precizně definovalo, co je tedy vlastně náplní činnosti NKÚ a co si mám představit pod těmi obecnými termíny. Já teď vlastně ani netuším na základě tady té debaty, která probíhá, co vlastně NKÚ dělá a co si my, Poslanecké sněmovna, od NKÚ představujeme, že by dělat měl.

Tak tolik za mě. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP