Středa 13. března 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 397/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Takže ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci. Dovolte, abych uvedl vládní návrh novely zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech.

Hlavním cílem návrhu zákona je adaptace zákona o krmivech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách. Návrh zákona zejména v zájmu zjednodušení úředních kontrol vůči kontrolovanému a jejímu efektivnějšímu provádění zakotvuje povinnosti provozovatelů oznámit přerušení schvalované nebo registrované činnosti. Nově stanoví lhůtu pro uchování vzorku a umožňuje kontrolované osobě požadovat náhradu za odebrané kontrolní vzorky. Aktualizuje odkazy na přímo použitelné předpisy EU. Zpřesňuje některá ustanovení základních pojmů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dochází tady ke změně zpravodaje. Novým zpravodajem bude pan Josef Kott. A o tomto rozhodneme hlasováním. Takže změna zpravodaje. Místo Mariana Bojka pan poslanec Josef Kott.

Zahajuji hlasování, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 281, přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 121. Návrh byl přijat.

 

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Kott. Prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Domnívám se, že pan ministr řekl vše potřebné, a já bych jenom požádal ctěnou Sněmovnu, abychom daný tisk propustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Mám tady přihlášenou paní poslankyni. Takže prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Hezký podvečer. Vážený pane ministře, vy jste tu mluvil tak strašně rychle, že jsem to chvílemi úplně nestíhala sledovat, nicméně já samozřejmě vím - budeme to projednávat na výborech a v dalších čteních. Já celkem rozumím tomu, že jde o transpozici evropské legislativy. Mám tam s jednou věcí problém. Ta novela zavádí zpoplatnění registračního řízení při registraci krmivářského podniku, což mimo jiné podporuje konzervaci současného stavu a snahu zkomplikovat potenciálním novým subjektům vstup na trh dle mého názoru.

Nemusíte mi odpovídat hned, nejsem schopna rozklíčovat v té předloze jako v podstatě většinou v těchto evropských transpozičních novelách, co vlastně je ta novela - transpozice, a co je případně přidáno našimi předkladateli. Takže to by mě zajímalo, jestli ta věc - hlavně která... ale budeme si o tom povídat na výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V obecné rozpravě nemám nikoho přihlášeného, končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není.

Je 18 hodin, takže přerušuji projednávání tohoto bodu. Na žádost předsedy klubu ODS vyhlašuji přestávku v délce jedné hodiny na jednání klubu ODS. Tím pádem končím dnešní jednací den a začínat budeme zítra v 9 hodin ráno odpověďmi na písemné interpelace. Přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.01 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP