Pátek 8. března 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

107.
Návrh poslance Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění
zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
/sněmovní tisk 179/ - třetí čtení

Nicméně projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 6. března po ukončení rozpravy před závěrečnými slovy. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 179/4. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 179/5. U stolku zpravodajů je už pan poslanec Karel Rais jako navrhovatel a zpravodaj garančního výboru, což byl rozpočtový výbor, pan poslanec Roman Onderka. Jak už jsem říkal, rozprava byla ukončena.

Ptám se, zda má někdo zájem o závěrečné slovo. Pan navrhovatel má zájem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Velmi stručně jenom proto, že jsme přetrhli informační nit, čeho se ten zákon týká. Návrh zákona se týká toho, že je to v podstatě náprava chyby, která je v návrhu zákona ze Senátu. Týká se toho, že ve stávajícím návrhu je v podstatě prominuta daň z nabytí nemovitosti v případě, když jde o bytovou jednotku v bytovém domě. Zapomnělo se na bytové jednotky v rodinných domech. Toto řeší tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, tento materiál a návrh usnesení projednal rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Doporučuje Poslanecké sněmovně schválení tohoto pozměňovacího návrhu a vyjádřil se k jednotlivým pozměňovacím návrhům k návrhu kolegy Raise.

Rozpočtový výbor navrhuje Poslanecké sněmovně jakožto garanční výbor, aby hlasovala o pozměňovacích návrzích v tomto pořadí: A - varianta I, ve znění legislativně technické úpravy, viz bod 1. Pokud bude přijat, jsou pozměňovací návrhy pod označením A varianta II až IV, B i C nehlasovatelné.

Hlasovat dále další legislativně technické úpravy, budou-li ve třetím čtení načteny, a to B - pozměňovací návrh 2022, bod 1 jako celek. Pokud bude přijat, jsou návrhy A varianta II až IV nehlasovatelné.

Dále A varianta II. Pokud bude přijat, jsou návrhy A varianta III až IV nehlasovatelné.

A varianta III. Pokud bude přijat, je návrh A varianta IV nehlasovatelný.

A varianta IV.

Následně B - pozměňovací návrh 2022, bod 2 a B - pozměňovací návrh 2062.

A jako poslední C.

Chci upozornit, že všechny tyto pozměňovací návrhy projednal rozpočtový výbor a ke všem se vyjádřil stejně, to znamená, že je nedoporučuje. Jako poslední hlasování by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Vidím přihlášku k proceduře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych dát protinávrh v tom smyslu, že jako předkladateli pozměňovacího návrhu 2022 mi nedává smysl, aby se hlasoval samostatně, proto bych chtěl požádat, aby se pozměňovací návrh 2022 hlasoval jako celek - bod 1 i bod 2 jako druhý, nebo respektive po návrhu A varianta I. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jestli rozumím protinávrhu, nejprve by se hlasoval bod A varianta I.

 

Poslanec Roman Onderka: Kolega navrhuje, abychom hlasovali variantu I s tím, že následně by se hlasovalo B, to znamená pozměňovací návrh 2022, a to dohromady, to znamená bod 1 i 2 jedním hlasováním. Jako zpravodaj s tím problém nemám. Předkladatel kolega Rais mi také říká, že souhlasí. Je otázkou, jak ostatní kolegové z pléna.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V tomto případě bych to v souladu s jednacím řádem chápal jako protinávrh. Budeme hlasovat o tomto protinávrhu a pak budeme schvalovat proceduru jako celek. Pokud se už nikdo nehlásí a je to takto srozumitelné, nyní budeme hlasovat o protinávrhu, jak byl nyní přednesen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 168 přihlášeni 174 poslanci, pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Takže jsme přijali návrh na to, že budeme nyní hlasovat o proceduře v souladu s tím, co jsme nyní schválili.

 

Pane zpravodaji, pro jistotu řekněte, o čem teď přesně budeme hlasovat.

 

Poslanec Roman Onderka: Nyní tedy hlasujeme, poté co jsme odsouhlasili protinávrh k proceduře, takže procedura bude znít: hlasujeme A varianta I, následně B pozměňovací návrh 2022, a to bod 1 i bod 2 dohromady, následně bod A varianta II, bod A varianta III, bod A varianta IV, následně B pozměňovací návrh 2062, následně pozměňovací návrh C a teprve potom hlasujeme o návrhu zákona jako celku. Prosím odhlasovat tuto proceduru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Myslím si, že to je jasné.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 169, přihlášeno 174 poslanců, pro 155, proti nikdo. Návrh procedury jsme schválili.

 

Nyní budeme podle ní postupovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Onderka: Nyní tedy budeme postupovat podle procedury. Hlasujeme A varianta I ve znění legislativně technické úpravy, viz bod I. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Nejprve je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Ještě by mělo zaznít stanovisko. (Navrhovatel: Samozřejmě nesouhlasné stanovisko. Zpravodaj: Nesouhlas.) Jsme připraveni na hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 170, přihlášeno 156 poslanců, pro 58, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme dalším hlasováním, a to B pozměňovací návrh 2022 bod 1 a dohromady s bodem 2.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Stanovisko zpravodaje? (Nesouhlas.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 171, přihlášeno 159 poslanců, pro 60, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Nyní budeme hlasovat A varianta II. Stanovisko zpravodaje - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan navrhovatel? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 172, přihlášeno 162 poslanců, pro 59, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Nyní pokračujeme hlasováním A varianta III.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko zpravodaje? (Nesouhlas.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 173, přihlášeno 164 poslanců, pro 77, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme hlasováním A varianta IV. Stanovisko zpravodaje - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Navrhovatel? (Také nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 174, přihlášeno 165 poslanců, pro 77, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Nyní pokračujeme hlasováním B pozměňovací návrh 2062. Stanovisko - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 175, přihlášeno 165 poslanců, pro 61, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme hlasováním o bodu C. Stanovisko zpravodaje - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan navrhovatel? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 176, přihlášeno 166, pro 66, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: A nyní jako závěrečný bod procedury - hlasujeme o návrhu zákona jako celku. Stanovisko zpravodaje - souhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb., podle sněmovního tisku 179, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 177, přihlášeno 169, pro 168, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli a panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP