(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi ještě jednou pro ty, kteří zde nebyli, na úvod dnešního jednání zopakovat organizační sdělení, které zde v devět hodin ráno zaznělo. Organizační výbor přijal včera usnesení číslo 171, které se týká potvrzování účasti poslanců na jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů. V návaznosti na toto usnesení a z důvodu řádné evidence přihlášených poslanců provede od dnešního dne řídící schůze vždy na její úvod nejprve odhlášení a následně požádá o přihlášení identifikačními kartami. Já to nyní dělat nebudu, protože tento čin provedl na začátku dnešního jednání v 9 hodin předseda Poslanecké sněmovny, kteří řídil schůzi, ale každý další den bude řídící takto postupovat. Děkuji.

Než budeme pokračovat, připomínám, že dnes máme na 11. hodinu pevně zařazené body 149, 122, 123, 124 a 129. A dále budeme případně projednávat bod z bloku smlouvy druhých čtení, což je sněmovní tisk 52, a následně další body dle schváleného pořadu schůze. Odpoledne bychom se měli věnovat bodu 158, což jsou ústní interpelace.

Nyní vás seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Pan poslanec Vít Rakušan se omlouvá z dnešního jednání od 12 do 13 hodin z důvodu pracovního jednání, pan poslanec Vlastimil Válek z jednání v době od 11 do 18 hodin z pracovních důvodů, ministr vnitra Jan Hamáček z celého dopoledního jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Aulická Jírovcová od 9 do 9.45 hodin z pracovních důvodů, z osobních důvodů se z celého jednacího dne omlouvá pan poslanec Vít Kaňkovský, pan poslanec Jiří Kobza se omlouvá od 14 do 19 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji, z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Martin Jiránek v době od 9.15 do 11 hodin, z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Kytýr od 16 hodin z dnešního jednání, pan ministr obrany Lubomír Metnar z důvodu naléhavých pracovních povinností v rámci rezortu Ministerstva dopravy v době od 9 do 16 hodin, pan poslanec Ivan Jelínek od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Marek Výborný do 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Krutáková v době od 14 do 18 hodin z důvodu jednání, paní poslankyně Monika Jarošová od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Třešňák se ze zdravotních důvodů omlouvá z dnešního jednání od 9 do 10.30 hodin a z celého jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Květa Matušovská. (Silný hluk v sále!)

Nyní se musíme vyrovnat s případnými návrhy na změnu programu. S tím se hlásí zřejmě pan předseda poslaneckého klubu Chvojka. Pane předsedo, prosím máte slovo. Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme návrh na změnu pořadu schůze. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ano, měl jste pravdu. Už jsem se bál, že jste na mě zapomněl.

Já bych si prosím dovolil požádat o pevné zařazení bodu číslo 22, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 91/1996 Sb., o krmivech. Pak je zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, sněmovní tisk 397, jako druhý bod dopoledního jednání v pátek 15. března 2019. Dále bodu číslo 4, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, dále jako Lesní zákon, sněmovní tisk číslo 408, a to jako třetí bod zítřejšího dopoledního jednání, to znamená v pátek 15. března. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Jsou ještě prosím další přihlášky s návrhy na změnu pořadu schůze? Nejsou. Takže se vyrovnáme hlasováním s návrhy, které zazněly.

 

My máme na pátek 15. 3. jako první bod zařazen bod 87. Pan předseda Chvojka navrhuje, abychom za tento bod jako druhý bod zařadili bod číslo 22 sněmovní tisk 397.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 282. Přihlášeno je 153 poslanců, pro 109, proti 1. Návrh byl schválen. Budeme se bodem 22 zabývat jako druhým bodem pátečního dopoledního jednání.

 

Další návrh, který přednesl pan předseda Chvojka, je, aby bod 4, sněmovní tisk 408, lesní zákon, byl zařazen jako třetí bod zítřejšího programu schůze. (Poslanci upozorňují, že se nejedná o bod číslo 4, ale 24). Je to bod 24, promiňte, ne bod 4.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 283. Přihlášeno je 154 poslanců, pro 137, proti nikdo. Návrh jsme přijali, bod 24 bude zítra projednáván jako třetí bod pevně zařazený v dopoledním programu naší schůze.

 

Ještě přišla jedna omluva. Od 12.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Ondřej Veselý.

 

Nyní přejdeme k už ohlášenému bodu

 

149.
Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém

V souladu s tradicí nejprve vystoupí pověřený člen vlády, poté se ujme slova navrhovatel tohoto bodu, kterým je pan poslanec Jan Bartošek. A pak je zde písemná přihláška do rozpravy, kterou podal pan předseda Jaroslav Faltýnek. Takže prosím pověřeného člena vlády, což je v tomto případě ministr dopravy, aby se nyní ujal slova. Pane ministře, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP