(13.00 hodin)

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom doplnit kolegu poslance Juříčka. Když se zavedla karenční doba, tak nám klesla nemocnost ve firmách celorepublikově na polovičku. Poslední tři roky nemocnost neustále stoupá. Je to způsobeno tím, že jsme museli zaměstnat lidi, kteří nechtějí. A já vám řeknu jenom příklad za poslední tři neděle, který se mi udál, abyste měli představu. Jedna zaměstnankyně, aby nemusela čerpat dovolenou, tak odletěla do Brazílie a vzala si tři týdny nemoci. A zaměstnanec, který u nás už nechce pracovat, mi dneska vzkázal, že od pondělka se hází marod a už nepřijde do práce. Takhle fungují někteří nepoctiví zaměstnanci. A věřte, že nejvíc tím trpí ti poctiví, kteří za ně musí pracovat a kteří už to nejsou schopni překousnout, že ti nepoctiví dostávají peníze, náhrady dovolených, náhrady mezd za to, že se válí u moře nebo doma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A jako další prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Adámkovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já musím říci, a je to o mě známo, že mám ráda elektronizaci, mé oddělení patří k těm, které nejčastěji elektronicky používá věci v nemocnici. A tady mi schází jedna věc. Byť jsme samozřejmě služba, ale ta služba, která musí vypsat tu neschopenku, my jsme ji ještě ani neviděli, neviděli jsme ani pilotní projet. A já se domnívám, že vlastně se s tím ani nepočítá, přestože by to samozřejmě bylo možné. Tak já bych byla velmi ráda, kdybychom viděli proces, kterým by vůbec ta elektronická neschopenka měla jít. Protože to, co jsem viděla neoficiálně, upozorňuji, tak tam je povinný údaj zaměstnavatel. Doktor nemá právo, vás upozorňuji, opravdu nemá - a já to nechci ani sledovat, kontrolovat, jestli ten člověk mi hlásí správného zaměstnavatele. To mi nepřísluší. Já od něj nevybírám žádné peníze, já mu poskytuji službu. A já se o něj musím postarat, jestli má slepé střevo, nebo ikterus. A jestli uvede něco nesprávně, není možné zkontrolovat.

Takže bych byla velmi ráda, kdybychom viděli formulář, předpokládaný, elektronický, a mohli s ním tedy pracovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a s faktickou poznámkou se přihlásil ještě pan poslanec Munzar. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navázat na pana kolegu Bláhu vaším prostřednictvím. Já jsem ho velmi pozorně poslouchal. On podobný příklad dával na hospodářském výboru, když se projednávalo právě zrušení karenční doby. Jenom nechápu tedy, proč kolegové, kteří mají takovéto zkušenosti - a my jsme ty argumenty slyšeli od pana prezidenta Hospodářské komory přímo na hospodářském výboru - hlasovali pro zrušení karenční doby. A ten důvod, který tam byl řečen, byl, že bude zrušení karenční doby provázáno s funkční eNeschopenkou, že eNeschopenka bude obrana vůči umělé nemocnosti. Teď jsme v situaci, kdy eNeschopenka není funkční, a myslím si, že to úplně neodpovídá tomu tvrzení, když se projednávalo zrušení karenční doby na hospodářském výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a s další faktickou pan poslanec Bláha. Já se omlouvám paní poslankyni Aulické. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já díky za reakci. Jenom taky na to zareaguji, aby to tady znova zaznělo. Já jsem podpořil zrušení karenční doby z jednoho prostého důvodu. Protože třicet let zaměstnávám lidi. A věřte tomu, že ti zaměstnanci se v tom nevyznají, i když se jim to snažím vysvětlit. Takže to, že nedostanou náhradu první tři dny, tak i ti poctiví berou jako prostě špatně.

Já osobně si myslím, že jsme v čase, kdy je potřeba změnit celý systém důchodového a sociálního zabezpečení. Kdy je potřeba říct těm poctivým, kteří poctivě odvádějí svoje daně, odvody ze sociálního, zdravotního, aby věděli, že když budou poctivě pracovat a vše odvádět, tak že se jim to někde zúročí. Abychom opravdu tyto lidi zvýhodnili, třeba když půjdou do důchodu nebo při jiných příležitostech.

Takže to jsou moje myšlenky, moje pohnutky. Protože v okamžiku, kdy máte 200 lidí a znáte je osobně a mluvíte s nimi, tak se snažíte samozřejmě jim vyjít vstříc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky. Takže já prosím paní poslankyni Aulickou, která je řádně přihlášena do rozpravy. Je to vaše.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už asi nebudu dlouhá. Myslím si, že to, co se tady řeklo, je dostačující. Myslím si, že jsme všichni ze všech stran korektní a že jsme asi nebyli otevření tak, jak ta realita opravdu je. Proto mi dovolte - já jsem vlastně i během té diskuze vložila do systému pozměňovací návrh, který je vlastně totožný s panem kolegou Markem Novákem, a je tam jedna změna. Ta účinnost eNeschopenky se posouvá od 1. 1. 2020. Myslím si, že si všichni dokážeme tak nějak - jak to mám říci otevřeně, nebo možná spíše skrytě - říci, jaká vlastně ta situace v rámci připravenosti eNeschopenky je. Proto doporučuji ji posunout ne od 1. 7., ale od 1. 1. 2020. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa... Není tomu tak. Já tedy obecnou rozpravu... Pardon, pan poslanec Bláha se ještě hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych chtěl jenom poprosit, abychom se nad tím zamysleli. Je skvělý, že to chceme posunout. Ale jestli bychom neposunuli i tu karenční dobu. Protože opravdu, jak to tady zaznělo, jestliže nejdřív nebude a, nemůže být b. Protože v ten okamžik to bude neuvěřitelný chaos. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. (Silný hluk v sále.) Poprosím o klid v sále. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych se chtěl obrátit na pana poslance Bláhu vaším prostřednictvím. My jsme se už zamysleli, my už jsme to napsali, už je to v systému. Stačí, když budete pro to hlasovat vy a vaši kolegové, a je to.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za krátkou faktickou poznámku. V tuto chvíli mám opět vyčerpané faktické poznámky i rozpravu. Takže se znovu ptám, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní navrhovatelka má zájem o závěrečné slovo? (Ne.) Paní zpravodajka? (Ano.) Paní zpravodajka má zájem. Tak prosím, paní zpravodajko, o závěrečné slovo k obecné rozpravě.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, jak obsáhlá ta debata byla, si dovolím pouze vypíchnout dvě věci. A sice že navzdory všem těm sem a tam zpětvzetím usnesení, opětovnému tlačení na to, aby byla zavedena eNeschopenka i v polovičaté podobě od letošního léta, tak se tady stále dokola všichni shodli na tom, že realisticky zvládnutelný je projekt funkční, kvalitní eNeschopenky od 1. ledna 2020. Myslím, že tento jednoduchý fakt je něco, co by mělo být závěrem té dnešní debaty. První leden 2020, k němu směřující postupné testování elektronické neschopenky a žádné plané sliby a marné trápení lékařů obavami, co nastane od 1. července. Skutečně ta slova o možném dalším hřebíčku do rakve českého zdravotnictví nejsou přehnaná a není naprosto zřejmé, o co se opírá ta zoufalá snaha protlačit termín 1. července. Ještě jednou shrnuji, že realistický je ten 1. leden.

Potom ještě jedna poznámka k té proběhnuvší debatě. V podstatě, o co jde, je nejenom samotná eNeschopenka, ale i to, že ten původní senátní tisk 204, který dnes diskutujeme a který bude patrně obohacen o mnoho komplexních pozměňovacích návrhů, vlastně rušil legislativní ukotvení takzvaného JISPSV, velice důležitého jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí právě pro digitalizaci klíčových agend našeho státu. Já bych ráda jenom zdůraznila, že vlastně v tom celém fungování do budoucna je velice důležitá Česká správa sociálního zabezpečení, a proto v podrobné rozpravě ještě načtu pozměňovací návrh kolegy, který se věnuje právě tomu, aby bylo vůbec možné provozováním některých informačních systémů ČSSZ pověřit.

Tolik za mě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP