Pátek 15. března 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 397/ - prvé čtení

Bod byl původně přerušen ve středu 13. 3. 2019. Původně ho má přednášet ministr. Ministr byl omluven, ale je přítomen, takže můžeme pokračovat. Projednáváním tohoto bodu jsme se zabývali ve středu 13. března a obecná rozprava byla ukončena. Bod byl přerušen před hlasováním o přikázání výborům k projednání. Prosím, aby se místa u stolku zpravodajů ujali za navrhovatele ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodaj pro prvé čtení poslanec Josef Kott.

Nyní se máme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Navrhuje k přikázání někdo jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Takže zahajuji hlasování o přiřazení garančnímu výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování číslo 290. Je přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přiřadili tento tisk zemědělskému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, nebo výborům k projednání ? Není tomu tak. V tom případě projednávání tohoto tisku končím, protože další návrhy nezazněly, a sejdeme se nad ním opět v druhém čtení. Děkuji vám.

Mám zde další omluvenku. Omlouvá se nám paní poslankyně Golasowská od 13.30 z osobních důvodů.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP