(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je devět hodin a já zahajuji další jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. S náhradní kartou číslo 1 bude hlasovat pan poslanec Bojko.

Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: poslanec Baxa z pracovních důvodů, poslanec Birke z rodinných důvodů, poslanec Blažek Pavel z pracovních důvodů, poslanec Elfmark mezi 12. a 14. hodinou z rodinných důvodů, poslanec Foldyna z osobních důvodů, poslanec Chovanec z osobních důvodů, poslanec Kalousek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Koten z pracovních důvodů, paní poslankyně Kozlová ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Majerová Zahradníková z osobních důvodů, pan poslanec Mihola do 9.30 bez udání důvodu, pan poslanec Nacher do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Okleštěk ze zdravotních důvodů, pan poslanec Onderka bez udání důvodu, paní poslankyně Pastuchová z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Procházková z pracovních důvodů, pan poslanec Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, pan poslanec Sklenák ze zdravotních důvodů, pan poslanec Svoboda Bohuslav z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Šlechtová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Tureček z rodinných důvodů, pan poslanec Válek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Venhoda mezi 11. a 14. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Volný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vondrák ze zdravotních důvodů, pan poslanec Zlesák z pracovních důvodů. (V sále je silný hluk!)

Dále o své omluvení požádali tito členové vlády: pan ministr Babiš z pracovních důvodů, pan ministr Kněžínek z pracovních důvodů, paní ministryně Maláčová z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Petříček též z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Ťok do 10 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Toman z pracovních důvodů.

Dále mi ještě dorazily tyto omluvenky: pan poslanec Kolářík se omlouvá z dnešního jednání od 9. hodiny do konce jednání z osobních důvodů, paní poslankyně Balaštíková od 11.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan předseda Vondráček z dnešního jednání od 9 do 11.30 z pracovních důvodů. Já vám děkuji. To byly omluvy.

Vzhledem k tomu, že dnes nemáme k projednání žádné body z bloku třetích čtení, u kterých by byly splněny zákonné lhůty, měli bychom se věnovat pevně zařazeným bodům, což jsou body 87, sněmovní tisk 411, bod 22, sněmovní tisk 397, bod 24, sněmovní tisk 408, lesní zákon, bod 4, sněmovní tisk 38 a bod 5, sněmovní tisk 204. Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů z bloku zákonů ve druhém a prvním čtení. (Hluk v sále trvá.)

Mám tady nějaké přihlášky na změnu pořadu. Jako první zde mám paní poslankyni Balcarovou, která žádá o zařazení nového bodu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (Hlásí se poslanec Chvojka.) A pan předseda Chvojka. Tak, já poprosím Sněmovnu o klid! (Bez reakce.)

 

Poslankyně Dana Balcarová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji za udělení slova. Já bych chtěla požádat o zařazení nového bodu na program této schůze, který se jmenuje Informace vlády o postoji ke změně klimatu. Žádám, aby tento bod byl zařazen jako první, a v případě, že by můj návrh neprošel, jako aby byl zařazen jako první bod, tak potom navrhuji, aby byl zařazen jako další bod po bodech již pevně zařazených.

Ráda bych vás seznámila jenom krátce s návrhem usnesení, které bych ráda, aby potom Sněmovna přijala. Samozřejmě doufám, že bude to usnesení předmětem debaty a že ta debata bude k tomu tady dneska probíhat.

Poslanecká sněmovna - teď čtu návrh toho usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na základě studentského protestu na ochranu planety Friday for future vyzývá vládu ČR, aby jasně deklarovala svůj postoj v oblasti ochrany klimatu a předložila Poslanecké sněmovně zprávu o konkrétních krocích do 30. 4. 2019.

Takže děkuji za pozornost. (V sále je stále hluk!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Poprosím znovu sněmovnu o klid. A nyní pan předseda Chvojka. Já se mu omlouvám, že jsem ho přehlédl předtím. A z pracovních důvodů se nám omlouvá od 13.45 pan poslanec Holík. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já mám na srdci dvě věci. Tou první věcí je veto poslaneckého klubu ČSSD a hnutí ANO na návrh paní Balcarové.

A tou druhou věcí je moje žádost o zařazení bodu č. 5, tisk 204, což je novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení, tak prosím o pevné zařazení na dnes na 12.00 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Kolovratníka, který má návrh na zařazení volebních bodů.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne vám přeji. Jak jsem předjednal s předsedy poslaneckých klubů, prosím o pevné zařazení volebních bodů na variabilní týden, a to na středu 27. března na 12.30.

Nejdříve tu budou druhá kola volebních bodů, které jsme nedokončili nebo nezvolili předevčírem ve středu. Je to bod 117 - Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, bod 118 - Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, dále bod 119 - Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu, bod 120 - Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu a 121 - zástupce Veřejného ochránce práv.

Jak jsem řekl, to jsou druhá kola zpřed včerejška. A k těmto pěti volebním bodům prosím zařadit ještě dva nové. Může to být takto v tomto pořadí, jak ty body čtu. A byl by to Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury ČR. A další bod - Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury ČR.

Opakuji, všech těchto nyní tedy sedm volebních bodů prosím pevně na středu 27. března na 12.30 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A pan předseda Bartoš se hlásí s přednostním právem. Tak prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré ráno, dámy a pánové, pane předsedající. Já bych se chtěl jenom zeptat, trochu mě udivilo to rozhodnutí - co má pan předseda Chvojka a pan předseda klubu Faltýnek, tedy prostřednictvím pana předsedajícího, proti životnímu prostředí? Dneska je den, kdy po celém světě a České republice se řeší klimatická změna. Pan premiér Babiš to dokonce zmínil po své návštěvě Bílého domu, tedy až v tom rozhovoru pro Českou televizi. Proč vůbec nemůžeme hlasovat o zařazení bodu, který je informativní? Já si myslím, že nejen třeba ti studenti, kteří jsou na Malostranském náměstí, by určitě od Sněmovny, resp. od vlády informaci ohledně klimatické změny uvítali. Já nechápu to veto. Mohli jsme o tom hlasovat, jestli tento bod bude zařazen. Možná by mě zajímalo, z jakého důvodu se o tom nechceme bavit. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP