(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se po zahájení schůze nyní již přihlásili, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Margita Balaštíková - pracovní důvody, Dana Balcarová do 16.15 - pracovní důvody, Jiří Běhounek - zahraniční cesta, Jan Birke - rodinné důvody, Jan Čižinský - pracovní důvody, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, Dominik Feri - osobní důvody, Stanislav Grospič - pracovní důvody, Tomáš Hanzel od 15 do 17 hodin - pracovní důvody, Milan Chovanec - zahraniční cesta, Jakub Janda do 16.00 - pracovní důvody, Miroslav Kalousek - zdravotní důvody, Jiří Kohoutek - rodinné důvody, Jana Krutáková - pracovní důvody, Jan Kubík - zahraniční cesta, Leo Luzar - zahraniční cesta, Karla Maříková od 14.30 do 15.40 - pracovní důvody, Radka Maxová do 15.30 hodin a od 16.50 do 17.30 - důvody, Jakub Michálek - zahraniční cesta, Vít Rakušan - pracovní důvody, Olga Richterová - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Pavel Staněk - rodinné důvody, František Vácha - osobní důvody, Jiří Valenta do 16 hodin - pracovní důvody, Radovan Vích - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Jan Kněžínek - pracovní důvody, Jana Maláčová od 16.30 - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Dan Ťok - pracovní důvody, Miroslav Toman od 16 hodin - pracovní důvody.

Tak změna. Tomáš Kohoutek je omluvený - Jiří Kohoutek je zde.

Nejprve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Navrhujeme zařadit do pořadu 27. schůze nový bod, tím je Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 58 ze 4. schůze dne 12. prosince 2017 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD, a to na dnes, to je úterý 26. března, jako první bod.

Dále bod 5, sněmovní tisk 204 - novela o pojistném na sociální zabezpečení, druhé čtení, zařadit pevně na středu 27. března jako druhý bod dopoledního jednání.

To je z grémia vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou.

Jako první se mi hlásil s přednostním právem pan předseda Faltýnek. (V sále je hlučno.) Prosím, máte slovo. A poprosím o klid v sále, děkuji. Prosím, máte slovo. Ještě jednou prosím o klid! Děkuji.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za zvuk. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl jménem našeho poslaneckého klubu navrhnout to, co se mi téměř podařilo na jednání grémia, ale bohužel jsem nenašel shodu všech přítomných, abychom pevně zařadili bod č. 25, sněmovní tisk 409 - je to novela zákona o pozemních komunikacích, týká se to zavedení elektronického mýta, resp. elektronických dálničních známek pro osobní auta - na dnešek po pevně zařazeném bodu č. 80. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dále se hlásil pan poslanec Peksa. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dámy a pánové, já budu stručný. Dnes Evropský parlament schválil cenzorní směrnici o copyrightu na společném digitálním trhu. S ohledem na to bych vás, pane předsedající, chtěl poprosit o minutku ticha za svobodný internet v Evropě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Já myslím, že se nám podařilo v tomto volebním období už dosáhnout určité shody na tom, že - já chápu smysl toho návrhu, ale pro jistotu to zopakuji: Minuty ticha pouze po předchozí dohodě všech z grémia. Děkuji.

Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Já bych vás chtěl požádat o vyřazení dvou bodů z pořadu této schůze. Je to bod č. 8 a bod č. 114, jedná se o sněmovní tisk 267, druhé a třetí čtení. Konkrétně je to novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Tento tisk jsme již projednali v garančním výboru pro sociální politiku. Byl tam v podstatě jednomyslně schválen. Nicméně vyskytly se ještě nějaké dotazy týkající se problematiky zdvihacích plošin. Potřebujeme tuto oblast ještě prodiskutovat. Proto bych vás chtěl požádat, abychom z této schůze tento tisk stáhli a měli ještě čas do druhého čtení na dubnové schůzi. Děkuji a dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Nikoho nevidím. Vypořádáme se tedy s jednotlivými návrhy. Já zavolám kolegy z předsálí.

 

Nejprve bychom hlasovali o návrzích z grémia, tak jak jsem je načetl v úvodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh grémia na změnu pořadu schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 297, přihlášeno je 152, pro 151, proti nikdo. Návrh z grémia byl přijat.

 

Nyní tedy návrh, tak jak jej přednesl pan předseda Faltýnek. Týká se bodu 25, sněmovní tisk 409, o pozemních komunikacích, týká se to elektronického mýta pro osobní automobily, aby tento bod byl zařazen pevně dnes po pevně zařazeném bodu 80.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 298, přihlášeno je v tuto chvíli 157 poslanců, pro 153, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kaňkovského, abychom z pořadu této schůze vyřadili bod 8 a 111 (Posl. Kaňkovský uvedl bod 114.), druhé a třetí čtení tisku 267 o pojistném, jestli jsem to správně zachytil. A já myslím, že máme jasně určeno, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro vyřazení těchto dvou bodů. Kdo je proti?

Hlasování číslo 299, přihlášeno je 160 poslanců, pro 158, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Takže vám děkuji a budeme postupovat dle schváleného pořadu schůze. Jako první otevírám bod

 

163.
Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 58
ze 4. schůze dne 12. prosince 2017 ke zřízení
vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD

Já poprosím pana poslance Lukáše Černohorského, aby předložený návrh uvedl. (V jednací síni je stálý hluk.) A ještě jednou poprosím, už začala schůze, o klid v sále. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP