(12.50 hodin)
(pokračuje Polanský)

V další kapitole popisujeme, jak by se podle nás měla situace chovat na základě dokumentu, který předalo Ministerstvo dopravy kontrolnímu výboru. Přečtu tedy celé krátkodobé řešení. Piráti podporují realizaci varianty B3, popřípadě B2, uvedené v předchozím bodě a stažení podaného rozkladu k ÚOHSu, tedy B3, B2: nové zadávací řízení na zajištění provozu stávajícího systému novým dodavatelem, nebo B3: zajištění provozu stávajícího systému organizační složkou státu nebo státním podnikem. Cituji materiál Ministerstva dopravy.

Přidám ještě dlouhodobé řešení, které nabízejí Piráti, abychom se někam posunuli. Současný mýtný systém bude stát nepřímo, popřípadě formou outsourcingu, B2, B3, provozovat ještě následujících pět až deset let. Navrhované rozšíření výběru o (nesroz.) 900 kilometrů silnic prvních tříd se nerealizuje. Po ukončení přechodu provozu mýtného systému na stát se Ministerstvo dopravy zaměří na dvě činnosti. Za prvé věcný záměr zákona o mýtném, kde bude především upravovat principy a dlouhodobou koncepci zpoplatňování silniční sítě v ČR, a za druhé technologickou studii realizovatelnosti systému bez nákladové varianty mýtného systému (upozornění na čas) vycházející z technologického rozvoje.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní mi naskočila další faktická, předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Tak, vaše dvě minuty, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem chtěl poprosit poslance ANO, aby neodváděli pozornost od té kauzy, kterou tady řešíme, to je pan Faltýnek. Nebyl jsem to ani já, ani žádný jiný poslanec klubu Pirátů, který by jednal s panem předsedou Rafajem, tak pojďme se držet merita věci. A prosím, jestli byste nemohli ten zbývající velmi krátký čas ponechat panu předsedovi Faltýnkovi a panu ministru dopravy Ťokovi, aby nás seznámili s odpověďmi na ty otázky, a nikoliv že tady bude defilovat dalších deset poslanců ANO, kteří budou opěvovat ministra dopravy, kolik nám ušetřil miliard. To si myslím, že teď úplně není namístě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, další přihlášený, pan poslanec Marian Jurečka. Vás požádám o vystoupení a připraví se v obecné rozpravě pan poslanec Polanský. Tak, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, tady zaznělo v té úvodní části, kdy hovořil pan ministr dopravy Ťok, pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek, spousta chvalozpěvu na to, jak vlastně tady máme skvělého ministra dopravy, úžasně fungující Ministerstvo dopravy. Já se přiznám, trošku žasnu, protože i když s některými kolegy za hnutí ANO třeba diskutujeme některé materiály na hospodářském výboru, tak se mnohdy držíme za hlavu nad tím, jakou kvalitu Ministerstvo dopravy pod vedením tohoto ministra předvádí, jaké legislativní paskvily nám chodí sem do Poslanecké sněmovny, které my tady potom pozměňujícími návrhy opravujeme.

Nicméně ale k meritu tohoto bodu, který tady projednáváme. Dovolím si pár shrnutí. Pan ministr dopravy Ťok tady hovořil o tom, jak on v roce 2015 nastoupil, jak ten problém chtěl řešit, jaká měl složitá úskalí, proč to nešlo. A myslím si, že když dnešní stenozáznam budou studovat orgány činné v trestním řízení, tak vystoupení, která tady byla i předešlá, dostanou spoustu zajímavých podnětů, kterými by se také měly zabývat, když už tuto záležitost šetří. A já v této věci připomenu pár důležitých faktů.

V roce 2016 pan ministr dopravy Ťok opakovaně přinášel na vládu materiál, kterým žádal prodloužení výběru mýta pro společnost Kapsch v rámci takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění. Velká část členů vlády tehdy říkala ve svých stanoviscích, že nevidíme důvod pro to, aby toto jednací řízení bez uveřejnění bylo aplikováno na prodloužení mýtného systému, že tady bylo dostatek času tu soutěž připravit. Pan ministr tady používal argument, že jsou tady nějaké dodatky, které prostě neumožňovaly novému případnému veřejnému, veřejně vysoutěženému subjektu převzít systém výběru mýta po 1. 1. 2017.

Je prokazatelné z veřejných výstupů, ale i z osobních jednání, že tady byl subjekt, který nabízel, že v případné veřejné soutěži je připraven podat za prvé lepší nabídku a přes všechny údajné překážky, které pan ministr a Ministerstvo dopravy uváděli, od 1. 1. 2017 provozovat výběr mýta a zajistit příjmy do státního rozpočtu. Byla to společnost SkyToll, která tehdy tu nabídku podala. A tady zněla ta úžasná čísla, kolik se podařilo vyjednat slevu. Tak já připomenu, že nabídka této firmy byla ročně o jednu miliardu nižší než ta údajně super vyjednaná sleva u společnosti Kapsch. Za roky 2017 až 2019 stát tedy mohl ušetřit další tři miliardy korun.

Také připomenu, že tehdejší rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s naprosto směšnou pokutou je dnes zkoumáno Evropskou komisí. Evropská komise se dotazovala vlády České republiky na tuto záležitost a z informací, které mám, vláda na ten dopis zatím nereagovala.

Takže to je první část tohoto příběhu. To, že tady bylo zadáno jednací řízení bez uveřejnění s nedostatečnou argumentací. Myslím si, že pokud vyšetřovatelé si přehrají stenozáznam z jednání vlády k tomuto tématu, tak dostanou spoustu zajímavých informací. Já si pamatuji, že tehdejší ministryně nechtěla říci své osobní stanovisko ministryně pro místní rozvoj jako garant veřejných zakázek v této věci, a nakonec po druhém jednání na vládě přečetla stanovisko právního odboru, které bylo, bych řekl, minimálně, minimálně diskutabilní.

Pak také připomenu to, že pan ministr tady zmiňoval, že už v roce 2015, 2016, ale i v roce 2018 měl nabídku, aby celý systém výběru si provozoval stát sám. Patří mu infrastruktura, jsou do toho zapojeni dneska pracovníci Celní správy a je tady jenom nějaká část toho údajného know-how, které tady nabízí společnost Kapsch. On to tady odůvodnil velice laxně. Mně chyběla nějaká studie, která by říkala, proč ano nebo proč ne. Proč si to ten stát může nebo nemůže převzít a provozovat a ušetřit tak daleko větší finanční prostředky. Jak je možné, že v okolních státech to některé země dokážou? Jsou tam takoví supermani? My toho supermana nemáme?

Když se potom podíváme na další mozaiku toho příběhu, tak je tady velké podezření, jakým způsobem pan ministr dopravy naplňoval princip řádného hospodáře. Jestliže připravil tendr, ve kterém jako nutnou podmínku uvedl, že se bude vybírat mýto na více než 900 kilometrech silnic první třídy, a opakovaně říkal, že tato podmínka je nutná a neměnná - co vás vedlo, pane ministře, vás k tomu, že jste 14 dnů po podpisu smlouvy s konsorciem SkyToll rozhodl, že na těch 900 kilometrech bude nulová sazba pro výběr mýta? Proč tady stát prostřednictvím nás daňových poplatníků musí vydávat finanční prostředky na budování systému, ze kterého nevybere ani korunu? Čím je tato změna postoje Ministerstva dopravy obhajitelná a vysvětlitelná? Nikde jsem od vás tuto odpověď neslyšel.

Pak také připomenu, že vlastně společnost Kapsch například říkala, že pokud by se po roce 2020 vybíralo mýtné na rychlostních komunikacích, to znamená, nemusela by se budovat infrastruktura pro těch 900 kilometrů, tak ta nabídka byla o 3,85 miliardy levnější. Takže v součtu od roku 2017, kdybyste opravdu konal, pane ministře, s péčí řádného hospodáře, tak by stát, Česká republika, daňoví poplatníci, jak tady pan předseda hnutí ANO Faltýnek říkal, že co by za ty peníze všechno mohlo být, za tu slevu, kterou se podařilo vyjednat, tak bychom ušetřili dalších sedm miliard korun.

Takže to jsou podle mě docela závažné momenty. A věřím tomu, že právě ta péče řádného hospodáře, ta změna toho stanoviska, proč soutěžíme něco v určitém rozsahu, co 14 dní poté, co se podepíše smlouva, shodíme ze stolu, tak doufám, že to je to, o co se dneska orgány činné v trestním řízení zajímají. Proč ministr dopravy udělal takovouto změnu, která znamená maření finančních prostředků nás daňových poplatníků.

A poprosil bych, kdyby pan ministr dopravy Ťok mohl reagovat na to, jak se staví Ministerstvo dopravy, potažmo vláda České republiky k dotazům Evropské komise v případě jak zakázky JŘBU z roku 2016, tak i teď z loňského roku, zdali tady nebyl porušen zákon a zdali přístup Ministerstva dopravy, ale také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl v pořádku a v souladu s naší i evropskou legislativou.

Děkuji za zodpovězení dotazů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní s přednostním právem požádal o slovo pan ministr Ťok. Nicméně máme na to minutu. Takže požádáme pana ministra o vystoupení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP