(16.50 hodin)

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Jenom velice rychle, protože za sociální demokracii v této oblasti mluví naše paní ministryně, kterou samozřejmě podporujeme, a s vystoupením také z pozice sociální demokracie vystoupila Kateřina Valachová.

Já ale chci reagovat a velmi silně se ohradit proti tomu, co tady zaznělo, že levice jenom rozdává. To prostě není pravda. Jestliže podporujeme a vždycky jsme se snažili navyšovat platy, podporovat veřejné služby, tak to byla podpora růstu. A podívejte se na grafy hospodářského vývoje, jak to vypadalo za vlád sociální demokracie a jak to vypadalo za vlád pravice. Vnitřní spotřeba je silným motorem ekonomického, růstu, a pokud ho podseknete, tak to prostě nefunguje. Odmítám tady toto nálepkování. Cokoliv navrhujeme, cokoliv prosazujeme pro zvyšování kvality života lidí, to děláme s tím, že nám jde samozřejmě o lidi, o zaměstnance, o všechny další skupiny lidí, o dostupnost veřejných služeb a že nám jde také o prosperitu a rozvoj celé země. Tak to prostě funguje. To jsou ekonomické teorie, můžete si je nastudovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Okleštěk. Prosím o klid v sále!

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já tady celou dobu poslouchám - navýšit platy, více peněz, potřebujeme více prostředků. Já bych jenom doplnil kolegu Juříčka prostřednictvím pana předsedajícího. Nikdo se nezamýšlí nad tím, že my ty prostředky máme, ale bohužel je vynaložíme na úplně jiné věci. Nikdo se nezamyslí nad tím, že spotřebujeme v řadě zařízení více za energie, spotřebujeme více za správu budov, spotřebujeme více za provoz atd. atd. Ve všech firmách je normálně běžné, že zaměstnanci chtějí stále více peněz, a je to logické a já jim je přeju a pojďme jim opravdu přidat, protože si to zaslouží. Ale pojďme se na to podívat z druhé strany. Nemohli bychom ušetřit na tom, že bychom přesunuli tam, kde to je neekonomické, tato sociální zařízení tam, kde to ekonomické bude? A podívali se na hospodaření jednotlivých budov a jednotlivých sociálních zařízení? A věřte tomu, že bychom tam našli tolik peněz, že byste se všichni divili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana poslance Oklešťka. Připraví se pan poslanec Jurečka. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já naprosto podporuji všechno, co řekl pan ministr Adam Vojtěch. Jenom bych chtěl připomenout, že procentický nárůst je krásná záležitost, ale musíme vycházet ze základního čísla. To znamená, že když jsou vysoká procenta nárůstu v sociálních službách, co se týče mezd nebo platů, tak si musíme uvědomit, že to může znamenat výrazně nižší procento ve srovnání s platy v jiných oblastech. V sociálních službách jsou platy dlouhodobě podtrženy a my se snažíme přiblížit k tomu, co si vlastně ti pracovníci zaslouží.

Můj předřečník kolega Bláha myslel samozřejmě věci dobře, tak jak u něho je vždycky zvykem, akorát ne vždy každý z nás to pochopí. Já jsem tím chtěl jenom říci, že my děláme energetické audity sociálních budov, my děláme všechna opatření pro to, abychom provoz maximálně zlevnili, ale nedá se to dofinancovat ani z krajů, ani ze státního rozpočtu. Snažíme se právě dělat taková opatření, aby ta zařízení byla ekonomická, abychom v lokalitách, kde ti sociálně potřební jsou, nebo ti, kteří potřebují sociální služby, ta zařízení měli, abychom je nedávali do velkých zařízení, když jsou zvyklí z jiných prostor, z vesnických apod.

Takže bych se chtěl jenom přimluvit za to, abychom pokračovali v nárůstu platů v sociálních službách, nebrali je na lehkou váhu, a zbytek bude navrženo tady usnesení a já se k těm usnesením samozřejmě, pokud bude potřeba, ještě vyjádřím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana poslance Jurečku s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Mašek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji za to, že vystoupil pan ministr Vojtěch, kterého jsem k jeho vyjádření vyzval. Nicméně vy jste sice řekl, že to navýšení tady je, tady pan hejtman Okleštěk říkal, že je to také otázka, z jakého základu, ale já se pořád potkávám v terénu, když jezdím, s velkým množstvím ředitelů, jednotlivých poskytovatelů, kteří říkají "máme obrovský problém vůbec dostat smlouvu na nějaké území, kde tu službu poskytujeme nově". To znamená, že přístup zdravotních pojišťoven je opravdu extrémně konzervativní a spíše mají nechuť k tomu, aby daly podmínky pro to, aby adekvátně ti poskytovatelé služby mohli zabezpečit. S tím se já často setkávám v terénu.

Nevím, jak vy si to monitorujete, jaké máte reakce od ředitelů, ale myslím, že kdybyste je oslovili jako ministerstvo, plošně se dotázali všech poskytovatelů v republice, jaké mají zkušenosti, tak byste dostal trošku jiný obrázek reality, která tady je. Jestli to uděláte a s odstupem třeba několika měsíců to vyhodnotíte, budu moc rád.

Jenom tady zmíním jednu věc, to, co říkal pan poslanec Bláha. Pane poslanče, máte pravdu, podepisuji. Velká úspora, velký prostor pro úsporu je v provozních výdajích. Ale když jsme tady jako KDU-ČSL dávali pozměňovací návrh v rozpočtu k tomu, ať posílíme financování sociálních služeb i v oblasti investiční, tak to tato koalice nepodpořila. Takže prosím pěkně, podívejte se sami u sebe doma v koalici, kolik na tyto možnosti... Jak tady říkal pan hejtman Okleštěk, není možné, aby všechno zaplatil kraj, případně města, protože nároky na investiční úspory jsou opravdu v řádu jednotek či desítek miliard korun, aby se investiční dluh dohnal. Je dobré mluvit o úsporách, ale když přijdete do DPS, kde ta dépéeska má dvě tři patra a nemá výtah a ten ředitel shání několik let financování toho výtahu, těžko mu můžete říci, ať si pořídí tepelné čerpadlo a ať to zateplí. Taková je realita v České republice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Mašek, připraví se pan poslanec Pávek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já coby zdravotník se tedy také pohybuji ve zdravotně-sociálním pomezí a starám se o pacienty, kteří konzumují peníze z obojího, ze zdravotního i ze sociálního. A zrovna o tomto víkendu jsem sloužil na záchrance a byl jsem v domově důchodců zasahovat u jedné pacientky. V tom domově důchodců sestra v podstatě na kraji svých sil na konci své směny, jediná plnohodnotná sestra v tom nejmenovaném domově důchodců na 364 pacientů s řadou ošetřovatelek. A to je dnešní realita. Čili personální nedostatek. Nedostatky jsme tady slyšeli od pana Jurečky prostřednictvím pana předsedajícího, že nejsou peníze na opravu výtahu atd.

Bavili jsme se tady o tom, mnoho mých předřečníků, pan Stanjura a pan profesor Válek, jak se nám to posunuje generačně, jak stárneme jako populace, dosahujeme věku 80 let, ale nedosahujeme je ve zdraví, dosahujeme je v nemoci. A naši bližní, ti starší, já to zažívám ve své rodině také s tchyní, a je před námi, jak to budeme řešit. To není jenom o zajištění procentuálního nárůstu peněz do systému. To dokážeme, ale nedokážeme to dostatečně. Nikdy to nebude dostatečné. A pokud to budeme směřovat na to, že budeme pouze chtít nebo preferovat formu jakési hospitalizace nebo prostě domovů důchodců a podobně, tak je to neřešitelné.

Já si tady dovolím zmínit, doufám, že to nebude bráno nějak nevyváženě, ale když jedete do domovů důchodců, tak tam neuvidíte staré Romy. O ty se starají rodiny samy. Nebudu teď diskutovat, z jakých to je peněz, z jakých to je příspěvků. Nicméně starají se o ně samy. A v naší většinové populaci to došlo k tomu, že se o své příbuzné sami starat neumíme, resp. hledáme cestu, jak se jich, v uvozovkách, zbavit.

Proto bych tady chtěl říci, že si to musíme propočítat - (Čas, pane poslanče.) Promiňte, můžu se přihlásit ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se omlouvám. Nyní pan poslanec Pávek, připraví se pan poslanec Okleštěk.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Jenom krátkou poznámku pro kolegu Bláhu vaším prostřednictvím, pane předsedající. My tady nerozhodujeme o navýšení platů. O tom bylo dávno rozhodnuto. My tady teď jednáme o proplacení toho, o čem bylo rozhodnuto. To je celé. Potom tady vedeme dlouhou debatu o tom, aby se ministerstva chytla za nos a začala pracovat koncepčně. To je celé. Takže my nerozhodujeme o navýšení platů. To už bylo rozhodnuto. Jenom o jeho proplacení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za výrazné dodržení času a prosím pana poslance Oklešťka s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Vojtěch. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP