(19.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Ano, pan poslanec Vácha.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Já jsem v rozpravě navrhoval jako garanční výbor pro bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Výbor pro bezpečnost. Takže budeme nejprve hlasovat o tomto... Je tady nějaký další návrh? Tak budeme nejprve hlasovat o tomto protinávrhu.

 

Je tady návrh na to, aby garančním výborem byl výbor pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 43. Přihlášeno je 164 poslanců, pro 7, proti 87. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu organizačního výboru. (Poslanci vznášejí námitku, že je po 19. hodině, a proto by se už nemělo hlasovat. Předsedající se radí s předsedou Poslanecké sněmovny, jak má postupovat.) Tak, na základě porady vedení Poslanecké sněmovny jsme se usnesli, že je to míněno 19.00. Už je po 19. hodině. Takže přerušuji jednání této schůze. Sejdeme se zítra v 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP