(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se tedy vrátíme do obecné rozpravy. Mám tady dvě přednostní práva. Takže předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. A připraví se předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, své vystoupení rozdělím do tří částí. Nejprve bych reagoval na vystoupení pana ministra, poté na vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO a potom věci, které zajímají nás občanské demokraty.

Spravedlivě musím přiznat, že pan ministr naplnil ten bod, který máme devět měsíců na programu, a podal informaci vlády o výběrovém řízení na mýtný systém. Když to řeknu velmi zjednodušeně, a víte, že patřím k častým kritikům pana ministra, pokud si myslím, že něco nedělá dobře, na druhé straně je taky pravda, že jsme schopni nalézt společný postoj v oblasti dopravy. Připomenu jenom dvě novely, které jsme společně prosadili, ať už se týkají výkupu, nebo urychlení dopravní infrastruktury. To říkám proto, abych dokumentoval na konkrétních příkladech, že občanští demokraté to nemají sto-nula, že ať udělá cokoli pan ministr, tak ho kritizují.

My jsme s panem ministrem měli v roce 2015 spor o to, jak pokračovat po roce 2016. A pan ministr si určitě pamatuje společné jednání na Ministerstvu dopravy, v žádné restauraci, v žádném hotelu, kdy pan ministr byl optimista a myslel si, že to prodloužení o ty tři roky bude soutěžit, předpokládal, že bude mnoho zájemců, kteří by provozovali ten systém po skončení roku 2016, s tím, že mezitím se připraví řádný otevřený tendr. Já jsem byl skeptik. Pravda mi dala nakonec za pravdu. A Ministerstvo dopravy tehdy přistoupilo vlastně k prodloužení té smlouvy z ruky. V zákoně pro to máme takový hezký úřední název - jednací řízení bez uveřejnění. Ale je to prodloužení nebo zadání nějaké zakázky z ruky. To jsem nekritizoval. Spíš jsem předtím kritizoval ten názor pana ministra, že proběhne soutěž, protože jsem tomu nevěřil. Říkal jsem, že v okamžiku, kdy budu soutěžit, nebo chtěl bych soutěžit prodloužení stávajícího systému, i kdyby ta soutěž proběhla, nemohl by vyhrát nikdo jiný než stávající provozovatel.

Pan ministr se pak vydal cestou JŘBU. Myslím si, že v té době to bylo jediné možné řešení. Debata byla o délce JŘBU na to období. Ale to už je za námi.

Takže kdybych chtěl zhodnotit vystoupení ministra, naplnil ten bod, podal nám podle mého názoru podrobnou informaci, nebo dostatečně podrobnou informaci, připomněl časovou osu, ty milníky jednotlivých těch... A chci říct, že v tom otevřeném tendru podle všech indicií, které mám, Ministerstvo dopravy postupovalo striktně, striktně podle platných zákonů. Striktně. Já se pak k tomu vyjádřím i v jiné části vystoupení, kdy podle mého názoru tento postup, zákonný postup, legální postup někdo svým jednáním, ať už vědomě, nebo nevědomě, výrazným způsobem ohrozil. Myslím, že pan ministr o tom ví, protože já se pak odkážu na jeho slova, která mohu taky podepsat z toho jeho vystoupení.

Pro pana předsedu Faltýnka - a toho neoslovuji, tak nemusím prostřednictvím, - tak bych mu řekl to vysvětlení. Zaprvé ne každý den se dozvím novou věc v Poslanecké sněmovně. Dneska jsem se dozvěděl, že největším politickým podporovatelem ministra Ťoka byl pan předseda Faltýnek. Pro mě je to nová věc. Myslím, že ještě víc překvapený než já je pan ministr Ťok. Ale zaznělo to na mikrofonech a je to ve stenozáznamech. A tak to má být. Členové své vlastní strany mají podporovat svého ministra. Nic proti.

Pan předseda Faltýnek, aby to zamlžil a odvedl pozornost, a povedlo se mu to docela dobře, musím to ocenit, tak říkal, já jsem ušetřil 1,5 miliardy a ten Ťok je lepší a ušetřil mnohem víc.

Pane předsedo Faltýnku, teď už prostřednictvím pana místopředsedy, oslovuji přímo vás, no a to je ten rozdíl mezi tím, když dáte někomu zakázku z ruky a něco vysoutěžíte. A myslím, že není překvapivé, že když dáte někomu něco z ruky, že ta cena není tak výhodná, jako když to vysoutěžíte. A pokud si podrobně analyzujete výstupy občanských demokratů k mýtnému tendru, tak musíte říct, že než byl vypsán, tak naše podmínky byly poměrně jednoduché - aby to bylo otevřené řízení, aby to bylo technologicky neutrální, aby ta soutěž nebyla napsaná pro Kapsch, ale aby nebyla napsaná ani proti Kapschi. Protože pokud by to bylo pro nebo proti konkrétní firmě, nebyla by splněna podmínka otevřeného řízení. A to se taky tak stalo.

A po celou dobu průběhu, ať už první fáze, druhá fáze, vyhodnocení, odvolávání, rozhodnutí ÚOHSu v prvním stupni, v druhém stupni, jsme to nekomentovali. Když se nás někdo ptal, tak jsme řekli: běží otevřené výběrové řízení, počkejme, až všechny orgány, které do toho mohou vstupovat, uzavřou svou činnost, a pak to můžeme hodnotit. Byli jsme v tom disciplinovaní a žádným způsobem jsme nepomáhali panu ministru, aby dosáhl lepší výsledek, jako pan předseda Faltýnek. A objektivně musím říct, že ta soutěž byla úspěšná. Není pravda, že se mnozí těšili, nebo všichni těšili, my jsme se netěšili, na selhání. My jsme věřili, že to stát zvládne, protože je to dobrá zpráva pro Českou republiku a my nejsme destruktivní opozice.

Nicméně pan předseda Faltýnek tady řekl, že byl součástí vyjednávacího týmu v té první fázi, když se dala ta zakázka z ruky Kapschi na tři další roky. Legitimní otázka zní, jak se stal členem toho týmu, jestli si to vzal sám a sám se... (Předseda Faltýnek ze svého místa: Já jsem to říkal.) No ne, být členem týmu znamená, že jednám s uchazečem. Přestože je jediný, tak já předpokládám a myslím, že se nemýlím, že pan ministr Ťok jmenoval nějaký vyjednávací tým, který v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek oslovil konkrétního uchazeče a jednal jednak o zadání a podmínkách uzavření smlouvy. Pan předseda Faltýnek řekl, že byl součástí toho týmu. (Předseda Faltýnek ťuká hlasovací kartou do lavice.) Jsem si myslel, že se chcete odhlásit. A vy klepete jen tak. Omlouvám se, protože hlasovat nebudeme.

Tak pane ministře Ťoku prostřednictvím pana místopředsedy, byl pan předseda Faltýnek členem vyjednávacího týmu, který jednal s uchazeči? Ano, či ne? Vystupoval z pozice zadavatele, nebo zástupce zadavatele? Bavíme se o té první smlouvě na tři roky. Ano, či ne? Podle slov pana předsedy Faltýnka by odpovědi měly znít: Ano. Ano. A tam mohl vzniknout dojem u uchazečů, ať už konkrétních, nebo všech, že pan předseda Faltýnek zastupuje zadavatele.

A mně je skutečně jako zástupci opozice úplně jedno, jestli nějaká koaliční rada - velká, malá, dopravní, zdravotní, sociální - dala někomu mandát. V našich očích je to naprosto logické. Zodpovědnost za resort dopravy má ministr dopravy. Nikdo jiný. Jestli mu někdo radí, jestli jeho rady vyslechne, nebo ne, je jeho věc, jeho rozhodnutí a taky jeho zodpovědnost. Taky kdyby byl průšvih s tím mýtem, tak se nebudeme ptát pana předsedy Faltýnka, jak to tak špatně vyjednal, ale ptali bychom se logicky pana ministra Ťoka.

Já jsem v úterý řekl a pak se to docela jako i zalíbil ten výraz, že vystupování pana předsedy Faltýnka jsou pohádky ovčí babičky. Dneska v tom pokračoval. Místo aby se věnoval tomu, k čemuž je veřejný prostor, tomu, co se stalo minulý týden, to je nestandardním schůzkám s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak začal: Bylo, nebylo... v roce 2006 - všichni víte, kdo, já to neřeknu - se stalo tohle. A pak byly takové dodatky. A pak v roce 2015 bylo tohle. A proti té části já v zásadě nemám, co bych dodal.

Já bych ale naši pozornost upřel k listopadu roku 2017, kdy - a pan ministr to potvrdil - byl vypsán otevřený tendr. Byl dvoukolový. Bylo ukončeno první kolo, kdy všichni čtyři uchazeči splnili kvalifikační předpoklady. A bylo to v období, kdy vlastně tvořili své cenové nabídky. To je podzim roku 2017. A pan ministr zde zcela správně řekl, že v této fázi veřejné zakázky je osobní styk s kterýmkoli uchazečem v zákoně vyloučen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP