(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To bylo přednostní právo. Pan předseda Faltýnek také s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Prostřednictvím pana místopředsedy bych rád odpověděl panu předsedovi Bartošovi. Není to o tom, že bychom nechtěli o této věci diskutovat, ale je tady přece konsenzus ve Sněmovně, že když chceme zařadit nějaký nový bod, tak se o tom bavíme na grémiu Poslanecké sněmovny, na organizačním výboru, vzájemně se dohodneme, a tak jak pan předseda Kolovratník včera poslal nám předsedům klubů e-mail, kde požádal o zařazení nových volebních bodů, a my jsme mu to všichni odsouhlasili, včetně pana Kalouska z nemocnice nebo z rehabilitace, kde je, tak proto jsme vetovali tento bod a jsme samozřejmě připraveni ho zařadit, ale až se na tom domluvíme. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ještě pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. V zásadě je to podobné tomu, co říkal pan předseda Faltýnek. My bychom byli rádi, aby se tento bod projednal. Mrzí nás jako ČSSD, že za námi nikdo nepřišel jako za jednou ze stran, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně. Určitě budeme rádi, když se zařadí například na úterý nebo středu variabilního týdne. Takže o tom prosím pojďme diskutovat například na grémiu nebo neformálně před grémiem. My bychom nyní rádi projednali to, co chceme projednat už od úterý, to znamená církevní restituce, a určitě body, které má na starosti pan ministr Toman. Takže velmi rádi, ale pojďme se o tom prosím pobavit. Nejde to takto navrhnout bez ohledu na přání ostatních stran. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Jestli nikdo nemá nic dalšího k pořadu - pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navázal na včerejší bod, který se týkal informace vlády o mýtném systému. Tento bod se nám nepodařilo doprojednat. Zazněla tam vystoupení řečníků, ale nezazněly tam odpovědi na konkrétní otázky, které položila opozice jak ministru dopravy, tak panu předsedovi Faltýnkovi. Proto navrhuji, abychom zařadili bod 149 - Informace vlády o mýtném systému pevně jako bod jedna dnešního jednání. Předkládám tento návrh jako návrh klubu Pirátů, ODS a TOP 09 a žádám vás o jeho podporu, jednak abychom se dozvěděli konkrétní informace o této kauze, jednak abychom dali prostor zástupcům těch, kteří se podíleli na této iniciativě, aby mohli reagovat na tyto otázky, abychom vyvrátili to, co tady běží v éteru, že snad by tady byla snaha na ty otázky neodpovídat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se jen ujistím - zaznamenal jsem dobře jako první bod dnes? (Ano.) Děkuji. Pan předseda. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Já vystupuji ke stejnému bodu. Je to bod 149 - Informace vlády o mýtném systému. Vzhledem k tomu, že na dnešní den už máme pevně zařazené body, ale byl bych rád, aby se toto téma doprojednalo, tak já navrhuji zařazení tohoto bodu ve variabilní týden na středu odpoledne ve 14.30 jako první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, hezký dobrý den. Já musím říci, že jsem vstřícnost sama, a když už téměř celý tento týden v médiích běží, že v pátek se budou doprojednávat ony církevní restituce, jsou na to připraveni všichni, věřím, že přerušené projevy se dnes podaří doříci, věřili jsme, že se podaří i hlasovat, nicméně už včera nebo předevčírem došlo k situaci, kdy bylo nutno předřadit dva body, včera večer se hovořilo ještě o dalším bodu, který se tam vloží. Vstřícnost sama, ano, ale neschopenky je třeba udělat, ale když slyším další a další body, které se sem navrhují, při vší úctě já také podporuji ochranu klimatu a aktivity, které jsou s tím spojeny, bych také rád projednal zde na půdě Poslanecké sněmovny a šel naproti těm občanským aktivitám. Také bych rád doprojednal onen bod týkající se mýtného systému, ale jestli byla dohoda, že se jím budeme zabývat ve středu variabilního týdne odpoledne, držme se toho a zkusme zase udělat alespoň kousek z toho původně zařazeného bodu, který se táhne už poměrně hodně dlouho. Čili i o tom klimatu i o tom mýtu se pojďme bavit příští týden.

Kdyby se náhodou nepodařilo dnes doprojednat ony církevní restituce, já bych rád požádal, abychom tak učinili v úterý variabilního týdne jako první bod odpoledne. Zatím to nenavrhuji, neboť bod není ukončen nebo není vypořádán na dnešním jednání, ale bude-li to, počítejte s tím, že tento návrh padne.

Nyní bych poprosil, abychom se přiklonili k návrhu, který tady přede mnou řekl pan kolega Bartošek, a mýtem se zabývali skutečně až v tom variabilním týdnu ve středu odpoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Já ještě upřesním svůj návrh. Protože ve středu odpoledne po obědě je zařazen nový bod, a to jsou sociální služby, tak bych chtěl, aby bod týkající se mýta byl zařazen po tomto pevně zařazeném bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže opravujete svůj návrh. Ano. Pan předseda Michálek má ještě nějaký návrh. Poté pan poslanec Feri.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já si velmi vážím té ochoty podpořit otázky ochrany klimatu, která tady zazněla ze strany mých kolegů. Pokud ten bod byl vetován, tak si dovoluji dát nový návrh, který by zněl Informace vlády o ochraně klimatu a který bychom zařadili ve středu odpoledne ve variabilním týdnu po těch bodech, které již tady zazněly, čili po tom mýtném systému, jak to navrhoval pan předseda Bartošek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Prosím pana poslance Feriho. Poté pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážení kolegové, přítomní členové vlády, já si dovoluji vyjít panu předsedovi Kováčikovi vstříc. Prostřednictvím pana předsedajícího navrhuji pevně zařazený bod zdanění církevních restitucí, bod číslo 4, na variabilní týden, na středu dopoledne jako první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čili přeřadit ten současný bod. Dobře. Pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: To je jako vstřícný přístup, pane kolego Feri, prostřednictvím pana předsedajícího? Já vás neoběsím, já vás jenom zastřelím. Berte to jako lehký bonmot.

Prosím pěkně, pojďme vzít rozum do hrsti a pojďme se bavit o tom, že řadu těchto návrhů a řadu těchto aktuálních věcí probereme na grémiu, kde se dohodneme zcela určitě na tom, že ty věci proběhnou v tom variabilním týdnu. Střílet to teď od boku a snažit se vyhrát, přetlačovat se silově, to dopadne tak, že se nakonec neprojedná vůbec nic. U vědomí toho, že máme dnes zařazené body, které bychom rádi projednali, se pojďme teď zabývat těmito body a pojďme všechny návrhy dát na projednání v grémiu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Chtěl bych poprosit o méně násilný slovník příště. Prosím pana předsedu Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl jen podpořit návrh kolegy Kováčika, s tím, že já za sebe a předpokládám i za celý náš klub počítám s tím, že bod "kauza mýto - Faltýnek" bude doprojednán ve variabilním týdnu, ale v tuto chvíli se dohadovat a přehlasovávat ve který den, v kolik hodin, si myslím, že není úplně správné. Pojďme se o tom spíše dohodnout na grémiu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Jestli je to vše? Ještě pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vítám snahu pana předsedy Faltýnka se dohodnout. Já navrhuji, abychom to přerušili na pět minut, sešli se předsedové klubů, našli termín. Naši dohodu pak můžeme stvrdit i hlasováním. Nemáme tam pevně zařazeného nic, co by bránilo novému pevně zařazenému bodu například ve středu odpoledne jako druhý bod. Myslím si, že dohodu můžeme velmi rychle udělat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP