Pátek 8. března 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

108.
Návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka,
Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
/sněmovní tisk 200/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Patrik Nacher, a zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Helena Langšádlová už u stolku zpravodajů je. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 200/4, který máme k dispozici z 30. ledna 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 200/5. Připomínám, že garančním výborem byl výbor hospodářský. (Velký hluk v sále.)

Nyní se táži navrhovatele... Netáži se navrhovatele, protože s přednostním právem chce vystoupit pan předseda Chvojka. (Dává přednost navrhovateli, že vystoupí až po otevření rozpravy.) Tak prosím. Můžete k tomuto bodu. Není ještě otevřena rozprava. Dobře. Takže táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá. Takže otevírám rozpravu a jako první je přihlášen s přednostním právem pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Omlouvám se, chtěl jsem dát samozřejmě přednost panu navrhovateli. Hlásím se do běžné diskuse. Chtěl bych se jenom krátce vyjádřit asi už potřetí, protože už máme třetí čtení, k návrhu tohoto zákona za celý klub ČSSD, byť vím, že ještě někteří moji kolegové nebo kolegyně vystoupí.

My jsme rádi jako sociální demokracie, že jedna z těch mnoha věcí, které ČSSD prosadila a které se podařily v tom minulém funkčním období, bylo prosadit pro velkou skupinu zaměstnanců omezení pracovní doby v maloobchodě a velkoobchodě. Díky tomuto zákazu prodeje o některých svátcích mají zaměstnanci marketů více volna a podle našeho názoru si lidé na omezení prodejní doby zvykli bez nějakých velkých zásadních problémů. A my bychom neradi, aby zaměstnanci těchto marketů o tento výdobytek, o který jsme se snažili jako sociální demokracie po dlouhá léta, byli bychom neradi, aby zaměstnanci o tento výdobytek přišli. Proto nebudeme hlasovat pro jakékoliv pozměňovací návrhy, které rozvolňují tento zákon. To znamená, ani jeden návrh, který nějakým způsobem chce oslabit to, co jsme dlouhá léta chtěli, nebudeme podporovat.

Bohužel pravicové strany, ale tam je to pochopitelné, ale i hnutí ANO podpořily návrh, který maximálně vychází vstříc zájmům řetězců a to je pro nás nepřijatelné. Myslím si, že hnutí ANO by si mohlo rozmyslet, na čí straně vlastně stojí. Jestli na straně zaměstnavatelů, nebo zaměstnanců.

Ideální je stát na straně obou, ale v tomto případě ten zákon je samozřejmě koncipován jako ochrana těch, kteří musejí o svátcích chodit do práce. My stojíme samozřejmě historicky na straně zaměstnanců a chceme jít ještě dál. Rádi bychom a podpoříme ten pozměňovací návrh, který chce rozšířit omezení pracovní doby o svátcích na všechny státní svátky. Nechceme dělat rozdíly. Znění zákona, který dnes projednáváme, tak jak byl schválen v minulém funkčním období, tak víte, že výčet těch svátků byl velkým kompromisem, ale byl kompromisem, který už tehdy z mého pohledu a zvláště dnes samozřejmě, a nejenom z mého pohledu, není logický. Protože každý státní svátek podle zákona o státních svátcích je rovný tomu druhému, všechny státní svátky jsou si rovny, není žádný z nich nadřazen tomu druhému. Není kategorie více významných či méně významných státních svátků. A my bychom byli rádi, aby pokud o tom budeme hlasovat, jako že musíme, abychom rozšířili omezení prodeje na všechny státní svátky. Rozdělení na ty, kdy je zavřeno, a rozdělení, kdy není, nemá logiku. A lidé se v tom nevyznají. To je špatně.

Pracovníci v marketech pracují tvrdě, jejich práce je náročná, a proto je spravedlivé, aby zaměstnanci těchto obchodních řetězců měli volno tak jako ostatní. Děkuji. (Poslanec Birke vyjadřuje souhlas silným potleskem.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Faltýnek je přihlášen s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já věřím, že se vlezu do těch dvou minut. Jenom pro oživení paměti, jak to vlastně bylo v tom minulém volebním období. Tento zákon byl schválen dominantně hlasy sociální demokracie, KDU-ČSL a KSČM. My jako hnutí ANO jsme tehdy hlasovali proti tomuto zákonu nebo nehlasovali jsme pro tento zákon. Nicméně, nicméně, my jsme přišli s Patrikem Nacherem s návrhem, když je to zákon, který se týká hlavně prodejní doby v maloobchodě, tak jsme přišli s tím podle § 90, abychom pouze vyňali z tohoto zákona velkoobchod, nebudu jmenovat konkrétní firmy, ale všichni víme, o které firmy se jedná. S tou argumentací, že když jsme ponechali v tom zákoně, který zakazuje prodej o některých svátcích, možnost prodávat v obchodech do 200 metrů, tak právě tito obchodníci nakupují v tom velkoobchodě. Do velkoobchodu nechodí normální lidé nakupovat, chodí tam podnikatelé, nemůžou tam chodit děti do 14 let a toto byla ta motivace, proč jsme navrhli tento zákon podle § 90 s touto jedinou úpravou. Bohužel to bylo zavetováno, proto se ten zákon otevřel znovu.

Já tady chci říct za náš klub, my nemáme sice závazné hlasování v této věci, nicméně že podpoříme pouze vynětí toho velkoobchodu z tohoto zákona s tím, ať to zůstane tak, jak to je o těch svátcích, které jsou v tomto zákoně schváleny, protože si myslíme, že není dobré každou chvíli měnit zákony. Tolik naše odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky. Pan poslanec Dolínek, Nacher, pan předseda Stanjura, pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, nemusíme si tady přece nalhávat, že v tom Makru ti lidé jsou jenom ti, co mají obchody. Jděte se tam podívat! Pozitivní je, že tam nemůžou děti, to s vámi souhlasím, to odblokovává jeden z argumentů, aby o svátcích nebyla hlavní náplň života, že se jde do toho supermarketu. To je pozitivní na tom, co jste řekl. Ale když tam někdy do Makra zajdete, podívejte se tam, tam těch, co opravdu nakupují do obchodů, to poznáte podle nákupních vozíků, to poznáte podle sortimentu, co kdo nakupuje, je nechci říct minimum, ale podle mě menšina. Nenalhávejme si, že tam nechodí lidé ti, kteří mají OSVČ na něco úplně jiného, mají živnostenský list nebo jinou možnost získat tu kartičku, a ti tam normálně chodí nakupovat, jako by šli do jiného obchodu. Samozřejmě někteří využívají daňové možnosti, co tam jsou, někteří nakupují za ty ceny včetně DPH, nemají žádné odečty, ale prostě tam nakupují, protože někdo má radši, že tam je lepší maso, někdo tvrdí, že je tam zase pohodlnější nákup. To už je úplně jedno. Někdo to dělá jako měsíční nákup. Ale neříkejme si tady prosím, že tam v zásadě nakupují ti, co zásobují svůj maloobchod. Podle mě to není pravda.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Nacher. Máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Já si kolegy Chvojky nesmírně vážím, my jsme spolu dělali insolvenční novelu, ale já jsem jeho vystoupení nepochopil. Já jsem tu jako jeden z předkladatelů předložil to, aby tam bylo vynětí toho velkoobchodu. A vy vlastně po nás a po mně tady jakoby chcete, po hnutí ANO, jak jsem pochopil, abychom vlastně hlasovali proti něčemu, co jsme navrhli. To je to samé, jako byste přišli se zrušením karenčním, pak by tady byl pozměňovák, aby byla prodloužena na pět dnů, a já bych vás tady přemlouval, abyste pro to hlasovali. Tak jako pojďme, už jsme si to tady řekli v těch třech čteních, a pojďme jít aspoň opravdu zase zpátky k tomu selskému rozumu. My jsme to tady navrhli, chtěli jsme jenom vyjmout, kdyby to tady zůstalo v té devadesátce, tak už jsme se tím dávno nemuseli zabývat a nemusely tady být ty dva extrémní póly.

A pokud jde o ty nákupy, když už tady jsem, v těch velkoobchodech, teď reakce na kolegu Dolínka prostřednictvím pana předsedajícího, tam přece ten základní argument tenkrát, když jste to schvalovali, byl přece ta shoppingová turistika. To je, jako že ti lidé tráví s celou rodinou v obchodním centru, tam dají do dětského koutku, tam si něco koupí, tamhle, tamhle. To u těch velkoobchodů prostě není možné! Dokonce mám pocit, že mi někdo říkal, že do velkoobchodu nepustí mladšího než 15 let. To je přece podstatný rozdíl! To, že tam jde někdo z OSVČ s cílem si to koupit pro jiný účel než pro prodej, to já se tady s vámi hádat nebudu. Ale tam jde přece o to zabránění shoppingové turistice. Vy jak chcete plánovat, aby ti lidé byli s těmi rodinami a nebyli v těch nákupních centrech, tak to tady skutečně nenastává, tento okamžik. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Už nám jenom chybí, aby sociální demokraté navrhli, že budeme kontrolovat nákupy OSVČ, zda to potřebují pro svou činnost, nebo ne. Nějaký moudrý úředník by rozhodoval, co padá do předmětu jejich podnikání a co ne, když nakupuje ve velkoobchodě.

Já se chci ohradit proti argumentaci pana předsedy Chvojky - že ty pozměňovací návrhy jsou v zájmu marketů, jste říkal. Jsou v zájmu občanů. Ti rozhodují svým chováním, zda budou nakupovat, nebo ne. Kdyby se občané spontánně rozhodli, to, co jim chcete vy zákonem nařídit, jak se mají chovat o svátcích - já to nepodporuji, aby se o svátcích nakupovalo, ale je to svobodné rozhodnutí našich občanů. A v jejich zájmu navrhujeme zrušit zákon, který nemá žádný smysl. To je celé. Takže prosím vás, můžete říkat: My jako levicová strana víme lépe než naši občané, co mají dělat, proto navrhujeme regulaci a pravidla a budeme je vymáhat. Budeme to kontrolovat. Ten tam nakupuje v makru a on je to instalatér a koupil si tam maso, takže to vlastně je proti tomu, co by měl dělat, atd. Ale nepoužívejte argumenty, nenapadejte chybnými argumenty ty, kteří s vámi politicky nesouhlasí.

Ta debata je. Názory jsou různé, to je legitimní, ale vy můžete za tu debatu. Říkal to tady pan zástupce předkladatelů, pan poslanec Nacher. Dávno jsme mohli rozhodnout hlasováním. Hlasováním v devadesátce, jestli jsme pro, nebo proti. Díky vám jsme ztratili měsíce debat. Pak si stěžujete. Ty debaty se neustále opakují. A dneska jsme ve stejné situaci, jako jsme byli před mnoha měsíci. Nakonec rozhodneme o tom původním návrhu hlasováním, případně o několika pozměňovacích návrzích. A pak si tady stěžujete, jak se opakuje, jak ta pravice pořád něco chce, ale vy jste nám to umožnili, a já vám za to děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Luzar. Připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím budu reagovat na kolegy, kteří tady hovořili. Ano, tento zákon není o občanech. Je to zaměstnancích. Ano, tento návrh je o zaměstnancích, těch, kteří by mohli pracovat klidně dvanáct, patnáct, osmnáct hodin, když to zákon nebude regulovat. Proto jsou zákony, které regulují provozní dobu nebo pracovní dobu. Proto jsou zákony, které omezují pracovní dobu. Protože samozřejmě v nejlepším zájmu občanů, zaměstnavatelů, všech bude, ať všichni pracujeme 24 hodin denně. Ať se točí byznys. Proto tady máme zákony, které omezují tuto možnost a chrání zaměstnance. A toto je jeden z návrhů, který chrání zaměstnance a umožňuje jim, aby mohli ve svátcích být doma. Když už ty svátky tedy máme. Potom zrušme svátky. A když už je máme, tak to zkusme udělat tak, aby ti lidé mohli být doma. Proto taky tento návrh byl a hovoří o nějakém kompromisu velikosti prodejen. Ano, ten počet těch svátků - měl by být na všechny. Toto můžeme řešit. Ale ten návrh, který tady je a hovoří o velkoobchodech - zase znovu upozorňuji, je rozdíl mezi velkoobchodem a velkým obchodem a definice tady toho je jasně dána. A kontrolní orgán, který přijde vymáhat, jestli je zavřeno, nebo není zavřeno, narazí na ten problém, že i ten obchod, kde jsou prolézačky, kde si tam hrají děti, kde tam všichni takhle, jak tady bylo popisováno, krásně shoppují, předloží doklad, že on přece také v jedné desetině procenta prodává jako velkoobchod, tudíž splňuje tuto zákonnou podmínku velkoobchodu a na něho se to nevztahuje. V ten moment všechen ten dozorový orgán, který bude mít snahu vymáhat tento zákon, skončí na tomto jediném faktu. To bude realita. A jestliže tento návrh projde, tak jak je nastaven, klidně se vsadím s překladateli, že to takhle bude fungovat. A to je částečně i to nakousnutí -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: (Vstupuje do řeči:) Pane poslanče, váš čas. Děkuji. Pan poslanec Grospič, po něm pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já jsem tady posledně, když jsme to projednávali v druhém čtení, hovořil o tom, kolik je v České republice supermarketů, velkoobchodů, těch že je zhruba padesát šedesát, jak se ten počet nižší (?) a kolik tam je zaměstnáno lidí. Čili celkem vlastně v těch segmentech velkoobchodů je zaměstnáno přes 800 tisíc zaměstnanců. A myslím si, že je absurdní, a nehodí se to ani do této Poslanecké sněmovny, abychom argumentovali tím, že prostě do určitých velkoobchodů nemohou děti do 15 let, a proto tam ti zaměstnanci mohou pracovat a proto mohou být otevřeny a můžou být v jiném režimu. Prostě ti zaměstnanci si zaslouží, aby měli volno ve svátek tak, jako zaměstnanci v ostatních velkoobchodech. A když to může fungovat v jiných zemích v Evropské unii okolo nás, myslím si, že to může fungovat i v České republice. A nijak to neohrožuje spotřebitele trhu, ale naopak to dává důraz, že ctíme důstojnost zaměstnanců, pracovního práva a že z nich neděláme v podstatě figurky, které neznají kolikrát ani čtrnáct dní dopředu rozvrh své pracovní doby, jsou vděčni za to, že si mohou vydělat v sobotu a v neděli, protože to je ohodnoceno více, a tím se jim zvýší jejich mzda a oni tedy mohou si dosáhnout na nějaký lepší výdělek, než kdyby pracovali normálně. To je nedůstojné a směšné. Vůbec tento návrh zákona tady neměl padnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Faltýnek, připraví se pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane předsedající. Mám obavu, že tady v té debatě si vzájemně nerozumíme. Já jsem ty argumenty, proč jsme v devadesátce předložili s Patrikem Nacherem ten návrh, a Zbyňkem Stanjurou a dalšími, tady zdůvodnil. Stávající platný zákon říká, že obchody do 200 metrů čtverečních můžou mít otevřeno a restaurace automaticky mají otevřeno ve svátcích.

Teď se pokusím prostřednictvím pana předsedajícího částečně odpovědět panu Dolínkovi. Ano, on má částečně pravdu. Jsou tam v tom Makru, když už jste jmenoval konkrétně Makro, lidé, kteří nejsou podnikatelé a živnostníci v tom smyslu, že by tam nakupovali jako kdyby pro svůj hlavní předmět podnikání. Ale těch je tam menšina. Když se podíváte na ty vozíky, jsou tam hlavně právě ti malí obchodníci a hlavně ti restauratéři, kteří tam nakupují pro svoje provozy. Takže jenom zkusme používat argumenty relevantní a věcné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bláha. Připraví se pan poslanec Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, také bych chtěl zareagovat na to, co tady zaznělo. Já si velice vážím kolegů, ale bohužel musím konstatovat, že tady trošku naletěli na lep právě těm řetězcům. Naletěli na lep právě těm řetězcům. Protože to, že chodí nakupovat ti drobní, je totální nesmysl. Vy byste poslali zaměstnance v den svátku do práce nakupovat, když ten dotyčný nemusí jít do práce? Ne. Necháte ho doma, protože tím vám stoupají náklady. V den svátku je běžný kšeft všech firem ve službách o 50 až 70 procent ponížen. Všichni se snaží pokrátit veškerý provoz na minimum. Nakupovat rozhodně ti malí jdou den předem, aby nemuseli v den - za prvé - kdy je svátek, brát své zaměstnance do práce pro nákup v Makru, a za druhé, aby vyhověli jejich požadavkům, že chtějí být s rodinami. Argumentace, že narovnáváme prostředí, aby mohli ti malí nakupovat, je prostě bezpředmětná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já bych byl právě velmi nerad, aby se to zvrhlo v nějaké sociální inženýrství. Proto jsem tady jenom pouze podotkl - aspoň, že tam nemohou ty děti. Ale to není k meritu věci.

Chtěl bych tady zdůraznit, co řekl pan předseda Chvojka. Hlavní důvod je, že my říkáme, že zaměstnanci mají zůstat o státních svátcích doma. To, kdo chodí kdy nakupovat, je věc každé rodiny, každé fyzické osoby, je to věc každého. My neříkáme, co má kdo dělat ve svém volném čase. My říkáme, že má právo na volný čas i ten zaměstnanec v supermarketu.

A jenom k panu předsedovi Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího. Tady v úterý byl pokus několik zákonů udělat rychle v devadesátce. Všechny opozice vetovala. Jeden vedle druhého! Tak pak nám tady nepředhazujte, že chceme diskutovat!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Sklenák, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já jsem se přihlásil v reakci na slova pana předsedy Stanjury, kdy on řekl, pokud jsem si to dobře poznamenal, že ty otevřené obchody jsou v zájmu občanů, že to je jejich svobodné rozhodnutí, že chtějí o svátcích nakupovat, a my bychom jim to tedy měli umožnit. V této logice bychom ale taky mohli třeba o svátcích otevřít úřady, protože lidé by si možná ve státní svátek chtěli vyřídit něco, co si nestihli vyřídit v pracovní dny, a tak bychom mohli třeba mít otevřený stavební úřad nebo obecní úřad a tak dále.

Já chci všem připomenout, že součástí našeho právního řádu je také něco, čemu se říká zákoník práce. Zákoník práce rozděluje dny v roce na pracovní dny a dny pracovního klidu. A státní svátky jsou právě určeny jako dny pracovního klidu. Asi ne náhodou. Asi právě proto, aby lidé v tyto dny nemuseli pracovat. A v podstatě ten spor se podle mého názoru vede o to, jestli otevřené supermarkety splňují tu podmínku, kterou zákoník práce dává třeba lékařům, řidičům a tak dále, to znamená, že může být nařízena pouze taková práce, která uspokojuje nutně životní potřeby obyvatelstva. A já si prostě myslím a my si jako sociální demokraté myslíme, že se bez těch sedmi dnů v roce obejdeme bez těch otevřených obchodů. A jestli vy tvrdíte, že ne, že potřebujete i těch sedm dní mít otevřeno, abyste si mohli jít nakoupit, tak je to podle mého názoru velmi sobecké.

A je to docela příznačné, že tady dneska půlka Sněmovny má na Facebooku to, jak přeje ženám k MDŽ a jak si jich všichni vážíme a tady jsou květiny, a když pro ty pokladní tedy můžeme něco udělat, tak tady najednou strašně se perete za svá práva, abyste si mohli jít nakoupit, a na ty pokladní se nedíváte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Pekarová Adamová, po ní pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. My tuto debatu vedeme už vlastně několik let a já si myslím, že je pořád ve stejném duchu, ve stejném gardu. Prostě někteří tvrdí, že je to opatření na ochranu zaměstnanců, a stále jsme tady mnozí z nás, kteří s tím nesouhlasíme, neslyšeli, proč jste si tedy, kolegové a kolegyně, vybrali jenom určitou skupinu, jeden sektor a proč jsme se tedy nezačali bavit i třeba o zavření restauračních zařízení a hospod. Vždyť tam pracuje celá řada dalších lidí, kteří by také rádi měli volno ve svátek. Nikdy jste na to neodpověděli, nebyli jste schopni říci, proč zrovna tedy tento sektor zaměstnanců pro vás má tu přednost před některými dalšími. Záměrně neříkám samozřejmě takové složky, jako jsou policisté, hasiči, zdravotní personál nebo třeba zaměstnanci rozhlasu a televizí, kteří určitě také ve svátek musí být v práci, protože tam se samozřejmě v mnohých případech jedná o záchranu lidských životů, majetku atd. Ale stále dokola tady slyšíme, že někteří zaměstnanci by měli mít to právo slavit svátky taktéž, a neslyšíme, proč jenom určitá skupina. Tak pojďte dál, řekněte to na rovinu, že to chcete zavést i pro další provozy, a klidně se bavme o tom, že tedy zrušíme i otevřené hospody, restaurace, vždyť je to zbytná služba a těch sedm dní v roce se bez nich také určitě obejdeme. Já nechodím nakupovat ve svátky, pokud to není vyloženě nezbytně nutné, nebráním tady v tuto chvíli svůj nějaký pohled. Myslím si, že to je ale určitý pohled na svobodu občanů, co budou ve svém svátečním čase dělat. A já si myslím, že tyto debaty už si můžeme prostě ušetřit tím, že přijmeme návrh, který je tady jako pozměňovací návrh pod písmenem A, což je návrh mého kolegy pana Kalouska, který prostě ruší celý ten zákon, protože si myslím, že tyto debaty tady budeme vést neustále další roky, protože určitě se zase najde někdo, kdo ho bude chtít novelizovat. (Mpř. Fiala: Čas, paní poslankyně!) Můžete to podpořit a ušetříme si spoustu času. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bláha, po něm pan poslanec Nacher. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom doplnil to, co tady zaznělo. Nejedná se jenom o zaměstnance, jedná se i o celé firmy. To znamená, že otevřením velkoobchodů dojde k paradoxu, že vlastně dodavatelé a hlavně malí dodavatelé, kteří dneska zásobují to Makro čerstvými potravinami, budou muset otevřít svoje provozy. A poslouchejte ten paradox. Oni nebudou mít kam jinam vozit, protože ostatní mají zavřeno a chtějí mít zavřeno, protože 900 malých maloobchodních prodejen pod družstvem CBA chce dokonce i rozšířit zavření na ostatní svátky. Takže oni nemají kam vozit, protože ostatní provozovny jsou uzavřeny, ale budou muset otevřít jenom kvůli tomu Makru, protože Makro řekne: nedovezeš, tak končíš!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Nacher. Nehlásil jste se, pane poslanče? (Ano.) Ano, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Já jsem to už nevydržel. Já, za prvé, zcela zásadně odmítám tu demagogii, že kdo navrhl tenhle zákon nebo tuhle změnu, tak někoho nutí chodit do práce, a kdo to brání, tak je tady největší obránce zaměstnanců, spotřebitelů apod. Takhle to není. Znova opakuji, my tady neříkáme, my tady vlastně jenom rušíme zákaz. My rušíme zákaz. To vy pořád něco někomu zakazujete. My říkáme tu možnost.

A teď kolega Bláha, já na něj jinak reagovat nebudu, abychom to neprodloužili o hodinu, ale on si teď protiřečil. On říkal, že už jsou některé provozy nebo některé řetězce, které se samy rozhodly, že zavřou na všechny svátky i bez toho zákona. Já jsem tady dával příklad i na tom veřejném slyšení, že jsou některé provozovny, restaurace, kavárny, které mají zavřeno třeba každou neděli nebo každé pondělí, že mají sanitární den. Nepotřebují k tomu zákon. A také mají kolem sebe všude konkurenci. My říkáme mít možnost otevřeno, ne že to je mus, že to je povinnost. To je jedna věc. Druhá. Jinými slovy, my neříkáme buď, anebo, že když se to dostane do toho zákona, že všichni budou mít automaticky otevřeno, všichni budou muset dodávat.

A pro kolegu Grospiče prostřednictvím pana předsedajícího. Já už jsem před tím varoval kolegy z KDU-ČSL. Já bych v tomto případě, být vámi, neargumentoval, prosím pěkně, jak to funguje v zahraniční. 26. března tady budeme mít manželství pro všechny, takže tam to také platí ve všech zemích v západní Evropě, tak se těším, jak budete hlasovat a jak tímhle budete argumentovat. Tak buď tady máte argumenty, anebo když už vám dojdou a vyschnou, tak se vždycky vytasíte s tím, jak to funguje někde jinde, jak se vám to hodí. A když pak bude jiný zákon, tak tím zahraničím argumentovat nebudete! Tak takhle ne!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a přihlásil se s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já musím reagovat, protože to je to, jak se neposloucháme. Já jsem tady neargumentoval těmi, kteří mají dneska zavřeno, těmi obchody, které mají zavřeno. Já jsem argumentoval těmi výrobci, kteří dneska mohou mít zavřeno, protože mají zavřeno právě ti malí, kterým oni dodávají. Ale tím, že otevřeme Makro, a ten paradox, poslechněte! My kvůli tomu, že velkoobchod, který má 13 provozoven v rámci republiky, tak jeho práva a svobodu postavíme nad roveň práva a svobody našich spoluobčanů! My právo a svobodu našich spoluobčanů shazujeme vůči zahraničnímu řetězci, který tady absolutně nenechá žádné peníze, které tady vydělá.

Tak já jenom ještě jednou zopakuji. Já jsem tady nehájil ani jsem nic neříkal a nezpochybňoval, že dneska někteří si můžou rozhodnout, ale právě já bojuji za ty, kteří si rozhodnout nemůžou, kteří jsou dotlačeni smlouvou k tomu, že musí dodat zboží. Otevřeme velkoobchod, tím pádem pekař, který tam dodává ve všední den, musí dodat ve svátek, jinak má smůlu. Nebude vozit. A to, že to nevíte, kolegové, je jenom způsobeno tím, že bohužel pracujete v jiných oborech. Já se také nepletu do zdravotnictví, ani do školství, ani do jiných záležitostí, o kterých nic nevím. Hovořím o oboru, ve kterém pracuji 30 let, a většina, a zastupuji tady 120 firem z pekařského svazu, tak všichni chtějí mít zavřeno. To je zhruba 9 tisíc lidí. A dalších 20 tisíc lidí z obchodu, kteří podepsali petici. (Mpř. Fiala: Čas, pane poslanče!) Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Kořanová bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem v podstatě chtěla říct to, co říkal kolega Nacher. Já budu reagovat na pana poslance Bláhu. Pane poslanče, pokud oni toto nebudou chtít, tak můžou od té smlouvy odstoupit. A já věřím tomu, že za nimi bude stát deset dalších, kteří ji rádi podepíšou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickými poznámkami se přihlásili pan poslanec Bláha a paní poslankyně Němcová. Předpokládám, že pan místopředseda se hlásí s přednostním právem. (Ano.) Takže přednost mají faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já zase musím reagovat. Zamyslete se nad tím, co tady zaznělo. To je totální nesmysl! Takže vy máte smlouvu s někým a vypovíte si tu smlouvu, abyste svým zaměstnancům řekl: běž domů. Investovali jste třeba 100 milionů a investici hodíte do koše? Neuděláte to! Neuděláte to, protože prostě vám jde o ty zaměstnance a jde vám o tu investici. Ne. Jde vám o ty zaměstnance. Věřte tomu, že my, kteří podnikáme, my si nechodíme pro peníze, tak jako většina lidí, která pracuje ve státním sektoru. My chodíme proto, že to je náš životní cíl, naše zábava, naše vnitřní rozhodnutí. A většina z nás, kteří pracujeme právě v tom oboru čerstvých potravin, tak věřte tomu, že to děláme srdcem, jinak bychom to už dávno nedělali.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Němcová, po ní s faktickou poznámkou pna místopředseda Hanzel. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já chci požádat naše kolegy z hnutí ANO, jestli by nebyli tak laskavi a nevyřešili si ten problém, který řeší tady na půdě Sněmovny ve třetím čtení, laskavě na jednání vašeho klubu, udělali si stanovisko a s ním potom přišli. Připadá mi, že ve stejné situaci už jsme tady byli v tom minulém čtení, kdy jste si tady vykládali o tom, co se komu z vás líbí a proč ten zákon podporujete a proč ne. Tak od toho slouží poslanecké kluby a ušetřili byste nám všem čas a mohli bychom se věnovat něčemu, na co už ty postoje máme vyjasněné. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan místopředseda Hanzel. Po něm pan poslanec Nacher a pan poslanec Třešňák s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené kolegyně, já si dovolím vystoupit, protože nejsem z klubu ANO, takže jsem neměl možnost si to na jejich klubu vyříkat. Mě strašně fascinuje to, jak jsme napadáni za to, že tady chráníme a stojíme za zaměstnanci. Ano. Sociální demokraté budou vždycky stát na straně zaměstnanců. Dělali jsme to, děláme to a budeme to dělat. Já jsem se sešel se zástupci těch petentů, je to zhruba dvacet tisíc podpisů. Já si myslím, že to je docela dost podpisů na to, abychom to mohli jedním šmahem shodit ze stolu. A ti lidé opravdu jsou znepokojeni z toho, že se jim neumožňuje trávit volný čas, tak jak by si zasloužili. Protože svátek, svátek, přátelé, je den určený k odpočinku. A já práci v supermarketu a v jakémkoliv jiném marketu nepovažuji za odpočinek ani relaxaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, přeji pěkné poledne. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Patrik Nacher. A připraví se na faktickou pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já mám teď poznámku s dovolením na kolegyni Němcovou prostřednictvím pana místopředsedy. Já jsem tu poznámku vaši nepochopil. Prostě tady je první, druhé, dneska je tady třetí čtení a každý poslanec má právo vyjádřit názory i přesto, že prostě je z jednoho klubu a je nesouhlasný. Já to právo určitě kolegovi Bláhovi nechci vzít a nikdy by mě nenapadlo, když třeba tady váš pan poslanec Klaus vystupuje jinak než někteří poslanci ODS, abych řekl, abyste si to vyřídili na klubu. Když tady budeme vystupovat jednotně, tak zase řeknete, že jsme strana jednoho muže. Tak to prostě tady nechme plynout. Já už také nebudu reagovat na všechno, abych to urychlil, ale myslím si, že kolega Bláha má prostě právo vystoupit. A vůbec, na klubu jsme si to projednali, ale to neznamená, že by tady 78 poslanců mělo na všechno stejný názor. Viz předchozí hlasování o daních. Takže tu poznámku jsem skutečně nepochopil.

A tady na kolegu místopředsedu Hanzela. Já jsem tady neslyšel ani jednou od nikoho, že by někdo vám nějakým způsobem nadával za to, že se zastáváte zaměstnanců. To je v pořádku. Já nevím, proč vždycky ta slova překrucujete. Vy říkáte, že my někoho nutíme chodit, že vám něco vyčítáme, ale zatím, co jsem poslouchal, spíš vyčítáte vy něco nám. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A další faktickou, pan poslanec Třešňák, a připraví se paní poslankyně Černochová. Zatím mám dvě tyto přihlášky. Prosím a vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné dopoledne. Já možná malou poznámku nebo spíš dotaz na pana poslance Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího. Já si rád nechám dát přednášku z parlamentarismu kdekoliv po světě. Ale když tu mluvil o tom, že zastupuje devět tisíc pekařů, tak mám dojem, že česká dolní Sněmovna nemá poměrné zastoupení cechů ani stavů. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Prosím. Zatím poslední faktická.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych chtěla poprosit vaším prostřednictvím pana kolegu Nachera, aby tady netrénoval moji kolegyni Němcovou. Paní kolegyně Němcová přišla stejně, jako jste přišel vy k tomuto mikrofonu, prostřednictvím pana místopředsedy, říct svůj názor. Děje se to tady poměrně často, že si na tomto plénu mezi sebou vyřizují účty členové hnutí ANO. A prosím, respektujte také nějaké naše právo na duševní hygienu. Je pátek poledne a skutečně jsme ve třetím čtení. Takže tady to byla prosba paní poslankyně Němcové, která má právo tuto prosbu tady říct stejně, jako má právo tady vystoupit pan Bláha, a ona ho nijak nezpochybňovala. A poprosit vás, ať si skutečně ve třetím čtení ty věci říkáte na klubu.

Pokud jste tady zmiňoval kolegu Klause. Já si tedy nevzpomínám na to, že by tady byl nějaký střet mezi kolegou Klausem a některým z našich členů. To, že třeba máme na některé věci jiný názor v médiích, to je druhá věc. Ale neděje se to na půdě Poslanecké sněmovny. Takže prosím, abyste si takové připomínky odpustil. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní další faktická. Pan poslanec Pavel Jelínek. Takže vaše dvě minuty, pane poslanče. Prosím.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Dobrý den. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, jelikož mám takovou asi dvouletou zkušenost z práce v jednom tom nejmenovaném řetězci Makro, tak vás jednak chci opravit s těmi patnácti lety přístupu do toho velkoobchodu. To není pravda. Je tam stanoveno výška, protože je tam pohyb vysokozdvižných vozíků. To znamená do 120 cm výšky. Dokonce to může být i dospělý člověk, pokud nemá 120 cm, tak ho tam prostě nepustí. (Smích, pobavení.) Ale to není to hlavní, co jsem chtěl říct.

Hlavní je to, že pokud tento řetězec jako že zavře, tak vám garantuji, že v ten den tam bude daleko více lidí, než když bude otevřeno. Protože se prostě spustí inventury, spustí se opravy technologií. Byl jsem jak na oddělení elektro, tak i jako technický manažer. Takže prostě věřte mi, moc lidem nepomůžete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s další faktickou, resp. mám tady jenom jednu přihlášku - pan poslanec Bláha. A zatím poslední faktická, kterou mám tady přihlášenu. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych chtěl už jenom říct, že kde jinde bychom měli diskutovat o zákonu, který ovlivňuje 12 milionů spoluobčanů. Kde už jinde? O čem jiném bychom měli diskutovat? Týká se to většiny rodin v naší České republice. Věřte tomu, že většiny, protože každý v rámci toho, v jakých rodinách žije, má ve své rodině někoho, koho se tento zákon týká, koho to ovlivňuje. Nebo své přátele, kamarády. A zkuste se jich zeptat, jestli budou radši doma, budou mít otevřenou firmu ve svátek, nebo jestli půjdou s vámi třeba večer pálit čarodějnice. Protože v okamžiku, kdy půjdu večer pálit čarodějnice a druhý den musím ráno do práce, tak tam nemůžu být. Musím do té práce nebo mít otevřenou firmu. Protože rohlíky, housky, ale cokoliv z čerstvých potravin nejsem schopen připravit dopředu. Musím to Makro vyzásobit ráno, proto jsem to musel připravit přes noc.

Takže ti lidé nemají šanci trávit normální svátek jako vy všichni. Já se na vás za to nezlobím. Jenom bych byl rád, kdybyste mě poslouchali a snažili se pochopit, proč většina firem, která pracuje v oblasti čerstvých potravin a služeb, chce mít ve svátek zavřeno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Zatím poslední faktická. Vrátíme se do obecné rozpravy. Pan poslanec Jiří Mihola. A připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, kdo si počká, ten se dočká. Já se držím dlouhodobě teze, že jsou dny, kdy ekonomika a nakupování nemusí být na prvním místě. Jsem o tom přesvědčen. Zároveň jsem demokrat a nikomu tento názor nevnucuji. A když bude většinový názor jiný, budu to respektovat.

Nicméně chceme jako KDU-ČSL, a to vždycky zdůrazňujeme, aby právě prodavačky, které mají většinou také děti, opravdu mohly trávit ty sváteční dny se svými dětmi a rodinami. Nic víc, nic míň. Žádné další debaty o tom, jak by je měly trávit, jak to občas někdo podsouvá, nikdo z nás nikdy nevedl.

Ta regulace si myslím, že je věc rozumná a normální. A ve své podstatě jsou regulací i samy státní svátky. Vždyť vlastně státní svátky máme po zákonodárném procesu. Tady o nich rozhodujeme. Některé jsou i novějšího data, tak to sami víte, že jsme se k nim takto hlásili, tak se netvařme, že je nám regulace něco cizího. Když to vezmu ad absurdum, tak by se někdo mohl rozčilovat, že co vůbec nějaké svátky. Kdyby nějaký workoholik chtěl pořád pracovat, a teď vlastně celý ten režim je nějakým způsobem ve sváteční dny utlumený. Všechno neběží tak jako ve všední den, nebo máloco. Takto absurdně bychom mohli navzájem polemizovat, že vlastně svátky vůbec nepotřebujeme, nebo je nezavádějme, jak už tady zaznělo, protože to potom opravdu nemá smysl udělat jeden krok a ty další, které jsou související, pak popírat, nebo někomu bránit.

A nepleťme do toho prosím hasiče nebo nějaké takové složky, které mají opravdu asi jinou důležitost a jinou náročnost než to, co si můžeme koupit den předem nebo den potom.

Mohl bych tady citovat vyjádření Národního centra pro rodinu. Myslím, že jste ho dokonce dostali napříč politickými kluby. Skoro bych řekl, že všechny poslanecké kluby se v určitý čas hlásí k podpoře rodin, rodin s dětmi apod., a tak by vás mohlo zajímat, jak se staví k té novele právě toto Národní centrum pro rodinu. Odmítá ji.

Čekal jsem více od sociálních demokratů a vládu tolerující KSČM, protože - ať se kolegové nezlobí, mírně do nich šťouchnout musím v tomto smyslu. Pokud by to skutečně vnímali jako závažnou věc, tak by se do toho opřeli více v rámci koalice nebo v rámci té toleranční spolupráce. Já dobře vím, co tady před nějakým časem zdůraznil pan předseda Faltýnek. Vím, že hnutí ANO to za minulé vládní koalice nepodporovalo, ale zároveň, když to prošlo, tak tady padala vyjádření: Necháme to nejdříve aspoň pár let fungovat a uděláme analýzu. Je tady prosím nějaká analýza na stole? Nebo si tady chceme nakukat, že tou analýzou je tady ta změna, se kterou přichází pan kolega Nacher, tedy vyjmout z toho velkoobchod? Takhle vypadají analýzy hnutí ANO? To se tedy lekám, jestli to platí v národohospodářské oblasti.

A pak bych rád připomněl, a mrzí mě - kolegové z mnoha klubů, zde nepřítomný pan kolega Kalousek nebo někteří členové ODS, já vím, že tady nesedí paní Udženija, ale je součástí vedení, a někteří další včetně pana kolegy Nachera totiž se vyjadřovali. Jako první argument byl - změňme ten chaos. Ten chaos, že některých svátků se to týká, některých se to netýká. Prosím, kdo náhodou by teď o tom pochyboval, projděte si stenozáznamy, říkal to pan kolega Nacher, říkal to opakovaně pan kolega Kalousek, říkala to paní kolegyně na dálku Udženija v pořadu s Michaelou Jílkovou. Najděte si to. Opravdu to takhle zdůrazňovali. Takhle jsme se dojímali, jak nám jde o to, aby to bylo jednotné.

I já říkám, ať je to jednotné, ať není chaos. Proto přicházím s pozměňovacím návrhem, který by se týkal všech státních svátků. Je to prosím vás i argument pro to, abychom příště nedělali a nepřijímali návrhy, které jsou polovičaté. Já jsem k senátnímu návrhu měl od začátku výhrady, protože to tam skutečně nebylo vyargumentováno, proč jen vybrané svátky a to, jestli se někdo bál nebo nebál, že když místo osmi najednou dá čtrnáct státních svátků, tedy všechny, že to bude příliš velká porce, tak to je opět nesmysl a prostě na tu polovičatost u mnoha věcí potom dojíždíme. Stejně tak je blbost, abychom si naběhli tím, že vyjmeme velkoobchod a vzápětí tady budeme řešit x řevnivostí, proč vyjmuli velkoobchod a proč ne tohle a támhleto. Vždyť to známe.

Tak prosím vás, demokraticky se rozhodněme a říkejme si to na rovinu - buď chceme, aby ty sváteční dny, není jich tolik, je to třináct dnů, prosím vás, co to je, to fakt žádnou ekonomiku nezboří. Tak buď to chceme a budeme hrdi na to, aby měly nějaký zvláštní režim, tak jak jsou v mnoha zahraničních zemích. Nechci poukazovat, říkám to jen jako zkušenost, že oni sami, už jsem to možná citoval, Němci sami říkají "my víme, že bychom to nemuseli mít, ale my jsme rádi, že to máme". Tak buďme buď rádi, že ty státní svátky máme, a ctěme je opravdu jako v jiném režimu, anebo si řekněme ne, my budeme nejworkholičtější národ Evropy, sice jsme je za třicet let nepředehnali, což je div při té předchozí neregulaci oproti těm silně regulovaným zemím, takže vliv to patrně opravdu žádný nemá, ale aspoň bychom si to řekli na rovinu. Takže buď chceme v tom mít řád, nebo chaos, ale veškeré další věšení bulíků na nos je prostě nadbytečné.

Nabízím tedy ten svůj pozměňovací návrh. Týká se všech státních svátků a věřím, že ho podpoříte.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Alenu Gajdůškovou. Jako poslední v obecní rozpravě se připraví pan poslanec Jiří Bláha, v tuto chvíli poslední. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, ctěná Sněmovno, svoje vystoupení rozdělím na dvě části. Za prvé vás chci informovat o petici, která právě k tomuto projednávanému bodu dorazila do Poslanecké sněmovny, a petiční výbor se jí zabýval, a za druhé si dovolím říci něco sama za sebe.

Informace o petici za zachování zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě ve stávajícím znění dorazila do Poslanecké sněmovny. Počet petentů byl 14 064 a počet archů 722. K tomu dodávám, že tato petice byla ještě podpořena Svazem pekařů, takže můžeme mluvit o těch dvou desítkách tisíc lidí, kteří se i takto veřejně a prokazatelně podepsali za to, aby současná legislativní úprava zůstala zachována tak, jak v této chvíli je.

Petenti ve své petici požadují zachování současného znění zákona o prodejní době v maloobchodě, to je zakotvení uzavření obchodu ve vyjmenovaných svátcích. Petice je tedy výrazem nesouhlasu s projednávanou novelou příslušného zákona, který toto ustanovení mění. Současná praxe se podle zástupců petentů osvědčila a není potřeba změny. Vychází vstříc požadavku zaměstnanců na volno o některých státních svátcích, jak je obvyklé v různé míře v zemích Evropské unie. Uzavření nebo otevření obchodů se týká nejen zaměstnanců v daných obchodech, ale i navazujících provozů.

Se zástupci petentů jsem se sešla jako zpravodajka výboru. Petiční výbor poté schválil konání veřejného slyšení k této petici. Veřejné slyšení proběhlo 20. února 2019. Za petenty vystoupila prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb paní Renáta Burianová. Mimo jiné uvedla základní důvody, které vedou zaměstnance k podpoře petice a uchování stávající podoby zákona, a paní předsedkyni doplnili další zástupci petentů.

Dovolte mi jenom stručně vyjmenovat základní argumenty, které petenti uváděli pro podporu svého požadavku na to, aby současná úprava prodejní doby v maloobchodě i ve velkoobchodě zůstala zachována. Říkají, že zavedením svátků neklesly tržby, jen se přesunuly do jiných dnů. Dokonce uváděli, že tržby tím fenoménem předzásobení v obchodech ještě vzrostly. Nejde o malé prodejny. Jde o hypermarkety nad 200 metrů čtverečních. Malé obchody většinově mají zavřeno z vlastního rozhodnutí.

Důležitý argument je ten, že bez legislativního opatření, že bez toho, že je to dáno v zákoně, se prodejny nezavřou. Petenti sdělovali, že jestliže jeden obchod zůstane otevřen, ostatní v rámci konkurenčního boje budou muset mít otevřeno také. Uváděli příklady ze zahraničí. Například rakouský velkoobchod funguje pouze do 13 hodin každou sobotu. Neděle jsou zavřeno. Také rozporovali argumenty, které tady padaly pro podporu toho návrhu, o kterém se dnes bavíme, že není pravda, že se uzavřením o svátcích připravují zaměstnanci o výdělek. Odměna za práci o svátcích se často řeší náhradním volnem nebo napracováním svátků. Ale to pro zaměstnance není zrovna to, co si přejí, není jim nic platné, že mají volno někdy jindy než v ten daný svátek, protože v tom případě nemají volno jejich partneři, manželé, manželky, jejich děti. Samozřejmě odkazovali na okolní země.

Paní předsedkyně a představitelka petentů, paní Burianová, také uváděla, že naprostá většina zaměstnanců, tedy až 99 %, žádá zachovat tu současnou úpravu, je tedy proti tomu námi projednávanému návrhu zákona, protože na první místo kladou rodinu. Uváděla, že petice běžela jenom ve velmi krátké době. Přesto během 14 dnů dokázali posbírat 14 tisíc podpisů. Na veřejném slyšení dále...

Ještě k tomu musím dodat, že také petenti rozporovali ty argumenty, které směřovaly k pracujícím, k zaměstnancům, kteří jsou v jiných službách, jako jsou hasiči, zdravotníci. Všichni víme, že tyto profese jsou o svátcích také v utlumeném režimu, a to včetně hromadné dopravy. Zaměstnanci se přimlouvali za to, aby spíš než bychom rušili těch sedm dní volna, abychom radši zavedli volno o všech státních svátcích.

Musím dodat, že za Ministerstvo průmyslu a obchodu vystoupil na veřejném slyšení náměstek ministryně pan Pilný. Stanovisko MPO je zákon zrušit, a to z těchto důvodů: K zákonu není zpracována RIA, tu neobsahoval ani původní senátní návrh, což je v rozporu s legislativními pravidly. Jiné obory mají také běžně povinnost pracovat o svátcích, doprava, restaurace, lékaři, ale to petenti rozporovali a upozorňovali na to, že je to trošku jinak. Ale i od pana náměstka Pilného zaznělo, že sice podle MPO je návrh zbytečný, ale je otázka, zda je již zralý ke zrušení po krátké době svého života. Není v tom dostatek informací.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí jako další dotčené ministerstvo vystoupil pan náměstek Hovorka. Ten uvedl, že současné ustanovení, tedy toho volna o sedmi vyjmenovaných svátcích, je plně v souladu s úmluvou Mezinárodní organizace práce o svátcích, která uvádí, že svátky jsou zvláštní čas, který je určen k odpočinku, byť i existují výjimky. Je v souladu s praxí v Evropské unii, ve srovnání s Evropskou unií je ale česká restrikce, české omezení mírné oproti zemím na západ od nás. Konstatoval také, že není k dispozici analýza dopadů, která by konstatovala nějaké negativní dopady toho, že o těch sedmi dnech ve státní svátky jsou obchody zavřené. Závěrem pan náměstek Hovorka konstatoval nebo upozornil na fakt, že zákon je napaden skupinou senátorů u Ústavního soudu, a bylo by tedy vhodné počkat na rozhodnutí Ústavního soudu.

Dále na tomto veřejném slyšení, o kterém hovořím, vystoupili významně kromě jiných pan poslanec Nacher, Bláha a Španěl. Nebudu mluvit za ně, oni si k tomu řeknou svoje i zde.

Dovolte mi ale shrnutí veřejného slyšení. Mohu konstatovat, že většina těch, kteří se veřejného slyšení zúčastnili, většina těch, kteří vystoupili, jednoznačně konstatovala, že jsou pro zachování současného stavu, tedy proti návrhu zákona v tisku, který projednáváme.

A dovolte mi ještě přece jenom sama za sebe. My jsme zde slyšeli jako většinově od kolegů a kolegyň z pravice, že omezujeme svobodu. No svoboda jednoho jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého. Byla zde řeč o svobodném rozhodnutí občanů. Já vřele souhlasím, ale připomínám, že občané, a svobodní občané, jsou i zaměstnanci. A my bychom měli dopřát svobodné rozhodnutí i těm zaměstnancům. Ti svobodu v tom, jestli do práce půjdou nebo ne, když jejich zaměstnavatel musí mít otevřeno, ti svobodu volby nemají. My jako sociální demokraté, a už to tady bylo řečeno mockrát, jsme vždycky hájili svobodu člověka bez rozdílu jeho peněženky, bez rozdílu jeho sociálního postavení. Vždycky jsme hájili a budeme hájit zaměstnance.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zatím poslední přihláška, poslanec Jiří Bláha. Já mezitím přečtu omluvy. Omlouvá se ministr vnitra Jan Hamáček od 12.45 hodin do konce jednacího dne. Dále se omlouvá poslanec Julius Špičák od 12.15 do 14 hodin z pracovních důvodů, dále se omlouvá poslanec Vlastimil Válek mezi 12.30 a 14. hodinou z pracovních důvodů a jako poslední poslankyně Helena Válková dnes od 12.30 hodin do konce jednacího dne - osobní důvody.

Tak, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, na začátku bych chtěl ještě jednou popřát všem ženám k dnešnímu svátku a právě vzpomenout na jeho vznik. Právě před více jak 110 lety ženy v Americe šly hájit svoje práva a svobodu. Právě před více jak 110 lety vyšly do ulic, aby vzpomenuly na své uhořelé kolegyně v rámci závodu, kde podnikatel nechtěl umožnit ženám vyjádřit svobodně svůj názor. Proto mě hrozně zaráží, že někteří nechcete poslouchat argumenty těch, kteří nechtějí ve svátek pracovat. Předcházející vládní garnitura definicí a schválením státního svátku určila pravidla a stanovila určitý druh omezení a výhod. Státní svátek je dnem pracovního klidu a volna, významným dnem státnosti České republiky, ale hlavně pro všechny občany bez rozdílu.

Výhody tohohle dne - máme den pracovního klidu a volna. Možnost trávit tento den s rodinou, dětmi, rodiči, prarodiči, příbuznými, přáteli. Je čas na důstojnou oslavu, zamyšlení nad tradicemi, protože podle tradic když se podíváte do první republiky, do Rakouska-Uherska a jiných dob, tak přijdete na to, že vždy se svátky dodržovaly. Všude bylo zavřeno, nikde se neobchodovalo. V naší zemi to tak vždycky bylo. Takže to jsou výhody toho státního svátku.

Nevýhody a omezení, které dneska máme. Máme omezený provoz místní a celostátní veřejné dopravy. Máme omezený provoz většiny zdravotnických zařízení. A teď bych vás kolegy zdravotníky rád vyzval: Pracujete snad v nemocnicích na plný výkon? Jsou tam všichni doktoři a všechny sestry? Nejsou omezeny žádné operace? Nejsou? Takže praktičtí lékaři mají otevřeno, zubaři mají otevřeno, specialisté mají otevřeno. Je omezen provoz lékáren. Většina lékáren v České republice má zavřeno. Omezený provoz všech zájmových spolků. Uzavřený provoz úřadů. Uzavřený provoz složek státní správy. Uzavřený provoz ministerstev, uzavřený provoz Sněmovny, uzavřený provoz škol, školek, jeslí.

A tady u toho bych se zastavil, protože většina těch, kteří jdou do práce, jsou ženy. Kam asi většinou, když jsou v práci, dávají své děti? Do těch škol, školek, jeslí. Nemůžou. Musí oslovit svoji rodinu, aby se o jejich děti postarala. Všichni tady zvedáte ruku, že potřebujeme podpořit rodiny s dětmi. Tímto je moc nepodpoříme.

Co je zajímavé, že je uzavřen prodej automobilů. Většina prodejců automobilů, přestože vytvářejí největší HDP a největší zisk v rámci naší České republiky, tak mají zavřeno.

Chtěl bych se tady u té první části zmínit o jedné věci. Myslím si, že je důstojné se zabývat myšlenkami, které tady byly odjakživa. To znamená, že v neděli se nepracovalo, chodilo se do kostela a svátek se ctil. Jeden z navrhovatelů byl součástí strany, která toto celou dobu propaguje a za jeho předsednictví i propagovala. Tak mě zaráží, že najednou hovoří úplně jinak.

Argumenty navrhovatelů - odměna a peníze. Přečtěte si zákoník práce. Zaměstnanci náleží za práce ve svátek v první řadě možnost čerpat náhradní volno. Někteří, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu, a já jim říkám takzvaní ksindlové, tak plánují pravidelně pracovní dobu tak, aby na svátek vyšlo zaměstnancům vždycky den pracovního volna. Takže pak jim ten svátek nikdy nezaplatí. Takže tím byste se měli zabývat a možná že byste nastavili více rovnosti mezi námi všemi.

Argumenty navrhovatelů - právo a svoboda. Svoboda podnikání. Opravdu chcete stavět právo a svobodu jedné firmy nad právo a svobodu tisíce rodin, právo a svobodu podnikat nad právo a svobodu mít ve svátek volný den tak, jak je v zákoně stanoveno? Opravdu chcete stavět právo a svobodu několika zahraničních vlastníků, kteří veškerý zisk vyvedou mimo republiku, nad právo a svobodu českých občanů a firem?

Navržená úprava - další argument. Navržená úprava dopomáhá těm, kteří mohou mít otevřeno, nakoupit suroviny a zboží. Tento argument nemá svůj reálný ekonomický ani sociální podklad. Žádný podnikatelský subjekt nezatíží svůj podnikatelskou činnost nebo svůj podnik žádným úkonem, pracovní dobou, pozváním lidí do práce tak, aby zhoršili už tak špatnou ekonomickou situaci v den svátku. Protože ve svátek je běžné a v létě nedosahují obraty těchto obchodů, které mají ve svátek otevřeno, ani 30 procent běžného dne, kdežto mzdové náklady jsou dvoj- až trojnásobně vyšší. Nechce zatěžovat rodiny spolupracovníků zbytečným nástupem do práce v den svátku.

Prostě žádná firma, která zaměstnává lidi, tak si váží svých zaměstnanců a nechce zatěžovat zbytečně jejich rodiny tím, že manželky nebo otcové nebo známí budou v práci. Veškeré firmy, instituce, nemocnice, které musejí zajistit v den svátku běžný provoz, omezují co nejvíce rozsah svých služeb tento den na minimum.

Opravdu chceme stavět právo a svobodu jednotlivců nad právo a svobodu většiny národa? Našich spoluobčanů? Pokud ano, tak jim to prosím řekněme rovnou, že je nám jedno, že vaše děti budou trávit bez svých rodičů. Je nám jedno, že nemáte možnost důstojně oslavit svátek. Je nám jedno, že v době, kdy většina národa slaví a odpočívá, vy musíte do práce. Nám jde především přece jen o to, abychom my mohli jít do obchodu a splnili si své potřeby.

Je to úsměvné. Opravdu je to úsměvné. Tady zaznělo, že mé příspěvky jsou úsměvné, ale pro mě je tohle k pláči. A já bych vás chtěl jen poprosit, zvažte dobře své rozhodování, jestli opravdu chcete stavět právo a svobodu našich občanů nad právo a svobodu jedné firmy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vaše vystoupení spustilo lavinu faktických poznámek, takže mám tady čtyři. Nejprve požádám o vystoupení pana poslance Davida Kasala. Dále se připraví pan poslanec Vojtěch Munzar, paní poslankyně Miroslava Němcová a pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Takže čtyři v tomto pořadí. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já ani nevím, kde mám začít. Začnu asi úplně obyčejně.

Vážený pane kolego jménem pana předsedajícího, podle mě žijete úplně mimo realitu. Nevím, jestli na téhle zeměkouli, ale já samozřejmě vám řeknu ze zdravotnického prostředí jen to, že ono tam třeba méně lidí je, ale myslíte si, že na sobotu a na neděli odcházejí pacienti domů? Ten personál, který tam je, musí ošetřit všechny lidi, kteří v té nemocnici jsou. Hrnou se tam hordy dalších. Takže je to o tom, že ten výkon je ještě mnohem větší, když už se o tom budeme bavit. Pominu to, že jste řekl, že do práce chodí jenom ženy. Já neberu genderovou vyváženost, ale to jste vzal trošku za hranu.

Druhá věc, co se týká nejmladší generace, a já ty lékaře zaškoluji. Víte, jaký je problém? Ano, my tady vycházíme z tradic a svátky jsou brány k tomu, že určitým způsobem ukazují státnost a tak dále. Ta nejmladší generace to bere jen jako volno. Jen jako volno. A já mám problém je do těch služeb i dát. A v tuto chvíli to je tak, že za nějakou dobu budeme rozhodovat, že ty lékaře tam budeme muset nechávat, protože jinak neobstarají ty pacienty. Oni chtějí mít volno a nerozhoduje, jestli to je svátek, nebo není. To o tom vůbec není. A v tom volnu, v tom svátku se chtějí vyžít, chtějí mít dostupné služby, chtějí si jít i třeba nakoupit. Ale to je o tom nechat těm lidem ten prostor, ať si žijí tak, jak chtějí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Vojtěcha Munzara. Připraví se paní poslankyně Němcová.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Opravdu jsem už nechtěl vystupovat, ale to neustálé opakování slov pana kolegy Bláhy vaším prostřednictvím, právo a svoboda. Pane kolego vaším prostřednictvím, prosím, nezaměňujte slovo nárok za právo a slovo regulace, zákaz, příkaz ze strany státu za slovo svoboda. Množství zákazů a příkazů, toho, co mají lidi dělat o státní svátek, opravdu ke svobodné vůli nepřispívá. Naopak ji stát omezuje. Každým zákazem, každým zákonem omezuje svobodu. Tak to prosím neopakujte. A pokud chcete prosadit zájem třeba vašich zaměstnanců, nárok vašich zaměstnanců, nezaměňujte to za právo a svobodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další v pořadí. Požádám o vystoupení paní poslankyni Němcovou. Připraví se pan poslanec Ferjenčík a ještě mám třetí přihlášku, pana poslance Bláhy. Paní poslankyně, máte dvě minuty. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, doufala jsem, že panu kolegovi Bláhovi špatně rozumím. A proto ho chci vaším prostřednictvím požádat, aby mi tady ještě jednou vysvětlil, koho myslí těmi ksindly, o kterých mluvil. Možná jsem špatně poslouchala, ale rozuměla jsem, že tím myslí ty, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu, což je tedy řada profesí od medicíny přes dopravu, bezpečnostní složky, poslance a tak dále - mohla bych pokračovat. Prosím o vymezení. A zároveň se zásadně, ale zásadně ohrazuji proti tomu, aby kterémukoliv občanovi České republiky kterýkoliv poslanec říkal, že je ksindl! (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Ferjenčíka. Mezitím, než se dostavíte, přečtu dvě omluvy. Paní poslankyně Pavla Golasowská se omlouvá od 13.30 do konce jednání z osobních důvodů. Druhá omluva je paní poslankyně Jana Krutáková, omlouvá se mezi 12.30 až 14.00 z rodinných důvodů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem jenom poděkovat panu poslanci Bláhovi, že tady otevřeně vystupuje v debatě, že snáší své argumenty. Doufám, že se nebude v budoucnu dít, až zase budou opoziční poslanci snášet své argumenty, že je budou poslanci vládní koalice obviňovat z nějakého zdržování, obstrukcí a tak podobně. Parlamentní debata sem patří a jsem rád, že probíhá.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan poslanec Bláha, zatím poslední faktická poznámka. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bláha: Děkuji za dotazy a rád je zodpovím. Sám mám nerovnoměrnou pracovní dobu v některých profesích, ale nikdy si nedovolím naplánovat zaměstnanci na svátek den pracovního volna, pokud mu ten den pracovního volna na to normálně nevychází. Pošlu vám e-maily od pracovníků firem, kteří bohužel mají tu smůlu, že takto jim to naplánují jejich zaměstnavatelé. Na den svátku jim naplánují den pracovního volna, tím pádem jim nemusejí platit svátek a ještě udělají to, že si to musí napracovat, protože jinak jim chybí hodiny. Tak to v té naší České republice je. Když to nevíte, tak jsem rád, že jsem vás s tím mohl seznámit, a budu rád, když se se mnou tomu budete věnovat, protože podporuji nerovnoměrnou pracovní dobu. Je to v pořádku, ať si firmy mohou vybrat, ale měly by dodržovat to, že pokud vychází na den, kdy měl dotyčný pracovat, svátek, tak mu tam schválně nenaplánuju volno, protože vím, že do práce nepůjde. Je to blbost, že jo?

A co se týče zdravotnických zařízení. Já si vážím většiny doktorů, dalo by se říct všech. Vážím si zdravotnických zařízení. Myslím si, že máme zdravotnictví na neuvěřitelné úrovni. S řadou z nich jsem dobrý známý. A řeknu jenom jedno. Moje dcera před rokem rodila a měla problémy. Skvěle se o ni postarali, ale s tím, že když problémy po jednom dni pominuly, tak nám bylo sděleno: nemůžeme vás pustit, protože tady nikdo není, kdo o tom může rozhodnout. Prostě je omezený provoz. Prostě je. To samé mám bohužel u tchyně. (Předsedající upozorňuje na čas.) Je nemocná. (Předsedající opět upozorňuje na čas.) A zrovna když přijede na vyšetření, tak ji v den svátku nevyšetří. (Předsedající důrazně upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím o dodržování času. Kdyžtak se prosím přihlaste znovu. Jinak se nám to tady zvrtne.

Nyní mám tedy tři faktické poznámky. Pan poslanec Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS, připraví se paní poslankyně Majerová a pan poslanec Kasal. Pane předsedo, máte slovo, dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chci reagovat na několik vystoupení pana poslance Bláhy. On tady říkal, že jeho vystoupení jsou vnímána jako úsměvná. Já je tak nevnímám. Myslím, že pan poslanec má mimořádný dar pozurážet většinu Sněmovny a většinu našich lidí, pokud náhodou mají jiný názor než on. "Já tomu rozumím, kdyžtak přijďte, já vám to vysvětlím. Pokud máte jiný názor, tak nežijete v reálném světě a vůbec tomu nerozumíte."(Důrazně.) Cituji doslova pana poslance. Já vím, že to tak nemyslel. "Znám plno lidí, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu, a já jim říkám ksindlové." Tohle řekl pan poslanec Bláha. A když ho kolegyně upozornila, tak mlčí.

A teď jenom pro pobavení, abych ho trošku popíchl. Ta jeho logika uvažování, vystupování: Já jsem zásadně proti tomu, aby se pracovalo ve státních svátcích. Představte si, že někdo nařídí volno ve státní svátek místo toho, aby ho poslal do práce. (Důrazně.) Platí první věta, pane poslanče Bláho prostřednictvím pana místopředsedy, nebo platí vaše druhá věta?

Já ten nešvar znám, já ho kritizuji, ale poprosil bych pana předsedajícího, když tady někdo začne vykládat zdravotní příběhy svých příbuzných, aby ho volal k věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktická. Paní poslankyně Majerová, připraví se pan poslanec Kasal a jako poslední je zatím přihlášený pan poslanec Bláha.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Dobrý den. Vážené kolegyně, kolegové, prostřednictvím pana místopředsedy chtěla bych doplnit svou kolegyni paní Němcovou a našeho předsedu Zbyňka Stanjuru. Já vás žádám o vysvětlení, proč používáte příměr ksindl k lidem s nepravidelnou pracovní dobou! Vy máte neustále plnou hubu úcty, morálky a poučování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Oslovujte se prosím jenom prostřednictvím předsedajícího.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Já ale žádám o vaše vysvětlení toho slova. Jestli si myslíte, že můžete jakéhokoliv člověka ve společnosti nazývat ksindl, tak bych byla ráda, aby ti lidé věděli, proč je tak nazýváte. Měl byste se stydět!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Znovu požádám, abyste se oslovovali pouze prostřednictvím předsedajícího v souladu s jednacím řádem, aby se poslanci neoslovovali přímo.

A nyní má tedy faktickou poznámku pan poslanec Kasal, následuje pan poslanec Bláha. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Jenom vyloženě vysvětlení. To je právě to, pane kolego, že ve zdravotnictví, jak jste to řekl, je potom ta věc, že se tam ošetřují opravdu ti, kteří to potřebují. A co se týká porodu, to je úplně přesný příklad toho, že děti se rodí, kdy potřebují: ve svátek, v noci. (Veselost v sále.) A my u toho musíme být. A jsou tam plně vybavené lékařské týmy. Ne že tam někdo chybí. My tam jsme v plném nasazení a očekáváme, kdy k tomu dojde. Na druhou stranu právě proto, že není jiným způsobem omezeno, tak o víkendech je provoz tak jako ve všedních dnech, a teď mluvím o těch ambulancích. A tam tedy ti rozumní lidé nemusí chodit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zatím poslední faktickou přihlášku mám přihlášeného pana poslance Bláhu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bláha: Děkuji za dotaz. Ještě jednou vysvětlím pro všechny, kteří mi nerozuměli, a omlouvám se za to, že mi nerozumíte. Je to moje chyba, že to neumím vysvětlit.

Takže firma, která zaměstnává zaměstnance s nepravidelnou pracovní dobou, má možnost rozvrhnout pracovní dobu tak, jak určí ona. To znamená, že připadá-li na nějaký tento měsíc, třeba na všední den, svátek, tak ta firma určí, že v tento den bude pro zaměstnance den pracovního volna. V ten okamžik mu ten svátek nezaplatí. Nepoužil jsem příměr, který jste tady říkala, na zaměstnance, ale právě na podnikatele, kteří zneužívají systému nerovnoměrné pracovní doby.

A řeknu to pro vás ještě jednou. Myslel jsem si, že máte ekonomické vzdělání, o kterém jste mluvila. A nezlobte se, že o tom mluvím, ale už jsem to tady opakoval několikrát. Jestliže firma zneužívá svého postavení na to, že na den svátku naplánuje den pracovního volna, a tím se vymezí z toho, že musí, i když nepracuje, zaplatit zaměstnanci svátek, tak je to prostě v rozporu s mým vnitřním přesvědčením, protože já to nedělám a nedělají to všichni slušní zaměstnavatelé. Dělají to pouze ti, které jsem nazval, co si o nich myslím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zatím poslední faktická poznámka. Nemám ani nikoho přihlášeného do obecné rozpravy. Rozhlédnu se po sále, zdali se někdo ještě nehlásí. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Táži se za navrhovatele pana poslance Nachera a zpravodajky paní poslankyně Langšádlové, zdali mají zájem o závěrečná slova. Nemáte. Pan poslanec taky nemá.

Mám tady návrh hlasování o návrhu na zamítnutí. O něm budeme hlasovat jako první. Zagonguji, aby se poslanci dostavili do sálu. Mám žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Mám tady návrh na zamítnutí, takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti zamítnutí?

Hlasování číslo 178, přihlášeno 154 poslanců, pro 29, proti 106. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru paní poslankyni Langšádlovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o bodu A, to znamená o tom, že by byl zrušen ten původní návrh zákona. Potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Miholy, to znamená rozšíření na všechny svátky. Potom, pokud tento návrh bude přijat, tak bychom už nehlasovali o C1, to znamená o návrhu pana poslance Luzara, který také hovoří o doplnění o všechny svátky, ale hlasovali bychom pouze o bodu C2, to znamená o návrhu pana kolegy Luzara, který hovoří o definici velkoobchodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Budeme hlasovat o tom, že souhlasíme s tímto návrhem procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 179, přihlášeno 160 poslanců, pro 160, proti žádný. Návrh této procedury byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: V tuto chvíli budeme hlasovat o části A. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 180, přihlášeno 161 poslanců, pro 62, proti 73. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dále budeme hlasovat o části B, to je návrh kolegy Miholy. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Navrhovatel? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 181, přihlášeno 163 poslanců, pro 41, proti 108. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Nyní bychom přistoupili k hlasování o C1 poslance Luzara. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Navrhovatel? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 182, přihlášeno 163 poslanců, pro 44, proti 105. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Nyní C2. K tomuto hospodářský výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 183, přihlášeno 166 poslanců, pro 40, proti 104. Návrh byl zamítnut.

 

Jestli mám správné poznámky, tak jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, podle sněmovního tisku 200, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 184, přihlášeno 166 poslanců, pro 112, proti 38. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tímto projednávání tohoto tisku končím.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a to je číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP