(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane místopředsedo vlády, zahajuji další jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás na ní vítám.

Na úvod mi dovolte jedno organizační sdělení. Včera přijal organizační výbor usnesení č. 171, které se týká potvrzování účasti poslanců na jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů. V návaznosti na toto usnesení a z důvodu řádné evidence přihlášených poslanců provede řídící schůze na její úvod vždy odhlášení a následně požádá o přihlášení identifikačními kartami. Je to z toho důvodu, že už to původní přihlášení pro vás znamená, že jste prezentováni, že jste účastni toho dne a není třeba dalšího podpisu nebo omluvy atd. Navazuje to na to, že jsme pověřili orgán Sněmovny, organizační výbor, aby vedl evidenci a statistiku docházky.

Takže já vás teď na začátku odhlásím, a teď když se přihlásíte, tak jste se odprezentovali během schůze. Jinak bychom nemohli přihlížet k těm přihláškám, které byly předtím, když jste to tam dali před devátou hodinou - lidskou řečí.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Ivan Adamec - zdravotní důvody, Ivan Bartoš do 11 hodin - pracovní důvody, Jiří Běhounek - pracovní důvody, Jan Birke - rodinné důvody, Jiří Bláha - pracovní důvody, Milan Brázdil z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Dominik Feri do 11 hodin z pracovních důvodů, Petr Gazdík do 13 hodin z pracovních důvodů, Radek Holomčík do 9.50 z osobních důvodů, Milan Chovanec do 11 hodin z osobních důvodů, Ivan Jáč do 11 hodin ze zdravotních důvodů, Adam Kalous do 11.30 z pracovních důvodů, Miroslav Kalousek ze zdravotních důvodů, Martin Kolovratník - pracovní důvody, Radek Koten - pracovní důvody, Lenka Kozlová - rodinné důvody, Jan Kubík - pracovní důvody, Jana Levová - zdravotní důvody, Jan Lipavský - zdravotní důvody, Zuzana Majerová Zahradníková - osobní důvody, Jiří Mašek - zdravotní důvody, Eva Matyášová bez udání důvodu, Jiří Mihola - rodinné důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Jana Pastuchová - zahraniční cesta, Ondřej Profant do 11 hodin - pracovní důvody, Jan Řehounek - rodinné důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Bohuslav Svoboda - zahraniční cesta, Karla Šlechtová od 14.30 pracovní důvody, Karel Tureček - rodinné důvody, Jan Volný do 11 hodin - pracovní důvody, Lubomír Volný - zdravotní důvody, Ivo Vondrák - pracovní důvody, Petr Vrána - pracovní důvody, Lubomír Zaorálek do 11 hodin - osobní důvody, Pavel Žáček do 13 hodin - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš z dopoledního jednání - pracovní důvody, Jan Hamáček do 11 hodin - pracovní důvody, Jana Maláčová - zahraniční cesta, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Miroslav Toman - pracovní důvody, Adam Vojtěch - zahraniční cesta.

Dnešní jednání zahájíme bodem 157, kterým je odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich slosování.

 

Otevírám bod

 

157.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

V tuto chvíli zde máme čtyři odpovědi na písemné interpelace, s nimiž poslanci vyslovili nesouhlas, a proto byly zařazeny na pořad 27. schůze Poslanecké sněmovny. Na pořad jednání 27. schůze bylo předloženo celkem devět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze. Pro dnešní jednání nám zbývají tedy čtyři.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na jednotlivé písemné interpelace.

První interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci neprůhledného hospodaření ČEZ a zejména jeho investic v Bulharsku. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 342. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Vzhledem k tomu, že jsem v úvodu načetl omluvu pana premiéra z dopoledního jednání, tato překážka trvá a není možné tuto interpelaci projednat.

Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci plánovaných investic na rok 2019 a desetiletého investičního plánu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 361. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Je tedy stejná situace jako u té interpelace předchozí. Překážka trvá, nemůžeme projednat tuto interpelaci.

Dále. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci hospodaření Kanceláře prezidenta republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 363. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Tudíž totožná situace. Překážka trvá, nemůžeme pokračovat v projednávání této interpelace.

Čtvrtou interpelací je - předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci řešení sociálně vyloučených lokalit a akutních problémů v sídlišti Janov. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 376. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Není možné tuto interpelaci projednat pro nepřítomnost předsedy vlády.

Tak. Tím jsme fakticky ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace, neboť je nebylo možné projednat. Jsem obeznámen s diskusí předsedů klubů ze včerejšího dne, že nebudeme pokračovat bezprostředně, a já tedy přerušuji jednání do 11.00, kde budeme pokračovat dle stanoveného pořadu schůze. Všem přítomným obzvlášť děkuji za přítomnost, že jste se dostavili. Mimořádné pracovní nasazení jste předvedli ti, kteří jste tady. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 9.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP