(13.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Uvidíme, jestli se k podrobné rozpravě dostaneme.

To byla závěrečná slova a nyní nás čeká hlasování o návrhu na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání. Slyším žádost o odhlášení, také vás svolám. (Gong.) Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Pro ty, kteří přicházejí do sálu, opakuji, že budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Již jsem odhlašoval. (Poslanec Kubíček hovoří k předsedajícímu mimo mikrofon: Poprosím pět minut přestávku.)

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Jménem poslaneckého klubu ANO žádám o pět minut přestávky na jeho poradu. Pojďte ven.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. V tom případě vyhlašuji přestávku do 13.16 hodin na žádost poslaneckého klubu ANO.

 

(Jednání přerušeno od 13.11 do 13.16 hodin.)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 13.16 hodin. Připravená přestávka končí, takže bychom se měli vrátit k jednání. Přicházejí poslanci klubu ANO ze svojí přestávky. Nevím, jestli nám bude chtít někdo sdělit záměry, nicméně načase je hlasovat. Je zde žádost o odhlášení. Znovu vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se svými kartami. Až se nám počet ustálí, budeme hlasovat. Vypadá to, že jsme tady všichni.

 

Takže zopakuji - budeme hlasovat o tom, že vrátíme návrh zákona garančnímu výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 296. Přihlášeno je 137 poslanců a poslankyň, pro 65, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Počkám, jestli budou nějaké protesty proti výsledku, ale nevypadá to, takže bychom pokračovali.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo jsou přihlášeni poslanci Novák Marek, paní poslankyně Richterová, pan poslanec Bauer, paní poslankyně Aulická a pan poslanec Kaňkovský. Prosím, aby přišli a přečetli své návrhy nebo svá vystoupení. Pan poslanec Novák. Prosím.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo... (Odmlka kvůli hluku.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím sněmovnu o klid. Já vím, že to bylo vzrušující hlasování, ale myslím, že jsme se posunuli již za něj a můžeme pokračovat v klidu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto se přihlašuji k sněmovnímu dokumentu 2398. Jedná se o pozměňovací návrh, který jsem tady v obecné rozpravě představil. A dále tímto podávám návrh na zkrácení lhůty pro projednání zákona ve třetím čtení na sedm dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni Richterovou. Pan poslanec Stanjura s přednostním právem. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP