(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. S náhradní kartou číslo 2 bude hlasovat pan poslanec Vrána, s náhradní kartou číslo 13 pan poslanec Černohorský.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Dana Balcarová od 18.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Benešík do 14.30 z osobních důvodů, paní poslankyně Dražilová mezi 16.15 a 20.00 z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Farský z rodinných důvodů, paní poslankyně Hyťhová z pracovních důvodů, pan poslanec Kopřiva z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Langšádlová z pracovních důvodů, pan poslanec Lipavský od 10 hodin z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Pražák z rodinných důvodů, pan poslanec Rakušan z rodinných důvodů, paní poslankyně Richterová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Šlechtová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Štolpa z rodinných důvodů, pan poslanec Zaorálek z důvodu zahraniční cesty a pan poslanec Žáček od 10 hodin z důvodu zahraniční cesty.

S náhradní kartou číslo 12 hlasuje paní poslankyně Balcarová.

Dále požádali o své omluvení tito členové vlády: pan premiér Babiš z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Hamáček od 16.30 z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Maláčová z pracovních důvodů, paní ministryně Nováková z pracovních důvodů, pan ministr Petříček do 15.30 z pracovních důvodů, pan ministr Staněk od 14 hodin z důvodu zahraniční cesty a pan ministr Toman z důvodu zahraniční cesty. (Hluk v sále.)

Já poprosím o klid, abychom mohli projednávat v takovém stavu, abychom se všichni slyšeli.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109 a 110, sněmovní tisky 72, 73, 74/1, 195, 69, 85, 157, 179, 200, 241 a 273. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku prvního čtení. Připomínám, že ve 14.30 máme pevně zařazený bod 16. Jedná se o sněmovní tisk 382 - poslanecký návrh zákona k lesnímu zákonu. Je to v prvním čtení, v § 90 odst. 2. A dále případně další body z bloku prvního čtení. (Hluk v sále trvá.)

A nyní zde máme nějaké přihlášky k pořadu. Jako první zde mám písemnou přihlášku pana poslance Holomčíka. Než vám dám slovo, tak znovu požádám sněmovnu, aby se uklidnila. Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád zařadil na dnešní program schůze bod usnesení k sněmovnímu tisku 382. To jsem včera všem posílal emailem. Váže se to vlastně k projednávání novely lesního zákona uvedené v systému jako sněmovní tisk 382. Prosím o jeho pevné zařazení dneska jako první bod po již zařazených bodech po 14.30. Takže de facto po tom projednávání samotné novely lesního zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čili po lesním zákonu. Děkuji. Jako dalšího prosím pana poslance Peksu, který mi teď doručil také písemnou přihlášku.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dobré ráno, dámy a pánové. Já bych chtěl poprosit o pevné... nebo chtěl bych navrhnout pevné zařazení bodu Pozice vlády České republiky ke směrnici o copyrightu na společném digitálním trhu na pátek po bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní prosím pana poslance Klause, který se mi hlásil z místa.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Mě požádal pan poslanec Skopeček, který ještě horko těžko parkuje v tuto chvíli, abych ho zastoupil a navrhl pevné zařazení bodu. Včera slovutná Sněmovna schválila zařazení bodu uctění Aloise Rašína na program jednání, ale potom následně v té nedůstojné atmosféře, kdy to tady někteří karikovali, nezařadila tento bod vlastně nikam. Čili já skutečně jsem nerozuměl takové nějaké té adoraci nadřazené germánské kultury, kterou tady předvedl pan poslanec Kalousek. A my slovanští untrmenschen bychom rádi uctili památku českého vlastence Aloise Rašína, který se významnou měrou zasloužil o českou korunu, jejíchž sto let právě slavíme.

Takže já bych si dovolil navrhnout uctění Aloise Rašína, schválený bod, dneska v pravé poledne. Bude to chvilička. To usnesení je velice pěkné, poslance Skopečka jste včera slyšeli, a prosím vás o zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem neslyšel kam, prosím pěkně. (Posl. Klaus: V pravé poledne.) 12.00. Tak. To by měly být v tuto chvíli všechny přihlášky k pořadu. Takže přejdeme k hlasování. Návrhy budeme hlasovat v pořadí, ve kterém byly načteny.

 

Jako první je tu návrh pana poslance Holomčíka, abychom pevně zařadili bod č. 156, což je usnesení ke sněmovnímu tisku 382, a to po zařazeném lesním zákonu, což znamená dnes po bodu 16. Já myslím, že je srozumitelné, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 44 bylo přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 158, proti 1. Návrh byl přijat. Takže jsme pevně zařadili.

 

Jako další zde zazněl návrh pana poslance Peksy, a to je pevné zařazení bodu 154, pozice České republiky ke směrnici o copyrightu, a to na pátek po bloku třetího čtení. Upozorňuji, že tam jsou zařazeny již dva body. Zajímalo by mě, jestli po těch bodech, nebo před nimi. Jestli by to mohl pan poslanec Peksa upřesnit. (Posl. Peksa: Po.) Po. Dobře. Takže by to bylo v pátek po bloku třetích čtení po bodech 73 a 65. Myslím, že je srozumitelné, o čem budeme hlasovat.

Já zahajuji hlasování číslo 45 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 45 bylo přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 76, proti 9. Návrh nebyl přijat. Bod jsme tedy pevně nezařadili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP