(12.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já nevím, jak se pozná, že jsou si dva politici blízcí. Frekvencí schůzek? Rozumím tomu, že z pracovního titulu se stýká primátor s vedením městských částí, to mi přijde normální, na tom nic špatného nevidím. Ale už vyslání někoho takového z městské části do státní firmy na celostátní úrovni úplně normální není. Kdyby byl tento člověk nominován do brněnských městských firem, tak se na to neptám, protože to je plně v kompetenci brněnské samosprávy.

Tak někdo z těch čtyř to musel být, anebo to byl někdo jiný. Možná je nějaká jiná politická možnost, kdo to doporučení panu ministru dal, nebo kdo dal doporučení představenstvu Českých drah, protože formálně je to rozhodnutí představenstva Českých drah, protože se jedná o dceřinou firmu. Doufám, že dneska tu odpověď dostanu.

Konkrétní dotaz pro pana ministra Ťoka. Já jsem popsal rizika jednání pana předsedy Faltýnka s panem předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v té fázi zakázky, která byla. Vnímáte ta rizika stejně? Souhlasíte se mnou, že v této fázi se jakýkoliv buď zadavatel, nebo zástupce zadavatele nesmí stýkat, že jedinou možností komunikace je ten profil zadavatele a že v okamžiku, kdy se o tom vědělo, že by ta soutěž musela být zrušena? Já jsem o tom přesvědčen. Mohu se mýlit. Ale konzultoval jsem to s lidmi, kteří jsou experty na soutěžní právo. Já ten expert nejsem. O tom pan předseda Faltýnek nemluvil. Pořád se vracel k tomu, jak ten Ťok ušetřil víc než... To za prvé. Říkám, to je rozdíl mezi zakázkou z ruky a zakázkou, která se soutěží.

A já myslím, že je férové také říct k těm cenám, že se mění technologie a mění se svět. A když opravdu férově se podíváte na ceny notebooků, tabletů, mobilů a budete kritizovat svoje předchůdce, že tablety, mobily či notebooky před deseti lety koupili dráž než dneska, můžete mít pravdu, že to bylo dráž, ale vždycky musíte srovnávat konkrétní situaci na trhu. A to se nijak nezastávám té původní smlouvy a s tím kritickým popisem této smlouvy a těch dodatků, se kterými vystoupil pan ministr Ťok, souhlasím. Neříkám, že do detailů, neznám všechny detaily a nemohu znát všechny detaily, ale v zásadě s tím souhlasím. Ale to s tou otázkou, kterou máme debatovat dneska, zda byla, či nebyla ohrožena zakázka na mýto nevhodným kontaktem zástupce zadavatele, který sám sebe jmenoval zástupcem zadavatele - "ten mandát jsem si vzal" ­-, zda byla či nebyla ohrožena nezávislost a nestrannost rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zda vláda bude něco s předsedou toho úřadu dělat, či ne, na to jsme zatím odpověď nedostali. Pokud na tyto otázky dostaneme řádné a věrohodné odpovědi a nebudou to Pohádky ovčí babičky, tak žádné usnesení navrhovat nebudeme. Myslím si, že pak projednání tohoto bodu splnilo svůj účel.

Zcela vědomě jsem se vyhnul jménem našeho klubu všem těm okolnostem, které provází nelegální zveřejňování informací například z příkazu k domovní prohlídce. To my dělat nebudeme. Možná by to bylo pohodlné, ale určitě z toho citovat nebudeme, na to se ptát nebudeme. Myslím, že to říkal pan ministr nebo pan předseda Faltýnek. To je věc policie, ať si koná.

To, že jsme kriticky hodnotili úterý, a dodneška jsme ten názor nezměnili, že je opravdu mimořádně špatné, když použiji velmi mírný výraz, že se to může dít, že ty informace se objeví v tisku, a první, co řeknou státní orgány: od nás to nebylo. Já tomu úplně nevěřím. Proto jsem se také ptal ministra vnitra. Ten policii věří. Ptal jsem se i ministra spravedlnosti, zda to neuniklo z jeho rezortu. Ten mi zatím neodpověděl. Ani mně, ani veřejně, abychom měli jistotu, že ani z druhého rezortu neunikly ty informace účelově. Podtrhuji to slovo účelově, protože to je věc, se kterou bychom se neměli smířit, a je jedno, zda se to děje našim politickým konkurentům, nebo vlastní politické straně. Přístup aspoň náš je vždy stejný a vás žádám o stejné, abychom takové věci netolerovali, aby ministři v rámci svých kompetencí byli schopni zasáhnout a příště zabránit nelegálnímu zveřejnění informací, které jsou podle zákona neveřejné. A to už by byla širší debata i o té stošestce, kdy jsme debatovali včera, zda se může, nebo nemůže taková věc zveřejňovat na základě zákona č. 106.

Nicméně já jsem položil konkrétní dotazy zejména pro pana ministra Ťoka a byl bych rád jménem našeho klubu, kdybychom se dnes dozvěděli odpovědi na tyto otázky. Já už jsem byl v jedenáct skeptik, že dneska ten bod uzavřeme. Myslím, že se to dneska nepovede, tak doufám, že to uděláme buď ve variabilním týdnu, nebo hned v prvním týdnu příští schůze, abychom se k dokončení toho bodu zase nedostali za dalších devět měsíců nebo po bohužel dalším nelegálním úniku informací do médií.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení předsedu poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka s přednostním právem, a než dorazíte před mikrofon, tak přečtu dvě omluvy. Pan poslanec František Vácha se omlouvá mezi 12.20 a 14.30 z pracovních důvodů. A pan poslanec Petr Pávek se omlouvá mezi 14. a 18. hodinou z rodinných důvodů.

Pane poslanče, máte slovo. A připraví se - další přednostní právo zatím nemám - pan poslanec Milan Feranec. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím být stručnější než pan předseda Stanjura a začal bych tím, že to, co jsme tady zatím slyšeli ze strany pana Faltýnka ve vztahu k informacím, které byly v médiích, se dá označit pouze jako velká mlha. Nezazněly odpovědi na žádné dotazy, které tady samozřejmě běží ať už v médiích, nebo tady od poslanců. Takže já si dovolím to pouze stručně zrekapitulovat. Mým cílem samozřejmě není vyčerpat celý prostor do konce tohoto jednacího bodu tak, abychom dostali konkrétní odpovědi na ty otázky.

Vzhledem k tomu, že to je poměrně závažný korupční skandál, protože policie mluví o trestných činech uplácení a organizované zločinecké skupině, tak si myslím, že je velmi důležité, abychom to tady projednali a současně abychom se nevyhýbali těm informacím, které všichni známe z médií, protože v médiích už se objevují výroky, že údajně pan předseda Faltýnek měl sdělit podle policejních dokumentů na schůzce 10. listopadu 2017 předsedovi ÚOHS: "Je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch." Myslím si, že to je předmětem toho, na co my chceme znát odpověď, nikoliv historické školení o tom, jak se uzavíralo mýto. To je teď úplně nepodstatné.

Takže já si dovolím shrnout prostřednictvím pana předsedajícího dotazy na pana poslance Faltýnka, které by nám měl zodpovědět.

Za prvé bych chtěl vědět, kdo všechno byl informován o aktivitách kolem tendru na mýtný systém, které pan Faltýnek vyvíjel.

Za druhé bych chtěl vědět, v čem spočítala ta koordinace, kterou, jak říkal pan předseda Faltýnek, částečně učinil s ministrem dopravy Ťokem ve věcech jednání mezi předsedo ÚHOSu Petrem Rafajem a ředitelem společnosti Kapsch Karlem Feixem.

Za třetí. Ve svém vyjádření jste uvedl, že jste se potkával se všemi účastníky tendru na mýtný systém. Můžete prosím uvést, kolikrát a za jakým účelem jste se setkal či komunikoval s představiteli firmy Kapsch, konsorcia CzechToll, SkyToll či předsedou ÚOHSu Petrem Rafajem?

Za čtvrté. Můžete prosím konkrétně doložit to, jakým způsobem jste vyčíslil částku 1,5 mld., kterou jste zmínil ve svém vystoupení? To už částečně bylo zodpovězeno, ale domnívám se, že pouze částečně.

Za páté. V policejních dokumentech jste dle deníku Právo popisován jako prostředník mezi ředitelem společnosti Kapsch Karlem Feixem a předsedou ÚOHS Petrem Rafajem, přitom v příkazu k domovní prohlídce je uvedeno, že u obou těchto osob se prověřuje podezření z přijetí úplatku či podplácení. Můžete tedy osvětlit, jestli je to pravda, že jste působil jako prostředník, případně v čem spočívala ta role prostředníka?

Za šesté. Dle policejních dokumentů, které cituje deník Právo, jste během schůzky dne 10. listopadu 2017 sdělil předsedovi ÚOHSu: "Je potřeba udělat to, co chce společnosti Kapsch." Můžete vyvrátit, nebo potvrdit, že jste pronesl tento výrok, a případně okomentovat, jaký to má vztah k tomu, že není možné narušovat nezávislost ÚOHSu?

Za sedmé. V příkazu k domovní prohlídce je dle deníku Právo popsána vaše schůzka s ředitelem společnosti Kapsch následujícím způsobem: "Z tohoto jednání vyplynula mimo jiné shoda obou na dalším postupu, totiž že Faltýnek zařídí u předsedy ÚOHSu Rafaje ovlivnění rozhodování ÚOHSu ve věci veřejné zakázky na systém elektronického mýtného ve prospěch společnosti Kapsch." Je tedy tato charakteristika pravdivá, či nikoliv? Skutečně jste slíbil panu Feixovi, že zařídíte u pana Rafaje ovlivňování rozhodnutí ÚHOSu? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP