Stenografický zápis 27. schůze, 27. března 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno v 9.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.35 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno od 9.37 do 9.45 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik


151. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 ze dne 19. 10. 2017 ve věci zvýšení platů učitelů

Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jan Chvojka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


162. Informace vlády o ochraně klimatu

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Dana Balcarová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Skopeček
Poslankyně Dana Balcarová
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Alena Gajdůšková


117. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


118. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Poslanec Martin Kolovratník


119. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


120. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


121. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Poslanec Martin Kolovratník


160. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


161. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Martin Kolovratník


117. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


118. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Poslanec Martin Kolovratník


119. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


120. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


121. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Poslanec Martin Kolovratník


160. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


161. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Místopředseda PSP Tomio Okamura


159. Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Petr Pávek
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Lenka Dražilová
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Pavel Juříček
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Ladislav Okleštěk
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Jiří Bláha
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Marian Jurečka
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


149. Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém

Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno od 17.43 do 17.48 hodin.)

Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Ondřej Polanský
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Jan Lipavský
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Schiller
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Richter
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Veronika Vrecionová
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno v 19.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 20.10 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze skončila ve 20.13 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP