Stenografický zápis 27. schůze, 8. března 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


103. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 50/ - třetí čtení

Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Ondřej Profant
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Adam Kalous
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Marek Benda
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání bylo přerušeno od 10.43 do 10.48 hodin.)

Poslanec Ondřej Profant
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ondřej Profant
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Fiala


107. Návrh poslance Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. /sněmovní tisk 179/ - třetí čtení

Poslanec Karel Rais
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Roman Onderka


108. Návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 200/ - třetí čtení

Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jiří Bláha
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Jiří Bláha
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec David Kasal
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslanec David Kasal
Poslanec Jiří Bláha
Poslankyně Helena Langšádlová


109. Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení

Poslanec Milan Hnilička
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Jakub Janda
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Jan Birke
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ivo Pojezný
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Juránek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo ve 14.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP