(Jednání pokračovalo ve 14.29 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pane premiére, já si dovolím začít, ať zbytečně neztrácíme čas. Dalším bodem, bodem, číslo 158, našeho jednání jsou

 

158.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády.

Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16.00, na ostatní členy vlády pak od 16.00 do 18.00. Seznamy podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Než vyzvu řečníky, seznámím vás s omluvenkami. Omlouvá se nám paní poslankyně Jana Černochová od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Vyzula z dnešního jednání z osobních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Černohorský od 14.30 do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání v rámci vyšetřovací komise OKD. Omlouvá se nám pan poslanec Kasal od 14.30 z pracovních důvodů. Omlouvá se nám paní poslankyně Červíčková od 14.30 do 15.00 a od 16.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Petrtýl od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se nám paní poslankyně Aulická Jírovcová od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Chovanec od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Strýček od 15.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Kohoutek Tomáš od 14.30 do 18.00 z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan místopředseda Okamura od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní dávám slovo poslanci Radku Holomčíkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády ČR Andreje Babiše. Jako další by měl vystupovat pan poslanec Bláha, ale ten svou interpelaci stáhl, takže se připraví pan poslanec Feri. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane premiére, já jsem vám tady z tohoto místa minulý týden nabídl možnost připojit se svým podpisem k našemu návrhu novely zákona o ochraně ovzduší, ve kterém měníme, nebo chceme změnit povinnost, resp. zrušit povinnost přimíchávat biopaliva do pohonných hmot. A učinil jsem tak v reakci na vaše vyjádření ze sjezdu vašeho hnutí, kde jste řekl, a teď budu citovat volně, že chcete v Evropě bojovat, nebo chcete obecně bojovat proti zeleným evropským nesmyslům, a explicitně jste zmínil biopaliva. Tak jsem si říkal, že vám dám možnost ukázat, že ta svá slova myslíte vážně. A jelikož vy jste tady nebyl z důvodu zahraniční cesty, tak mi přijde fér nabídnout to znovu, když tady jste. My jsme ten návrh podali, nicméně pokud byste projevil zájem, tak určitě jsme schopni na to zareagovat tak, abychom skutečně vám tu možnost připojit se dali.

Na co bych se chtěl zeptat - jestli tady tu možnost využijete, jestli se připojíte svým podpisem pod náš návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o reakci.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den všem. Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ano, já jsem se na sněmu dotázal, jestli to nepřeháníme s obnovitelnými zdroji. Jsem se dotázal, proč nám diktuje Evropa energetický mix. Elektroauta. Já se domnívám, že to může být konec evropského automobilového průmyslu, a v minulosti biopaliva. Je jasné, Piráti a Zelení v Evropském parlamentu, to je stejná parta, takže já chápu, že je dohromady. To, že Německo se rozhodlo a má pocit, že tam přijde z Japonska tsunami, a řekli, že zavřou jádro, uhlí a že budou mít jenom slunce a vítr, tak to je jejich problém. Já určitě tímhle směrem nechci, protože to vnímám jako ohrožení Evropy, jako ohrožení našeho průmyslu, jako ohrožení našich občanů.

Pokud nám dneska Evropa říká, že máme mít 32 % obnovitelných zdrojů, a my máme 14 a říkáme no max. 20, tak ano, já říkám, chci bojovat proti zelené Evropské unii. Zelené nebo pirátské, znova opakuji, stejná věc.

Takže vy jste se vlastně naučili tu politiku a samozřejmě dobře víte, že to, co vy navrhujete, je proti evropské směrnici a skončí to jenom infringementem a pokutou, zaplatí to daňoví poplatníci. Tak proto je to nesmysl. Co navrhujete.

Já tady mám vyjádření Ministerstva životního prostředí, které vám ocituju. MPO dalo vyjádření totožné. Dle evropské legislativy, směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, je Česká republika povinna zajistit určitý minimální podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřeby energie v dopravě, 10 % podíl OZE v roce 2020, 14 % podíl v roce 2030, a dále musí podle evropské legislativy, směrnice o kvalitě paliv, čeští dodavatelé pohonných hmot zajistit určitě minimální snížení emisí skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot. To znamená 6 % snížení v roce 2020. Klasická biopaliva podle metodiky EU vykazují úsporu cca 60 % a pokročilá biopaliva cca 85 %.

Takže vzhledem k tomu, že v současné době v podstatě neexistuje jiný obnovitelný zdroj energie, než jsou biopaliva, jiná paliva s nízkými emisemi, kterých by bylo dostupné větší množství, není možné bez paliv plnit stanovené cíle. Takže to není možné zrušit. Není to můj výmysl.

Kdysi dávno přišel Goldman Sachs na Evropskou komisi a řekl: ropa, barel bude stát 200 dolarů. Tak se netrefili. Na základě toho vznikla biopaliva. A pokud samozřejmě narážíte na nějaké moje minulé podnikání, tak dávno předtím, než jsem se v tom v minulosti nějak angažoval, to vzniklo. Takže ten váš návrh je samozřejmě proti směrnici, skončí to infringementem, skončí to pokutou pro Českou republiku.

Takže já jsem mluvil o tom boji a tam vás vyzývám, protože vy říkáte, že vyhrajete evropské volby, takže tam budete mít strašně moc poslanců, tak potom, když tam budete sedět a najdete ty vaše zelené kámoše, tak pojďme spolu bojovat proti těm nesmyslům příštím. Ta elektroauta. Climate change, všichni o tom mluví. Evropa má pocit, že spasí celý svět. Ale my ztrácíme konkurenceschopnost a doplatí na to náš průmysl. To je velký problém. Platí to, co jsem řekl, ale tohle je minulost. Z toho důvodu se samozřejmě nebudu podepisovat na něco, co by znamenalo vlastně výdaj daňových poplatníků. Výdaj a penále pro Českou republiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Nemá zájem, takže postoupíme dál. Prosím pana poslance Feriho, který bude interpelovat ve věci slev na jízdném. Připraví se pan místopředseda Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. Vážený pane předsedo vlády, budu vás interpelovat ve věci slev na jízdném. Přibližně v tomto období před rokem vaše první vláda představila návrh slev na jízdném pro studenty a pro seniory. Už tehdy jsme vás my pravicoví poslanci vyzývali, ať to neděláte. Že to za prvé bude stát velké množství peněz a za druhé už to nikdy, když bude potřeba šetřit, nikdo nezruší, protože to bude vysoce nepopulární. Že jestli chcete pomoc třeba takovým studentům, takže se to dá udělat jinak. A přišli jsme s vlastním řešením. Je tady návrh zákona, je tady předloha, která snižuje třeba daně pro studenty, resp. odvodové zatížení pro studenty, prostě ať jim z té brigády zbude víc. To je to rozumné pravicové řešení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP