(13.00 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Takže jenom velmi krátce, protože tady byla řečena spousta věcí, které jsou vyložená lež.

Zaprvé. Evropská komise mýto šetřila na podání SkyToll. A toto šetření, tento infringement, skončila, takže nedošla k tomu, že by bylo nějaké porušení. Zároveň nešetřila a neměla důvod šetřit nový tendr, protože ten byl podmínkou toho, abychom vůbec mohli dosáhnout toho infringementu.

A druhá věc, kterou bych tady chtěl říct panu Jurečkovi prostřednictvím pana předsedajícího. To prodloužení už policie šetřila několikrát a odložila a nedošla k tomu, že by bylo nějaké pochybení. Takže já bych si vyprosil, abyste tady takovéto lži uveřejňoval.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Máme 13 hodin. Já přerušuji jednání, ve 14.30 hodin budeme pokračovat interpelacemi. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP