(11.10 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás ještě před samotným vystoupením k tomuto bodu informoval o jedné věci, která je pro mě dneska důležitá. Jsem trošku smutný, že tam nemůžu být, ale chápu, že tohle je důležitá věc. Teď v 11 hodin se zahajuje stavba úseku dálnice D35 Opatovice - Časy a ještě do konce tohoto měsíce zahájíme další dva úseky na dálnici D3, obchvat Českých Budějovic. To znamená, už dneska zhruba k rozestavěným 180 kilometrům dálnic přidáme 32,5 kilometru nových dálnic. Takže všem těm kritikům, kteří říkají, že se na ministerstvu nic nedělá a že se nestaví, tak prosím, staví se a budeme mít rozestavěno téměř 220 kilometrů dálnic na zelené louce, dodávám pro všechny. (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

Nicméně pojďme k mýtu, protože přesně na těchto dálnicích se ono mýto vybírat bude.

Předem svého vystoupení chci zdůraznit, že jsem se projednávání mýta na plénu Sněmovny nikdy nebránil. Ale co musím připomenout, je, že o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele mýtného systému jsme pravidelně informovali kontrolní výbor Poslanecké sněmovny a často jsme jej diskutovali i na výboru hospodářském. Vše probíhalo za značného zájmu médií, v žádném případě tedy nelze tvrdit, že by se jednalo o proces utajovaný, netransparentní a Sněmovně nebo veřejnosti by o něm chyběly informace.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane ministře, já se omlouvám, někteří kolegové, kolegyně si stěžují, že neslyší a že mají zájem slyšet vaše vyjádření. Dámy a pánové, je to vážné téma, prosím vás o klid. Pane ministře, pokračujte.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Okolo mýtného tendru koluje řada nepravd šířených stále stejným okruhem lidí, a já jsem rád, že je mohu uvést, jako již mnohokrát, na pravou míru. Nejprve ale musím zcela zásadně odmítnout jakékoliv spojování aktuálních událostí, respektive policejních zásahů z minulého týdne, s činností Ministerstva dopravy. Nic nenasvědčuje tomu, že by předmětem vyšetřování mělo být prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem či úspěšně ukončený tendr na budoucího provozovatele. Nemohu proto nabídnout nic jiného než připomenutí událostí, které se děly okolo mýtného tendru, které jsou všeobecně známé, ale ve světle nových událostí budeme možná tyto věci hodnotit i jiným způsobem než doposud.

Úvodem se vrátím do roku 2015 - a ono navíc je to o celém průběhu výběrového řízení -, kdy jsem na ministerstvo přišel se zadáním vypsat soutěž na technologicky neutrální mýto po roce 2016. Poměrně rychle se ukázalo, že to není technicky proveditelné. Důvodem nebyla časová tíseň, jak se často mylně uvádí, ale skutečnost, že smlouva nepočítala se svým koncem ani s předáním systému jinému provozovateli. Již v březnu roku 2015 jsem informoval vládu, že stát si původním kontraktem sice koupil téměř kompletní systém výběru mýta, ale autorská práva, která by mohl nabídnout k využití novému provozovateli, měl získat až po ukončení kontraktu, tedy 1. ledna roku 2017.

Určitě neuškodí, když si teď kontrakt z roku 2006 a jeho dodatky připomeneme. Zvítězil v něm Kapsch, až třetí na pásce, což se podařilo díky tomu, že první dvě nejlevnější nabídky byly vyloučeny ze soutěže. Já bych tady jenom připomenul, že tehdy z předaných nabídek nejnižší nabídku podala firma, nebo konsorcium Fela Management AG, Ascom Damovo a ABD Group s cenou 15,084 miliardy. Druhá byla Autostrade SPA, 17,5 miliardy, a až třetí bylo konsorcium Kapsch s cenou 22,094 miliardy, to jsou ceny s DPH. Kromě výše uvedeného, že kontrakt nepočítal se svým koncem, přestože byl na dobu deset let, bylo zde i ustanovení, podle kterého se mýto vybrané nad 90procentní účinnost systému bude dělit rovným dílem mezi stát a firmu Kapsch jako provozovatele. Nutno dodat, že těch deset let systém fungoval s průměrnou účinností 99 procent, takže provozovateli ročně z tohoto ustanovení šlo 150 až 200 milionů korun. A navíc je to ustanovení, které hlasitě kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad.

Ale to není všechno, dámy a pánové. Hned tři měsíce po podepsání hlavního kontraktu podepsal tehdejší ministr dodatek s Kapschem, mimochodem pár měsíců před volbami, ve kterém se měnily zásadní podmínky kontraktu. Kapsch měl podle původního kontraktu do vlastnictví státu dodat též veškeré elektrické i datové přípojky, infrastrukturu kontaktních a distribučních míst. Tento dodatek z června roku 2006 konstatoval, že uvedené věci, to znamená ty propojky a infrastruktura, zůstanou ve vlastnictví Kapsche, respektive jeho subdodavatelů. Jinými slovy to znamenalo, že stát přišel o majetek ve stovkách milionů korun a daleko více se zkomplikovalo přesoutěžení mýtného systému a navíc stoupla závislost mýtného sytému na dalších subjektech.

Ale to ještě není všechno. Dalším dodatkem, a to ještě v roce 2006, bylo povoleno, aby Kapsch místo pevných přípojek na mýtné brány použil generátory elektrické energie. Takže kontrakt požadoval, aby tam byly pevné přípojky, Kapsch to sice slíbil, ale nedovedl vybavit.

Další problematický dodatek podepsal již nový ministr v roce 2007. V tomto dodatku se změnil rozsah zpoplatnění silnic první třídy. V původním kontraktu se Kapsch zavázal, že bude vybírat mýto nejen na dálnicích, tehdy jich bylo 986 kilometrů, ale i na dalších 2 580 kilometrech první třídy. Ano, slyšíte dobře. Kapsch jinými slovy v roce 2006 deklaroval, že jeho mikrovlnná technologie je vhodná pro zpoplatnění 2 580 kilometrů jedniček. Tímto dodatkem byl rozsah zpoplatnění snížen na 155,9 kilometru silnic první třídy, tedy zhruba na pět procent vysoutěženého rozsahu. Nešlo tedy o nulovou sazbu, o které se diskutuje dneska, ale o zrušení podstatné části zakázky. Jinými slovy, Kapsch realizoval úplně jinou zakázku, než v roce 2006 vysoutěžil.

Úplnou třešničkou na dortu je dodatek, kterým Kapsch získal právo dodat svoji mýtnou infrastrukturu na všechny zpoplatněné komunikace, u nichž stavební povolení nabude právní moci do konce roku 2017, tedy celý rok po konci kontraktu. Takže když jsme získali, ŘSD, stavební povolení do konce roku 2017, tak jsme měli povinnost na těchto úsecích ještě vybudovat dálniční mýtné brány. Jako by všichni počítali s tím, že Kapsch bude mýto vybírat navždy.

Nikdo z mých předchůdců neudělal a pravděpodobně ani nemohl udělat nic pro přípravu další soutěže, kterou jsme tedy začali chystat od nuly. Věděli jsme, že v rámci péče řádného hospodáře jsme povinni do nové soutěže vložit i stávající systém ve vlastnictví státu, což díky takto šikovně uzavřené smlouvě prostě nebylo možné.

Tady si dovolím malou odbočku. Uchazeči o výběr mýta jej pak ve své nabídce v rámci zadávacího řízení nebyli povinni využít, k čemuž také došlo, ale s tím nepočítal ani samotný Kapsch. Nic to ale nemění na tom, že jej všichni museli mít k dispozici a sami rozhodnout, zda státu nabídnou výhodnější podmínky s využitím systému, s využitím jeho části, nebo bez něj. Přestože jsme již v roce 2015 s Kapschem vedli intenzivní jednání k dohodě o dřívějším přístupu k systému a součinnosti při jeho předání, tak k tomu nedošlo. V tu chvíli bylo jasné, že soutěž prostě vypsat, tak jak byla zadána jako technologicky neutrální, nová soutěž, nelze. Naši koaliční partneři se však tehdy zdráhali vzít tuto realitu na vědomí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP