(12.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Jediným místem, jehož prostřednictvím se v průběhu tendru může stýkat zadavatel či jakýkoli zástupce zadavatele, např. ten, který si ten mandát vzal, je profil zadavatele. Mluvil o tom pan ministr. A znovu můžu potvrdit, že Ministerstvo dopravy takhle striktně postupovalo. Díky taky té komunikaci na profilu zadavatele došlo k posunutí termínu odevzdání nabídek. Je to naprosto zákonné a u tak komplikované soutěže to není nic výjimečného. Právě proto, aby byly zachovány férové podmínky pro všechny uchazeče.

Chtěl bych upřít vaši pozornost na § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Při jeho aplikaci dojdete k jednoznačnému názoru, že jakýkoli kontakt zadavatele nebo jeho zástupce, třeba toho, kdo si mandát vzal, s kterýmkoli uchazečem, tím spíše pouze jedním z nich, by vedl zcela nemilosrdně ke zrušení soutěže. Zcela nemilosrdně. Kdyby se o těch schůzkách vědělo v okamžiku, kdy proběhly, jediný zákonný postup, který by byl možný, by bylo zrušení této soutěže pro netransparentnost a porušení zásad rovného zacházení. A to je ten problém, o kterém my jako občanští demokraté mluvíme. A můžeme se ptát a klást si otázku: Bylo to vědomé, nebo nevědomé porušení zákona? Bylo či nebylo úmyslem na základě takového chování a jednání donutit zadavatele, aby ten tendr zrušil? Co by se stalo, kdyby byl ten tendr zrušen v tom okamžiku? Pan ministr a Ministerstvo dopravy a vláda jako celek by neměli jinou možnost než opět z ruky prodloužit fungování stávajícího systému.

Pan předseda si ten mandát vzal, tak si popišme, jak si s tím mandátem naložil. Nejdříve se sešel s jedním z uchazečů, aby následně přeběhl na schůzku s předsedou úřadu, který má všem uchazečům - všem - garantovat, že ta soutěž proběhne férově. Už to je mimořádně znepokojivé. Popišme si z veřejných zdrojů, a já nebudu citovat z nelegálně uniklých informací, protože to jsem kritizoval už v úterý, že bychom s tím neměli pracovat, ale vycházím z veřejných vyjádření aktérů té schůzky, které oni veřejně potvrzují.

Kdo zprostředkoval tuto schůzku a kdo jí byl účasten? Vazebně stíhaný komunální politik, možná ještě dneska člen ANO, nebo už vyloučený člen ANO. Tento člověk, údajně, kterého nikdo nezná, bezvýznamný komunální politik, organizuje a účastní se schůzky prvního místopředsedy hnutí, který si vzal mandát na řešení mýta, s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Který - nevím, jestli shodou okolností - je taky členem rozkladové komise tohoto předsedy. Myslím, že ve veřejném prostoru se velmi málo mluví zatím o roli předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. On první měl takovou schůzku odmítnout! On první, protože on je garant férového zacházení se všemi uchazeči. A on je garant toho, že každá veřejná zakázka proběhne podle zákona. A vláda to odbyla jednoduchou větou: Presumpce neviny.

Já nemluvím o kriminálních činech. Já mluvím o důvěře zadavatelů, ale taky uchazečů, převážně soukromých firem, v to, že ta soutěž proběhne dobře. Kdo z vás, kdo z těchto uchazečů má možnost přes prostředníka zorganizovat schůzku s tímto předsedou a tam probírat předmětnou otázku? Možná takoví jsou, ale zdaleka to nebudou všichni, to jsem si jistý.

Chtěl bych požádat vládu, aby se tím vážně zabývala, protože podle mě je to skandální a nepřijatelné chování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Takže člověk s mandátem, který si sám vzal, v té době může být chápán všemi ostatními účastníky jako zástupce zadavatele, mluví s jedním z uchazečů v okamžiku, kdy je to naprosto ze zákona vyloučené. A pak říká - vzpomeňme si ty pohádky ovčí babičky: Nejprve je to, protože měl mandát dopravní koaliční rady. To mě fakt nezajímá. Aby ostatní členové tohoto, nevím, jak bych to nazval, poradního sboru, řekli: Neměl jsem mandát. Druhé vysvětlení bylo: To bylo proto, abych ušetřil jeden a půl miliardy během tří let, kdy to ten Kapsch provozoval nad rámec původní smlouvy.

Tady úplně nesedí čas. Když se smlouva uzavřela v červnu 2016, jak říkal pan ministr ve svém úvodním slově, tak těžko můžeme věřit tomu, že v listopadu o rok později, tzn. o 18 měsíců později, někdo vyjednává cenu, která je 17 měsíců podepsaná. A jak říká pan předseda Faltýnek dneska: Já jsem ušetřil jeden a půl miliardy!

Pane ministře, co dělal váš tým, když jednal s tím Kapschem, když to celé domluvil skromný pan předseda Faltýnek, který o tom ani nikoho neinformoval? Tak jenom ve svém volném čase si vzal mýto a dojednal jeden a půl miliardy a ještě to skromně nikomu neřekl. Přece se nebude chválit! Nikdo to nenapíše, ani ty noviny ze svěřenského fondu. Ani v těch těžkých rozhovorech v těchto novinách, kdy čelí představitel hnutí ANO záludným otázkám typu: Jak to děláte, že jste tak dobří? Jste ještě lepší, než jsme mysleli! Jak jste to dokázali? A podobně. Tomu rozumím, že když se čelí takovým těžkým otázkám, tak těžko vám dá někdo prostor pro nějakou osobní pochvalu, že jste ušetřil jeden a půl miliardy. Takže ani to nezabralo.

A dneska jako obrana této nestandardní schůzky slyšíme: Ťok je skvělý, lepší než já! Třikrát jsem to tady slyšel. To mi nepřijde jako... Myslíte, že na té schůzce, já jsem na ní nebyl, ale účastníci ji potvrdili, ta schůzka proběhla asi takto: "Dobrý den, pane předsedo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Já jsem Jaroslav Faltýnek, určitě mě znáte. Chci vám říct, že ministr Ťok je mnohem lepší než já a já předpokládám, že ta soutěž ušetří mnohem víc peněz než já." A pan Rafaj odpoví: "No to je skvělá zpráva. Tak se mějte hezky, na shledanou." Já nevím, jestli tomu věříte. Já tomu nevěřím.

Už jsem říkal v úterý, že je dobře, že ten vazebně stíhaný politik z Brna, střelec hnutí ANO, byl vyhozen z dozorčí rady ČD Cargo. Ale v úterý jsem se zeptal a dneska bych už mohl znát odpověď, kdo ho tam navrhl. Není úplně obvyklé, aby radní nebo místostarosta městského obvodu dostal funkci v dozorčí radě státního podniku, aniž by ho někdo doporučil z té centrální úrovně politiky. Mě napadají pouze čtyři možnosti či kombinace. Doporučil ho pan ministr dopravy. To je docela legitimní. Nevím, jestli to, ale pokud pan ministr dopravy doporučí někoho do dozorčích orgánů firmy, kterou má na starosti, je to logické. A já zastávám názor, že za personální nominace v resortu nese plnou politickou odpovědnost ministr a je jeho věcí, jak toho nominanta vybere - výběrovým řízením, přímým oslovením nebo jakkoliv. Takže to je první možnost: pana Švachulu si vybral pan ministr Ťok. Druhá možnost - teď mluvím o politických možnostech, nevím, jak to bylo - že si ho vybral první místopředseda hnutí, který si vzal ten mandát, aby řešil to mýto. Sice nevím, jak mýto souvisí s ČD Cargo, ale i tam se platí poplatky za užití železniční cesty, tak možná to pan předseda Faltýnek vzal šířeji. Že nejenom to mýto na silnicích, ale i mýto na železnici bude řešit. Třetí možnost - a jako zkušený politik říkám, že je skoro nejpravděpodobnější - že ho doporučilo krajské vedení konkrétní politické strany. Vždyť to všichni známe: Z našeho regionu máme šikovného člověka, pane ministře, i náš region by tam mohl někoho mít, tak my vám doporučujeme tohoto člověka. Anebo, protože Brno je velké město, tak to bylo vedení Brna, ať už politické, nebo stranické.

To jsou čtyři logické možnosti, jak představenstvo Českých drah mohlo přijít k nominaci pana Švachuly. Já nevím, která byla uplatněna, mohly to být kombinace, ten i ten ho doporučil... Dneska, když se zeptáte hnutí ANO, tak ho nikdo nezná. Teda bývalý primátor přiznal, že ho zná, ale použil tu oblíbenou větu z filmu Vysoká hra patriotů: My jsme se stýkali, to je pravda, ale nebyli jsme si blízcí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP